Now Reading
“Gaismas ceļš” Vecrīgā

“Gaismas ceļš” Vecrīgā

Sestdien, 11. jūnijā vakarā Vecrīgā notika gājiens „Gaismas ceļš”. Tā dalībnieki apcerēja un izdzīvoja priecīgos Kristus Augšāmcelšanās notikumus, gatavojoties Vasarsvētkiem, ko Baznīca svinēja jau nākamajā dienā.

„Gaismas ceļš” sākās pie Rīgas sv. Jēkaba katedrāles un turpinājās pa Vecrīgas ielām ar apstāšanās vietām gan Vecrīgas laukumos, gan pie baznīcām. „Gaismas ceļa” dalībnieki varēja iztēloties Sīmaņa Pētera un Jāņa skrējienu uz tukšo kapu, Jēzus tikšanos ar Emmausas mācekļiem, apustuļa Toma šaubas un ticību, Jēzus parādīšanos mācekļiem pie Tibērijas jūras, Svētā Gara nonākšanu Vasarsvētkos, pirmās kristiešu kopienas izveidošanos un Pāvila atgriešanos pie Dieva ceļā uz Damasku. Ejot no vienas apstāšanās vietas uz otru, tika dziedātas Kristus augšāmcelšanās, slavēšanas dziesmas. „Gaismas ceļa” Vasarsvētku pārdomas tika papildinātas ar dažādām aktivitātēm. Dažās apstāšanās vietās ar Kristus augšāmcelšanos saistītos Bībeles sižetus izspēlēja Rīgas sv. Jēkaba katedrāles un Rīgas sv. Alberta draudzes jaunieši.

Jau no pirmajiem gadsimtiem kristieši ir godinājuši Kristu un sekojuši Viņam ciešanu un sāpju ceļā, ejot Krusta ceļu. Tas ir dziļi ietekmējis Dieva tautu un palīdzējis sagatavoties Augšāmcelšanās notikumu labākai izpratnei. Tomēr viss nebeidzās ar Jēzus nāvi – tā bija tikai sākums Kristus dzīvei Tēva godībā.

„Gaismas ceļa” ideja – apcerēt ar Kristus Augšāmcelšanos saistītos priecīgos notikumus – pieder brālim Markam, kas ir dibinājis Tiberiādes brāļu kopienu. Tā darbojas Beļģijā, Lietuvā, Kongo un Filipīnās. Kopienas brāļi seko Svētā Franciska un Svētās Terēzes no Lizjē garīgumam. Pēc „Gaismas ceļa” Vecrīgā notika Vasarsvētku vigīlija Rīgas sv. Jēkaba katedrālē – kopīga slavēšana, lūgšanas Svētajam Garam un pusnakts Svētā Mise.

LRKB IC

Scroll To Top