Now Reading
Rīgā bija skatāma izstāde „Krusts – mākslinieka skatījumā”

Rīgā bija skatāma izstāde „Krusts – mākslinieka skatījumā”

Līdz 7. septembrim Rīgā, Eiropas Savienības mājas Mākslas istabā bija skatāma starptautiska ceļojoša izstāde „Krusts – mākslinieka skatījumā”, kas turpinās apceļot pasauli, nesot skaistu vēstījumu par Krustu kā Miera, sadarbības un dialoga simbolu.

4. augustā Rīgā šo izstādi atklāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, tā atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO (1991.g.). Izstāde ir vairāku Eiropas valstu mākslinieku no Andoras, Argentīnas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles un Spānijas vizuāls risinājums katra individuālajai izpratnei par tēmu „Krusts.” Latviju izstādē pārstāv gleznotāja Anitra Bērziņa, māksliniece Karinē Paronjanc un tekstilmāksliniece Diāna Dimža – Dimme.

Ideja par šo izstādi radās Andoras māksliniekam Faustam Kampama (Faust Campama) pēc 2010. gada plenēra, iedvesmu par Krusta tēmu saņemot Krusta kalna apmeklējuma laikā Lietuvā. Tā tika izveidota ceļojoša izstāde „Krusts – mākslinieka skatījumā”, kura tika eksponēta dažādās Apenīnu pussalas pilsētās un 2011. gada jūlijā sasniedza Baltijas valstis.

Izstādes mērķis ir mudināt māksliniekus no visas pasaules izkopt savstarpējo sadarbību un dialogu caur izpausmju daudzveidības izzināšanu un iepazīšanu. Krustu atveidojuši gan skulptors, gan dizaineris, gan grafiķis, gan keramiķis. Šis senais simbols katrā reģionā un kultūrā ir ar atškirīgu semantisko slodzi, tajā pašā laikā klātesošs visur un piesātināts ar personīgo pieredzi.

“Bija tāda sajūta, ka pats Dievs nāk palīgā Baznīcai, ar mākslinieku radošo darbu palīdzību nesot pasaulei vēstījumu par Kristus Krustu,” stāsta izstādes apmeklētāja Valija. “Krusts ir Noslēpums. Izstāde palīdz ieskatīties Krusta noslēpumā! Arī šodienas māksla var palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt, ka eksistē arī cita realitāte, kas pārsniedz ikdienas robežas. Var palīdzēt cilvēka prātam un sirdij tiekties pēc dziļākas dzīves jēgas izzināšanas, pēc Patiesības izzināšanas, tādējādi nonākot pie Dieva,” viņa atzīst.

Valiju pārsteidza Karinē Paronjanc darbs no Latvijas „Vērša krusts”: “Bija sajūta, ka vērsis ir apņēmības pilns iznīcināt Krustu,” iespaidos dalās izstādes apmeklētāja. “Vairākos darbos Krusts pārklāj visu Zemi. Grafiķa darbā redzama nākotnes vīzija: daudzas un dažādas ticības, reliģijas un kultūras saplūst Krustā, Kurš tiecas Visumā, Bezgalībā. Katrs darbs pauž autora mīlestību un cerību uz Zemes caur Krustu. Darbos ir parādīta cīņa starp tumsu un gaismu,” stāsta Valija.

“Vēl un vēl raudzījos katrā darbā, un tie kļuva arvien dzīvāki, ļaujot saredzēt cik liela cerība tajos ir apslēpta, cik liela vēlēšanas uz mieru, vienotību, mīlestību. Bet reizē arī redzēju vēstījumu par nežēlīgo cīņu, kuru piedzīvo katrs cilvēks un pasaule. Izstāde liecina par cilvēka ilgām un slāpēm pēc skaistā, bezgalīgā, pēc Dieva, kas vienīgais ir Miers!” atzīst izstādes apmeklētāja.

LRKB IC

Fotogrāfiju autore Valija Reinicāne

Scroll To Top