Tuvo Austrumu bīskapi gatavojas speciālajai asamblejai

Jau svētdien Vatikānā sāksies Āfrikas Bīskapu Sinode, bet savai speciālajai asamblejai ir sākuši gatavoties Tuvo Austrumu bīskapi. Septembra nogalē viņi pulcējās Romā un izdeva preses paziņojumu, kurā atgādināts, ka Tuvie Austrumi ir ļoti senu civilizāciju šūpulis. Šeit ir norisinājušies arī daudzi Svētajos Rakstos attēlotie notikumi. Šeit savus soļus spēra Ābrams, Mozus un pravieši. Šeit cilvēku vidū nonāca Dieva Dēls, un šais zemēs pirmoreiz atskanēja Pestīšanas vēsts. Tuvajos Austrumos dibinājās pirmās kristiešu kopienas.
„Gadsimtu gaitā kristīgā ticība šai reģionā ir piesātinājusi veselu tautu dzīvi. Šodien par to liecina Austrumu Baznīcas. To teoloģija, liturģija un garīgums, kā arī kristīgās dzīves liecība, līdz pat mūsdienām veido bagātīgu universālās Baznīcas dāvanu,” teikts bīskapu izdotajā preses paziņojumā.

Tuvo Austrumu katolisko kopienu vadītāji, kas piedalījās sanāksmē, iepazīstināja ar Baznīcas un sociālpolitisko situāciju savās zemēs un reģionos, lai varētu sagatavot darba vadlīnijas nākamgad oktobrī plānotajai asamblejai. Asamblejas temats sauksies: „Katoliskā Baznīca Tuvajos Austrumos. Kopība un liecība”. Atgādināsim, ka šo tematu pasludināja pāvests Benedikts XVI, pirms divām nedēļām tiekoties ar Austrumu Baznīcu patriarhiem un arhibīskapiem Kastelgandolfo.

Preses paziņojumā Austrumu Baznīcu vadītāji stāsta, ka pieņemot Svētā tēva uzaicinājumu, Katoliskā Baznīca Tuvajos Austrumos, jo īpaši šai vēstures brīdī, par svarīgu uzskata pārdomāt par kopības nozīmi kristiešu vidū, lai varētu liecināt par savu ticību vidē, kurā viņi dzīvo. Īpaša uzmanība sanāksmē bijusi veltīta ebreju un musulmaņu pasaulei, un sadarbībai ar šo abu reliģiju piederīgajiem, lai kalpotu cilvēkiem un veicinātu kopējo labumu.

I. Šteinerte/Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti