Kristus Karaļa svētkos ziedosim Rīgas Garīgajam semināram!

Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule.

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta!

Kristus Karaļa svētki atgādina, ka mēs visi esam aicināti celt miera valstību, kuras veidotājs ir mūsu Pestītājs. To īstenojam, sekojot Viņam cilvēcisko un garīgo vērtību vēstīšanā un izplatīšanā, atbildot Viņa norādījumam iet un mācīt visas tautas (sal. Mt 28:19). Mēs to cenšamies darīt kā Kristus sekotāji, katrs atbilstoši savam aicinājumam un stāvoklim Viņa Baznīcā.

Rīgas Garīgajā seminārā pašlaik mācās 31 audzēknis. Šoruden mācības uzsāka 9 jauni studenti, tāpēc varam ar cerību raudzīties uz Baznīcas nākotni.Tā kā semināristu skaits ir palielinājies, ir audzis arī finansiālo izdevumu apjoms. Tāpēc esam jums ļoti pateicīgi par jūsu atsūtītajām rudens veltēm, kā arī par lūgšanām un materiālo atbalstu. Tie ļauj cerēt uz sekmīgu pārziemošanu.

Semināra kopiena darbojas, arī balstoties uz līdzšinējo garīgo mantojumu, kuru veidojuši un bagātinājuši visi Semināra absolventi, kādreizējie pasniedzēji un audzinātāji. Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs jau ir nozīmējis Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra simtgades svinību darba grupu (rektora vadībā), kuras mērķis ir vākt un apkopot ar Semināra dzīvi saistītus vēsturiskus materiālus, konkrēti, apzināt pieejamās fotogrāfijas un unikālus semināra vēsturi atspoguļojošus materiālus; sistematizēt šīs liecības pa laikmetiem un tēmām; sagatavot materiālus izstādei un, iespējams, arī albuma izdošanai; apkopot rakstiskas un mutiskas liecības. Lūdzam minēto mērķu sasniegšanas veicināšanai sazināties ar šo darba grupu vai sūtīt tai pa pastu vai elektronisko pastu centesimus1920@inbox.lv vēsturiskas fotogrāfijas no semināra dzīves, kā arī tā daudzveidīgo darbību atspoguļojošus audio-vizuālos materiālus. Lūdzam sniegt arī rakstveida vai mutvārdu liecības par seminārā piedzīvoto dažādās situācijās.

Vēlreiz sirsnīga pateicība par Semināram saziedotajiem dārzeņiem un augļiem. Lūdzam atbalstīt mūs arī ar šo Kristus Karaļa svētku kolekti!

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju vārdā, pr. Pauls Kļaviņš

Foto:RGS

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti