Pāvests Benedikts XVI: „Latvija var kļūt par attīstības paraugu”

1.oktobrī aprit 20 gadu kopš Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas. Šogad augustā apritēja arī 90 gadu kopš Svētais Krēsls atzina Latvijas valsts nodibināšanu. Kopīgajā deklarācijā, kuru toreiz parakstīja Latvijas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Svētā Krēsla īpašais sūtnis, Metas arhibīskaps Audris Jozs Bačkis, uzsvērts, ka „diplomātiskās attiecības, kas tika vardarbīgi pārtrauktas 1940.gada 5.augustā, ir atjaunotas no šīs dienas, 1991.gada 1.oktobra”.
Divdesmit diplomātisko attiecību gadi ir iezīmējušies ar cieņas pilnu, konstruktīvu un draudzīgu sadarbību abu valstu starpā. „Tagad, neatkarības laikā, Latvija var sniegt lielu devumu starptautiskajai kopienai,” savā rakstiskajā atbildē Latvijas vēstnieka pie Svētā Krēsla Einara Semaņa akreditācijā norādīja pāvests Benedikts XVI, uzsverot, ka uz šo kristīgajā tradīcijā iesakņoto vērtību pamata tika veidota Eiropas kultūra un radītas nozīmīgākās institūcijas.

Īsi pēc neatkarības atjaunošanas, Latviju apmeklēja Romas Katoļu baznīcas pāvests Jānis Pāvils II, kura pastorālā vizīte Latvijā 1993.gadā bija vēsturisks notikums ne tikai Latvijas katoļu dzīvē, bet visas Latvijas vēsturē. Savas vizītes laikā Jānis Pāvils II īpaši uzvēra ekumenisma attīstību Latvijā, norādīdams uz to kā svarīgu nacionālās vienotības un tautas atjaunotnes elementu. Arī pāvestam Benediktam XVI ir izteikts vairākkārtējs ielūgums apmeklēt vizītē Latviju. Visi atjaunotās Latvijas prezidenti – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe – Freiberga un Valdis Zatlers, kā arī citas Latvijas augstākās amatpersonas, ir apmeklējušas Vatikānu, tādējādi apstiprinot Latvijas un Svētā Krēsla ciešo valstisko sadarbību un apliecinājumu garīgo vērtību klātbūtnes nepieciešamībai sabiedrībā.
Kopš diplomātisko attiecību atjaunošanas Latviju pie Svētā Krēsla pārstāvējuši trīs ārkārtējie un pilnvarotie vēstnieki – Aija Odiņa, Atis Sjanīts un Alberts Sarkanis. Šobrīd Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla ar rezidenci Polijā ir Einars Semanis. Svēto Krēslu Latvijā pārstāv apustuliskie nunciji ar rezidenci Lietuvā un pašlaik Svēto Krēslu Latvijā pārstāv arhibīskaps Luidži Bonaci. Starp Latviju un Svēto Krēslu ir nostiprināta līgumtiesiskā bāze – 2000.gada novembrī parakstīts “Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums”, bet 2007.gada maijā starp Latvijas un Vatikāna nacionālajām bibliotēkām tika parakstīta vienošanās par kultūrvēsturiskā albuma Terra Mariana faksimilu un komentāru izdošanu, un šī projekta īstenošanā lielu ieguldījumu dod arī Ārlietu ministrija.
Iedvesmojoši ir pāvesta Benedikta XVI vārdi: „Stiprinot radošo garu un kultivējot Dieva dotās dāvanas, respektējot personas cieņu un cilvēka dzīvību, veicinot pret garīgajām un transcendentālajām vērtībām atvērtu humānismu, Latvija noteikti kļūs par attīstības paraugu.”
www.am.gov.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti