Seminārs Romā

Uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Romas Katoļu Baznīcas informācijas centra koordinatori Irēnu Pujāti, kura aprīļa sākumā viesojās Romā. Pastāsti, lūdzu, ar kādu mērķi tu devies uz Romu.

No 2. līdz 5. aprīlim Laju Pontifikālā padome Romā rīkoja koordinatoru, organizatoru tikšanos, kas mūs jau ievada Pasaules Jauniešu Dienu Madridē lielajā pasākumā. Tas bija darba seminārs.

Kāda bija semināra norise?

Tās bija divas intensīvas darba dienas no rīta līdz vēlam vakaram. Pirmajā dienā atskatījāmies uz to, kā bija noritējušas Pasaules Jauniešu Dienas Sidnejā. Bija debates un diskusijas par to, kas šajā jauniešu pasākumā bija pozitīvs un kas bija negatīvs, ko būtu vēlams neatkārtot gatavojoties Madrides Jauniešu Dienām. Ieteikumi, kas būtu labāks, uz ko tieši orientēties un, kas varētu būt interesants jauniešiem. No Sidnejas bija ieradušies kardināls Džordžs Pels un monsinjors Entonijs Fišers. Notika debates par dažādām lietām, par to, uz ko jāliek lielākais uzsvars jauniešu dienās. Visi vienprātīgi atzina, ka tās ir katehēzes, kas ir ļoti svarīgas jauniešiem. Ļoti jāpārdomā katehēžu tēmas un tas, kādā veidā tās pasniegt jauniešiem. Ir jāsaprot, ka uz Pasaules Jauniešu Dienām nebrauc tikai ticīgi jaunieši, bet arī tādi jaunieši, kas vispār neko nezina par ticības lietām. Tātad, ir jāvērš uzmanība uz lakonisko valodu un vienkāršību bez īpaši sarežģītiem teoloģiskajiem terminiem.

Otrā diena bija gatavošanās Madrides Jauniešu Dienām. Bija speciāli atbraucis Madrides arhibīskaps Rauko Varela. Tas bija kā ievads, pastāstot gan par Madridi, kā pilsētu, par iespējām, par to, kā notiks darbošanās. Daudzi semināra dalībnieki izteica savus vēlējumus. Notika debates par to, ko varētu paņemt no Sidnejas pieredzes, kopēji ieteikumi gatavojoties šim procesam.

Pēc šīm divām semināra darba dienām bija skaists noslēgums, kopējs vakars ar Spānijas jauniešiem restorānā, kur mēs kopīgi vakariņojām un katram dalībniekam tika uzdāvināts krekliņš ar uzdruku par Madrides jauniešu dienām. Tas bija patīkams pārsteigums, ko sarīkoja organizētāji, Madrides Katoliskā Baznīca. Pasākums skaisti noslēdzās svētdien, 5. aprīlī Svētā Pētera laukumā ar Palmu svētdienas Svēto Misi, kur visi dalībnieki ar lielu sajūsmu uzgavilēja pāvestam. Tas bija skaists noslēgums sadraudzība starp semināra dalībniekiem.

Tu biji Romā tad, kad Itālijā notika zemestrīce. Kā tas bija izjūtams?

Zemestrīce notika Akvilā, 90 kilometru attālumā no Romas. Mēs šo satricinājumu izjutām arī Romā. Kā teica Romas iedzīvotāji Romā tik augstas balles nebija bijušas. Tā bija vairāk garīga vienotība ar šiem cilvēkiem, kas tajā brīdī Akvilā ļoti cieta. Tas bija kaut kas negaidīts un es pati pirmo reizi izjutu, kā notiek šīs zemestrīces un tās sekas.

Kāda ir informācijas centru loma šādu jauniešu dienu organizēšanā.

Ir ļoti svarīgi būt kā komandai, kā grupai. Koordinēšana ir ļoti svarīga. Lai arī liekas, ka tas ir agri, bet mēs sākam gatavoties Madrides jauniešu dienām. Tas ir koordinācijas darbs. Informācija jādod publiskošanai. Jāgaida pirmie jaunieši, kas pieteiks savu vēlmi piedalīties Madrides jauniešu dienās.

Liels paldies par sarunu! Lai tev Dievs dod spēku tavā darbā! Lai šīs jauniešu dienas kļūst par līdzekli, ar kura palīdzību daudzi jaunieši var atrast patieso savas dzīves ceļu!

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti