Noslēgusies pāvesta vizīte Čehijā

“Vēlos pateikties par jūsu dāsno viesmīlību manas neilgās klātbūtnes laikā šai skaistajā zemē!” teica pāvests Prāgas starptautiskajā lidostā Stara Ružine, atvadoties no Čehijas zemes. Svētais tēvs pateicās valsts prezidentam Vaclavam Klausam, kardinālam Miloslavam Vlkam, citām valsts un Baznīcas autoritātēm par to, ka šis ceļojums varēja notikt. Benedikts XVI izteica savu atzinību arī sociālās saziņas līdzekļiem par tā atspoguļojumu, un brīvprātīgajiem par to, ka viņi palīdzēja regulēt lielo cilvēku pieplūdumu pastorālās vizītes laikā.
Pāvests teica, ka viņš glabās atmiņā lūgšanu brīžus, ko varējis pavadīt kopā ar šīs zemes bīskapiem, priesteriem un ticīgajiem. Benedikts XVI atzinās, ka īpaši aizkustinoši bijis celebrēt dievkalpojumu Stara Boleslavā, jaunā hercoga Venceslava moceklības vietā, un lūgties pie viņa kapa majestātiskajā katedrālē, kas izceļas Prāgas panorāmā. Tāpat arī Morāvijā, kur savu apustulisko misiju uzsāka svētie Kirils un Metodijs, varējis pārdomāt par kristietības sākumiem šai reģionā un visās slāvu zemēs. Baznīca Čehijā ir svētīta ar veselu rindu misionāru un mocekļu, kā arī ar kontemplatīvās dzīves svētajiem, starp kuriem pāvests īpaši pieminēja svēto Bohēmijas Agnesi, kuras kanonizācija pirms 20 gadiem notika vienlaikus ar Čehijas atbrīvošanos no ateistiskās ideoloģijas.

Pāvests atcerējās arī tikšanos ar citu kristīgo kopienu pārstāvjiem. Viņš varējis pārliecināties par ekumeniskā dialoga lielo nozīmi zemē, kas cietusi no reliģiskās šķelšanās 30 gadu kara laikā. Ir daudz paveikts, lai atveseļotu pagātnes brūces un tiek sperti izšķiroši soļi izlīgšanas un vienotības ceļā. Īpaša loma šeit ir akadēmiskajai kopienai, kuras uzdevums ir meklēt patiesību bez kompromisiem. Šai sakarā pāvests pauda gandarījumu par iespēju satikt universitāšu pārstāvjus. Tāpat viņš izteica prieku par tikšanos ar jauniešiem. Čehijas zemes viesis tos bija mudinājis celt nākotni uz savas zemes labākajām tradīcijām, jo īpaši uz kristīgā mantojuma.

Benedikts XVI vēlējās atsaukties uz Franča Kafkas teikto: „Tas, kurš saglabā spēju redzēt skaistumu, nekad nenoveco!” Svētais tēvs atgādināja, ka tad, kad mūsu acis paliek atvērtas uz Dieva radītā skaistumu un mūsu prāti uz Viņa patiesības skaistumu, varam cerēt, ka paliksim jauni un spēsim celt pasauli, kas atspoguļo kaut ko no dievišķā skaistuma, lai nākamajām paaudzēm varētu piedāvāt iedvesmu darīt tāpat. Pāvests novēlēja, lai Prāgā godinātais Jēzus Bērniņš turpina iedvesmot Čehijas nācijas vadītājus un visas šīs zemes ģimenes.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti