Now Reading
Pāvesta lūgšanu nodomi janvārim

Pāvesta lūgšanu nodomi janvārim

Vispārējā nodomā Benedikts XVI janvārī aicina ticīgos lūgties par to,  lai jaunieši prastu izmantot modernos sociālās komunikācijas līdzekļus savai personīgajai izaugsmei un tādējādi labāk sagatavotos kalpot sabiedrībai. Savukārt misiju nodomā pāvests šomēnes aicina lūgties, lai katrs Kristum ticīgais apzinātos, ka kristiešu vienotība ir būtisks nosacījums efektīvai Evaņģēlija sludināšanai.
 
Lai jaunieši prastu izmantot modernos sociālās komunikācijas līdzekļus savai personīgajai izaugsmei un tādējādi labāk sagatavotos kalpot sabiedrībai.
Svētā Franciska no Sales piemiņas dienā, 2009. gada 24. janvārī, pāvests izdeva vēstījumu 43. Pasaules sociālo komunikāciju dienai. Dokumenta temats: „Jaunas tehnoloģijas, jaunas attiecības. Veicināt cieņas, dialoga un draudzības kultūru.” Svētais tēvs atzīst, ka jaunās digitālās tehnoloģijas veicina pārmaiņas saziņas modeļos un cilvēku attiecībās. Jo īpaši šīs pārmaiņas ir vērojamas starp jauniešiem, kas izauguši ciešā kontaktā ar jaunajām tehnoloģijām un kas jūtas ērti digitālajā pasaulē. Tāpēc vēstījumā dalās ar viņiem dažos jautājumos par jauno tehnoloģiju ārkārtīgi lielo potenciālu. Benedikts XVI pasvītro, ka šīs tehnoloģijas ir īsta dāvana cilvēcei un aicina darīt visu iespējamo, lai labums, ko tās sniedz, kalpotu visiem cilvēkiem un visām kopienām.

Jauno tehnoloģiju popularitāte nevar pārsteigt, jo tās atbilst cilvēku vēlmei veidot attiecības citam ar citu. Šī vēlme ir ierakstīta cilvēka dabā. Svēto Rakstu gaismā to varam lasīt kā mūsu dalību Dieva vienojošajā mīlestībā. Tad, kad atveramies citiem, mēs līdz pilnībai novedam mūsu visdziļākās vajadzības un tuvojamies cilvēcības pilnībai – lasām pāvesta dokumentā. Pārdomājot par jauno tehnoloģiju nozīmi, ir svarīgi ievērot ne tikai to spēju veicināt kontaktus starp cilvēkiem, bet arī satura kvalitāti. Benedikts XVI vēršas pie visiem labas gribas cilvēkiem, kas darbojas digitālās komunikācijas jomā, lai viņi veicinātu cieņas, dialoga un draudzības kultūru. Jauniešus viņš mudina liecināt par savu ticību digitālajā pasaulē, jo visdārgākā dāvana, ko varat sniegt citiem, ir Dieva Labā Vēsts.
 
Lai katrs Kristum ticīgais apzinātos, ka kristiešu vienotība ir būtisks nosacījums efektīvai Evaņģēlija sludināšanai
Benedikts XVI vēstījumā 3. Eiropas ekumeniskā kongresa dalībniekiem norāda uz kristiešu vienotības veicināšanas darbs būtiskumu. Pāvests apliecina, ka jau kopš sava pontifikāta sākuma to uzskata arī par vienu no savām kalpojuma prioritātēm. Katoļu Baznīca, sekojot Kunga aicinājumam, nenogurstoši iet pa ekumenisma ceļu. Patiess dialogs veidojas tur, kur ne tikai runā, bet arī klausās. Tur, kur cilvēki satiekas, veidojas attiecības un padziļinās sapratne par savu kristīgo identitāti. Vēstījumā Svētais tēvs pasvītro, ka ekumenisma pamatelementi ir visu kristiešu lūgšana, patiess dialogs un brālīga tikšanās. Visu kristiešu uzdevums ir nest Eiropai un pasaulei Kristus gaismu, lai, tādējādi, veidotu labāku nākotni. Minētais ekumeniskais kongress notika 2007. gada septembrī Sibiu pilsētā, Rumānijā. Tā temats bija: „Kristus gaisma apgaismo visus – cerība atjaunotai un vienotai Eiropai”.
J. Evertovskis / VR

Scroll To Top