Jelgavas diecēzei jauns bīskaps

Kuplā bīskapu, priesteru un ticīgās tautas pulkā 10. septembrī Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē par Jelgavas diecēzes jauno bīskapu ir ordinēts priesteris Edvards Pavlovskis. Svētās Mises laikā un pēc tās jaunais bīskaps saņēma daudz laba vēlējumus gan no pāvesta Benedikta XVI, gan bīskapiem un priesteriem, klostermāsām, pašvaldības un citu konfesiju vadītāju pārstāvjiem, kā arī ticīgās tautas.
Ordinācijas dievkalpojuma noslēgumā uzrunu teica apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Luidži Bonacci, kurš vispirms pateicās līdzšinējam Jelgavas diecēzes bīskapam Antonam Justam. Viņš nodēvēja bīskapu A. Justu par labo ganu, kurš guvis daudz nopelnu. Vēršoties pie Jelgavas diecēzes, viņš teica, ka Dieva apredzība tai sūta bīskapu Edvardu. „Dārgie Jelgavas ticīgie, es esmu pārliecināts, ka jūs drīz vien atklāsiet, ka bīskaps E. Pavlovskis patiešām ir īpaša Dieva dāvana jums,” teica L. Bonacci. Savukārt jaunajam bīskapam viņš sacīja: „Kungs uztic tavai sirdij un tavām gana rokām Savu tautu, kas dzīvo Jelgavas diecēzē. „Gani Manas avis,” Viņš tev saka tāpat, kā teica svētajam Pēterim.”
E. Pavlovskis savu uzrunu sāka ar pateicības vārdiem Dievam, kurš viņam uzticējis daudz kā priesterim, bet tagad vēl vairāk kā bīskapam. Vēršoties pie savas diecēzes priesteriem, viņš pajokoja, ka gan viņi, gan draudžu locekļi drīz pamanīs, ka vismaz viens vārds Mises tekstos ir mainījies – bīskapa vārds Edvards. Bīskaps izteica cerību, ka priesteri šo vārdu minēs ne tikai pienākuma dēļ, bet arī tādēļ, ka viņu attiecībās valda patiesa cieņa, uzticēšanās un mīlestība.

LKRB IC
Fotogrāfiju autori Anita Sosnare, Aleksandrs Lisenkovs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti