Jelgavas diecēzei jauns bīskaps

Pāvests Benedikts XVI ir pieņēmis Jelgavas diecēzes vadītāja bīskapa Antona Justa lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata un nominējis priesteri Edvardu Pavlovski par jauno Jelgavas bīskapu.
Kopībā ar Vatikānu, piektdien, 22. jūlijā, plkst.13 bīskaps Antons Justs sasauca tikšanos ar Jelgavas diecēzes priesteriem, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Sasaukšanas iemesls bija jaunā Jelgavas bīskapa nominācija. Pēc aptaujām, kas vairākās kārtās tika veiktas gan garīdzniecības, gan katoļticīgo vidū, izvēlētais kandidāts ir Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvests priesteris Edvards Pavlovskis. Jaunā bīskapa konsekrācijas dievkalpojums notiks 2011. gada 10. septembrī plkst. 12 Jelgavas katedrālē, un to vadīs bīskaps A.Justs.

Uzrunā klātesošajiem bīskaps A. Justs atzina, ka ir priecīgs par 15 Jelgavas diecēzē nokalpotajiem gadiem. Pēc Jelgavas diecēzes izveidošanas 1996. gadā A.Justs līdz šim bija pirmais un vienīgais tās bīskaps. Saskaņā ar Baznīcas Kanonisko tiesību 401. pantu diecēzes bīskaps, kas sasniedzis 75 gadu vecumu, ir aicināts lūgt pāvestam atbrīvošanu no diecēzes vadīšanas amata, tomēr pāvests Jelgavas bīskapa lūgumu apmierināja tikai šogad, kad A. Justam paliek 80 gadi.
Jaunieceltais bīskaps E. Pavlovskis uzsvēra, ka turpinās A.Justa labās iestrādes gan sadarbībā ar diecēzes priesteriem un draudzēm, gan ar Jelgavas pašvaldību. Viņš arī pauda prieku, ka bīskaps A. Justs turpinās dzīvot Jelgavā un palīdzēs viņam pārņemt diecēzes vadīšanas pienākumus.
Edvards Pavlovskis ir dzimis 1950. gada 22. augustā Krāslavas rajona Beresnes draudzē kolhoznieku ģimenē. Viņa jau mūžībā aizgājušie vecāki bija dedzīgi katoļi un dziļi ticīgi cilvēki. E. Pavlovskim ir divi brāļi – Kazimirs un Jāzeps. 1968. gadā viņš pabeidza Dagdas vidusskolu, iegūstot vidējo izglītību, un iestājās Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā Seminārā. Pēc triju mēnešu studijām 1968. gada decembrī E. Pavlovskis tika iesaukts dienēt Padomju Armijā. Pēc atbrīvošanas no obligātā karadienesta 1970. gadā viņš turpināja mācības Garīgajā Seminārā un 1975. gada 25. maijā saņēma Priesterības sakramentu.
Priesteris E. Pavlovskis ir piederīgs Rīgas arhidiecēzes garīdznieku saimei. Kā vikārs viņš ir kalpojis Rīgas sv. Antona, sv. Franciska un sv. Alberta draudzēs, bet kā prāvests – Pēternieku, Rīgas sv. Antona, Tukuma, Rīgas Sāpju Dievmātes, Majoru, Slokas, Ķemeru un Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudzēs. Kopš 1999.gada līdz šodienai viņš ir Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvests. Pēc ordinācijas par priesteri, laikā no 1976. līdz 2000. gadam viņš bija Rīgas Garīgā semināra mācībspēks: pasniedza poļu un grieķu valodas un dažādus ar filozofiju saistītus priekšmetus (loģiku, ontoloģiju, kosmoloģiju).
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti