Baznīcas sadarbība ar sociālajiem dienestiem

Saasinoties ekonomiskajai situācijai rīdzinieki arvien biežāk paliek bez ēdiena un jumta virs galvas vai nonāk citās ekonomiski, sociāli un garīgi sarežģītās situācijās. Daži skaitļi jau norāda uz situācijas nopietnību:  bezdarbnieku skaits pagājušā gada decembrī sasniedza 19694 cilvēku, kas ir par 1/3 vairāk nekā pērn, brīvo darba vietu skaits no 10638 vietām 2008.gada sākumā sarucis līdz 1951 vietai gada beigās.

Tāpēc, lai kaut kādā veidā risinātu šo situāciju, ar Rīgas domes Prezidija lēmumu Nr.332 tika apstiprināta Rīgas pilsētas Kristīgo draudžu kolēģijas darba grupa. Rīgas dome aicina iesaistīt draudzes praktiskā palīdzībā mūsu pilsētas iedzīvotājiem piedāvājot, piemēram, bezmaksas ēdienu, apģērbu, morālu un garīgu atbalstu vai cita veida palīdzību.

Rīgas domes piedāvātie sadarbības virzieni.  Baznīcas sadarbība ar sociālajiem dienestiem:

1.Draudžu un sociālo dienestu savstarpēja informācijas apmaiņa par to, kādu palīdzību cilvēki var saņemt konkrētā situācijā no draudzes un no sociālā dienesta. Piemēram, kādi pabalsti pieejami, kā nokārtot aprūpi mājās, kur meklēt naktsmājas vai siltu ēdienu, kur meklēt kvalitatīvu garīgu padomdošanu.

2. Draudžu brīvprātīgo pārstāvju iesaistīšanās krīzē nonākušo Rīgas iedzīvotāju aprūpē, piedāvājot praktisku un garīgu palīdzību, piemēram, apģērba sagādāšanā, ēdiena nodrošināšanā, palīdzība sadzīves solī un garīgajā aprūpē.

3. Draudzes jauniešu iesaistīšana vientuļo veco ļaužu aprūpē, piemēram, mājas uzkopšana, silta ēdiena piegāde, aprunāšanās utt..

SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2009.GADĀ

Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus, persona vēršas tajā Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), kuras teritorijā ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu.        

Konkrētāku informāciju ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Sociālo jautājumu centra informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,O,T,C – 9.00 – 17.00; Pt 9.00 – 16.00. No 17.00 – 21.00 savu jautājumu var ierunāt automātiskajā atbildētājā. Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa: www.ld.riga.lv

Papildus informācija Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) Sociālajos dienestos:

Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē  ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem.

Materiālo stāvokli un ienākumus ģimenes, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir darbaspējīgs, deklarē ik pa 3 mēnešiem, ģimenes, kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, ik pa 6 mēnešiem. Kvītis par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrāda ik pa 3 mēnešiem.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti