Theobalt dalībvalstu pārstāvju tikšanās

9. maijā M. Pils ielā 2a no plkst. 10.00 – 15.00 notiks Theobalt dalībvalstu locekļu tikšanās, kurā ņems dalību arī vairāku tradicionālo konfesiju bīskapi.
Theobalt (saīsinājums no ‘teoloģija Baltijas jūras reģionā’) ir starptautisks neformāls tīkls, kas apvieno kopskaitā divdesmit Baznīcas, kas pārstāv trīs galvenās kristīgās tradīcijas, proti, Romas katoļu, luterisko un  pareizticīgo, valstīs ap Baltijas jūru.
Šī tīkla izveide ir aizsākusies 1980. gadā. Tīkla mērķis ir stiprināt savstarpēju saprašanos un attiecības starp šīm Baznīcām, stiprināt demokrātiju un mieru un dot Baznīcu ieguldījumu reģiona sabiedriskās un kultūras dzīves attīstībā. Šis mērķis tiek īstenots ar dažāda veida neformālu kontaktu, tikšanos, konferenču, semināru organizēšanu, kā arī apmaiņas programmām starp draudzēm.
Šobrīd Theobalt ir uzsācis plašu starptautisku projektu “Personu brīva pārvietošanās – iespējas un izaicinājumi Eiropas Savienības integrācijas procesā Baltijas reģionā. Baznīcu loma un atbildība”. Nepieciešamība organizēt šādu projektu ir saistīta ar to, ka Baltijas jūras reģionā ir gan vecās ES dalībvalstis – Dānija, Somija, Vācija, Zviedrija, gan arī jaunās – Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija.

Vietējo iedzīvotāju attieksme pret ES paplašināšanos un robežu atvēršanu saistās gan ar jaunām iespējām, gan ar bailēm un bažām – reālām vai tikai iedomātām. Baznīcu kopīgi uzsāktais projekts ir vērsts uz to, lai noskaidrotu,  kā jaunā situācija ietekmē cilvēkus vienotajā, bet dažādos ekonomiskos līmeņos esošajā Eiropā. Tā kā šī projekta iniciatīva nāk no Baznīcām, tad projekta gaitā tiks analizēta brīvu personu pārvietošanās tieši garīgo vērtību skatījumā un uzmanība tiks pievērsta tādām vērtībām kā solidaritāte, personas cieņa un gods.

Latvijā Theobalt projektu organizē Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, Latvijas Pareizticīgo Baznīca un Latvijas Baptistu draudžu savienība sadarbībā ar Valsts Cilvēktiesību biroju un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī Eiropas Baznīcu konferenci (Conference of European Churches).
Eiropas Baznīcu konference apvieno 126 Baznīcas un 43 saistītas organizācijas no visas Eiropas. Šīs organizācijas locekle ir arī Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca. Romas katoļu Baznīca nav Eiropas Baznīcu konferences locekle, bet cieša sadarbība notiek starp Eiropas Baznīcu Konferenci un Eiropas Bīskapu konferenču padomi (Council of European Bishops’ Conferences), kura pārstāv katoļu bīskapus. Romas katoļu Baznīca šajā projekta posmā Latvijā piedalās novērotāja statusā.
Marika Zelča-Čerāne, Theobalt kontaktpersona no Romas katoļu Baznīcas Latvijā.
kontakttālr. 29410774

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti