Svētā Mise Ammānā: būt drosmīgiem Evaņģēlija lieciniekiem

„Lai Kristus, mūsu Gana drosme, ik dienas iedvesmo un atbalsta jūsu centienus liecināt par kristīgo ticību un lai saglabā Baznīcas klātbūtni šo seno zemju mainīgajā sociālajā audeklā,” teica pāvests Jordānijas kristiešiem svētdienas Svētajā Misē Ammānā. Dievkalpojums notika Ammānas starptautiskajā stadionā. Stadiona celtniecība uzsākta 1964. gadā karaļa Husseina valdīšanas laikā. Gadu gaitā tas ir vairākkārt paplašināts un šodien pārtapis par plašu kompleksu, kurā, bez vairākiem sporta laukumiem, tenisa kortiem, baseiniem, atrodas arī Kultūras pils ar trim konferenču zālēm.

Līdzās milzīgajam cilvēku pūlim, kas piedalījās pāvesta vadītajā Svētajā Misē, klāt bija arī princis Gazi Bin Talals, kurš pārstāvēja Jordānijas karali, kā arī Jeruzalemes patriarhs Fuads Tvals. Dievkalpojumu apmeklēja arī daudzi Jordānijas katolisko skolu audzēkņi.

Homīlijā pāvests aplūkoja šīsdienas Evaņģēlija fragmentu par Labo Ganu, kurš pazīst savas avis. Svētais tēvs apliecināja, ka Jēzus, patiešām, pazīst mūs vairāk nekā mēs pazīstam paši sevi un ka Viņam ir plāns attiecībā uz katru no mums. Pāvests aicināja klātesošos jauniešus apzināties, ka Kungs viņus aicina sev sekot un celt Viņa Baznīcu.

Benedikts XVI pakavējās pie ģimenes lomas. Viņš teica, ka ģimene ir cēls paaicinājums un novēlēja, lai tā kļūst par īstu lūgšanas skolu, kurā bērni iemācās sirsnīgi mīlēt Dievu, attīsta pašdisciplīnu un rūpes par citu cilvēku vajadzībām. Lai ģimenē nostiprinātā gudrība, kas dzimst ticībā, palīdz viņiem dot ieguldījumu taisnīgākas un brālīgākas sabiedrības veidošanā.

Stipras kristīgās ģimenes šajās zemēs ir liels mantojums, ko atstājušas agrākās paaudzes. Pāvests novēlēja, lai tās paliek uzticīgas šim iespaidīgajam mantojumam un lai tām netrūkst materiālās un morālās palīdzības, īstenojot savu neaizvietojamo lomu sabiedrībā.

Benedikts XVI aplūkoja arī sievietes misiju Dieva plānā. Viņš atgādināja, ka jau pirmās Svēto Rakstu lappuses vēstī, kā vīrieši un sievietes, kas ir radīti pēc Dieva attēla, ir aicināti papildināt vienam otru un būt par Dieva līdzdalībniekiem gan fiziskās, gan garīgās dzīvības dāvāšanā pasaulei. „Diemžēl,” teica pāvests, „šī Dieva dotā sievietes cieņa un loma ne vienmēr ir bijusi pietiekami labi saprasta un novērtēta.” Baznīca un sabiedrība vispār, ir nonākušas pie atziņas, ka ir nepieciešama sievietes „pravietiskā harizma”, kā to dēvēja pāvests Jānis Pāvils II savā enciklikā Mulierem dignitatis (29). „Sievietes ir mīlestības nesējas, žēlsirdības skolotājas un miera kaldinātājas,” homīlijā teica Benedikts XVI. „Viņas dod siltumu un cilvēcību pasaulei, kas cilvēku bieži vien vērtē pēc aukstajiem derīguma un peļņas kritērijiem.

Atgriežoties pie Evaņģēlija fragmenta par Labo Ganu, pāvests Jordānijas kristiešiem izteica šādu novēlējumu: „Lai Kristus, mūsu Gana drosme, ik dienas iedvesmo un atbalsta jūsu centienus liecināt par kristīgo ticību un lai saglabā Baznīcas klātbūtni šo seno zemju mainīgajā sociālajā audeklā. Uzticība jūsu kristīgajām saknēm, uzticība Baznīcas misijai Svētajā Zemē, no jums prasa īpašu drosmi – pārliecības drosmi, kas dzimst personīgajā ticībā, nevis tikai sociālajā konvencijā, vai ģimenes tradīcijā; drosmi iesaistīties dialogā un kopā ar citiem kristiešiem strādāt, kalpojot saskaņā ar Evaņģēliju un solidaritāti nabadzīgajiem, bēgļiem, dziļu cilvēcisko traģēdiju upuriem; drosmi celt jaunus tiltus, kas palīdz satikties dažādu reliģiju un kultūru cilvēkiem un tādējādi, bagātināt sabiedrības audeklu. Tas nozīmē arī, liecināt par mīlestību, kas iedvesmo uzupurēt mūsu dzīvi, kalpojot citiem un dot prettriecienu domāšanas veidam, kurš attaisno nevainīgu dzīvību atņemšanu.”

Benedikts XVI mudināja kristiešus priecāties par to, ka Kungs viņus ir darījis par sava ganāmpulka locekļiem un katru pazīst pēc vārda. Svētais tēvs aicināja uzticēties Jēzum un Viņa nepārejošajai mīlestībai uz savu ganāmpulku.

Pāvests novēlēja Jordānijas kristiešus šīs zemes debesīgo aizbildņu, svētā Jāņa Kristītāja un Jaunavas Marijas gādībai. Lai viņi ved tos pretim prieka pilnībai mūžīgajās ganībās, kur vienmēr varēs atrasties Labā Gana klātbūtnē un vienmēr baudīt Viņa mīlestības dziļumus.

Pēc Svētās Mises pāvests kopā ar Jordānijas kristiešiem skaitīja lūgšanu „Debesu Karaliene”. Pirms tās, atgādinot, ka jau homīlijā bija runājis par sievietes lomu, viņš uzsvēra, ka sievietes tikumu augstākais paraugs ir Jaunava Marija. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai Dieva Māte piešķir drosmi un spēku visiem jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlas izprast savu paaicinājumu, lai tie dāsni var nodoties Kunga gribas īstenošanai.

I. Šteinerte/Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti