Pāvests aicina veidot pasauli brīvu no kodolieročiem. Katehēzes mācība par priesteru pienākumu svētdarīt

Miers ir Dieva dāvana, kas ir jāpieņem un jāsargā. Par to Benedikts XVI runāja vispārējās audiences laikā. Šajās dienās pasaules uzmanība ir pievērsta Ņujorkai, kur norisinās ANO rīkota konference. Tajā piedalās aptuveni 180 valstis. Pāvests teica: “3. maijā Ņujorkā sākās 8. starptautiskā konference, kurā tiek pārskatīts kodolieroču neizplatīšanas līgums. Atbruņošanās procesā ir jāiesaistās visu valstu vadītājiem. Miers balstās uz savstarpējas uzticēšanās un solījumu pildīšanas, nevis tikai uz bruņoto spēku līdzsvara pasaulē. Tāpēc atbalstu visas tās iniciatīvas, kas veicina atbruņošanās procesu un cenšas veidot uz planētas zonas brīvas no kodolieročiem. Aicinu visus Ņujorkas konferences dalībniekus pārvarēt vēsturiskās nesaskaņas un pacietīgi veidot politisko un sociālo mieru, lai veicinātu cilvēka integrālo attīstību un īstenotu tautu vēlēšanos dzīvot mierā.”
Mūsdienu pasaulē daudzi cilvēki izjūt nepieciešamību padziļināt garīgumu, tiekties pēc svētuma. Katoliskās Baznīcas uzdevums ir evaņģelizēt un svētdarīt – teica Benedikts XVI. Svētā Pētera laukumā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Turīnā, paužot prieku par iespēju lūgties Kristus līķauta priekšā. Šis svētais audekls stiprina mūsu ticību un atjauno dievbījību. Tas aicina meklēt Dieva seju un kontemplēt Lieldienu noslēpumu. Katehēzes mācībā pāvests runāja par trīs priesteriskā kalpojuma aspektiem: mācīt, svētdarīt un vadīt. Iepriekšējā tikšanās reizē viņš skaidroja mācīšanas nozīmi. Taču ne mazāk svarīgs priesteru uzdevums ir sevis un cilvēku svētdarīšana caur sakramentiem un dievišķo kultu.

Svētdarīt cilvēku nozīmē palīdzēt viņam tikties ar Dievu, kas ir gaisma, patiesība un mīlestība – teica Benedikts XVI. – Šāda tikšanās pārveido cilvēka sirdi un prātu. Senatnē uzskatīja, ka neviens nevar redzēt Dievu un palikt dzīvs. Pārāk spoža ir patiesības gaisma. Ja cilvēks tai pieskaras, viņš mirst. Taču cilvēks nevar dzīvot bez Dieva. Vai mēs paši varam nodibināt attiecības ar Dievu? – jautāja Svētais tēvs. – Baznīca māca, ka Dievs pirmais uzsāk attiecības ar mums. Priesterība ir žēlastības dāvana un reizē pienākums. Tas īstenojas caur Dieva Vārda sludināšanu un sakramentiem. Dievs aicina dažus būt kopā ar Viņu un, patiecoties Ordinācijas sakramentam, piedalīties vienīgajā Kristus priesterībā un kļūt par Dieva un cilvēku tikšanās „tiltu”.

Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Vācu valodā Svētais tēvs uzrunāja jauno Šveices gvardu tuviniekus un draugus, kuri ieradās Romā, lai piedalītos zvēresta nodošanas ceremonijā, kas notiks 6. maijā. Poļu valodā pāvests apsveica Ķielcu Garīgā semināra profesorus un audzēkņus, novēlot Svētā Gara žēlastības gaismu, lai tie pilnībā īstenotu savu aicinājumu. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija Ukrainas pareizticīgā semināra pārstāvji. “Sirsnīgi sveicu ukraiņu svētceļniekus, īpaši katoļu jauniešus, kurus aicinu būt par drosmīgiem augšāmceltā Kristus lieciniekiem. Sveicu arī Poltavas pareizticīgā semināra audzēkņus. Dodu visiem apustulisko svētību. Kristus ir augšāmcēlies!”

S. Krivteža / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti