Now Reading
Benedikts XVI: cīnoties ar ekonomisko krīzi, valdībām jānodrošina savu pilsoņu pamatvajadzības

Benedikts XVI: cīnoties ar ekonomisko krīzi, valdībām jānodrošina savu pilsoņu pamatvajadzības

Ekonomiskās krīzes risinājumi, Baznīcas iesaistīšanās atbalsta sniegšanā trūkumcietējiem un reliģiskā brīvība – tās bija galvenās tēmas, ko Benedikts XVI skāra savā uzrunā, pieņemot Kubas pilnvarotā vēstnieka pie Svētā Krēsla Eduardo Delgado Bermudeza akreditācijas vēstuli. Šodien ir steidzami nepieciešama tāda ekonomika, kas balstītos uz stingriem ētikas principiem, un kurā centrālajā vietā tiktu nostādīta persona ar savām tiesībām un tās materiālais un garīgais labums – atgādināja pāvests, atsaucoties uz savu encikliku „Caritas in veritate”. Viņš pasvītroja, ka galvenā bagātība, ko nepieciešams sargāt un glābt ir cilvēks – persona savā integritātē. Svarīgi, lai valdības censtos izlabot finanšu krīzes smagās sekas, taču, lai neatstātu novārtā un neignorētu savu pilsoņu fundamentālās vajadzības – viņš uzsvēra.
Runājot par katoļu Baznīcu Kubā, Svētais tēvs apliecināja, ka tā vienmēr dzīvo līdzi savai tautai un cenšas sniegt savu pieticīgo, taču efektīvo palīdzību. Sadarbība ar laicīgajām institūcijām, līdz šim ir ļāvusi Baznīcai īstenot svarīgus palīdzības sniegšanas un rekonstrukcijas projektus, sevišķi – dabas katastrofu gadījumos. Baznīca Kubā uzņemas visdažādākās sociālās iniciatīvas, palīdzot slimniekiem, trūkumcietējiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecajiem ļaudīm. Baznīca apzinās, ka viņas misija ir būt mīlestības lieciniecei. Tāpēc galvenais kalpojums, ko tā kubiešiem sniedz, ir Kristus un Viņa mīlestības, piedošanas un izlīgšanas vēsts sludināšana. Daudzi cilvēki saklausa Kristus aicinājumu un nesavtīgi sevi ziedo Dievam un saviem tuvākajiem. Šādas mīlestības paraugs ir, piemēram, svētīgais Hozē Olaļjo Valdes. Viņa beatifikācijas svinības šajā Karību zemē bija pirmās vēsturē.

Benedikts XVI atgādināja, ka Baznīca ir ārkārtīgi bagātā garīgā un morālā mantojuma glabātāja. Šis mantojums atstāja izšķirošu iezīmi kubiešu „dvēseles” izveidē un kristīgās identitātes nostiprināšanā. Šodien, vairāk nekā jebkad agrāk, katram vīrietim un katrai sievietei, taču jo sevišķā veidā, jauniešiem, nepieciešams no jauna atklāt morālo, cilvēcisko un garīgo vērtību nozīmi – pasvītroja pāvests. Viena no šīm vērtībām ir cieņa pret cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei. Šajā ziņā lielu ieguldījumu sniedz Baznīca, sludinot Kristu. Svētais tēvs uzsvēra, ka tauta, kas atzīst patiesās vērtības un iet pa izlīgšanas un saskaņas ceļu, vienmēr spēs saglabāt arī cerību labākai nākotnei.

Uzrunājot Kubas pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla, Benedikts XVI pieskārās reliģiskās brīvības jautājumam. Viņš pauda cerību, ka būs redzamas aizvien vairāk konkrētas zīmes par labu šīs brīvības ievērošanai. Pēdējos gados šajā ziņā ir notikušas pozitīvas izmaiņas, piemēram, dažos cietumos tagad var svinēt Svētās Mises, notiek reliģiskās procesijas vai dievnamu atjaunošana un celtniecība. Noslēgumā pāvests apliecināja, ka Kuba ir reliģiska nācija ar dziļām kristīgām saknēm.

Jaunais pilnvarotais vēstnieks Eduardo Delgado Bermudezs dzimis 1943. gada 20. februārī. Precējies, vienas meitas tēvs. Havanas universitātē ieguvis zinātnisko grādu vēsturē. Strādājis Ārlietu ministrijā, minētajā universitātē par pasniedzēju, kā arī piecus gadus pildījis vēstnieka pienākumus Japānā. Runā spāņu un angļu valodā.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top