Now Reading
Ekumenisms: Ceļā uz 2010.gada Lieldienām

Ekumenisms: Ceļā uz 2010.gada Lieldienām

Gatavojoties Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību š.g. 18.-25.janvārī, Francijas kristīgie mediji sniedz informāciju par grandioza projekta – „Ceļā uz 2010.gada Lieldienām” – īstenošanu. 

2007.gadā Parīzē notika dažādu kristīgo konfesiju manifestācija, kurā piedalījās aptuveni 2 000 pārstāvji, lai vienotos kopīgā paziņojumā: „Kristus ir augšāmcēlies!”.  Tās rezultātā tika izveidota koordinācijas grupa, kas regulāri tiekas, lai sagatavotu 2010.gada Lieldienas – svētkus, kurus 4.aprīlī vienlaikus atzīmēs kristieši visā pasaulē. 

2008.gada vadošās tēmas „Kopīgs Vārds, kas mūs dara dzīvus” kulminācija bija 29.novembris, kad koordinācijas grupa, uzsākot jauno liturģisko gadu, rīkoja kopīgas lūgšanas, meditācijas, dziesmas un procesiju, kuras maršrutā bija iekļautas katoļu, pareizticīgo un protestantu baznīcas.  Vienlaikus, Francijas Bībeles biedrība atklāja tematisku Bībeles nedēļu.

2009.gada sagatavošanās posms tiks pavadīts ar tēmu „Kristieši, Gars mūs vada!”, 2010.gads – „Kristus gaisma apgaismo visu cilvēci”.
Koordinācijas grupa pauž pārliecību par izvēlētā ceļa panākumiem, un aicina ikvienu iesaistīties šajā kustībā, kas ne tikai veicinās sašķeltības novēršanu, bet arī ļaus pārliecināties par kristīgās liturģijas tradīciju bagātību.       

Guna Angelika Vītola, Parīze

Scroll To Top