Cietumu pastorālā darba veicēji aicina iesaistīties brīvprātīgos

„Viens no žēlsirdības darbiem, uz ko katru katoli aicina katehisms, ir apmeklēt cietumniekus,” uzsvēra Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, uzrunājot cietumu pastorālajā kalpošanā iesaistītos priesterus, klostera māsas un lajus, kas š. g. decembrī bija pulcējušies uz pirmo sanāksmi, lai dalītos pieredzē un pārrunātu, kā veidot mērķtiecīgu un organizētu pastorālo aprūpi Latvijas cietumos.

Kā atzina Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas Cietumu kapelānu dienesta virskapelāns Mārtiņš Krūklis, Latvija ieņem trešo vietu pasaulē ieslodzīto skaita ziņā uz iedzīvotāju skaitu, kas parāda, ka ir nepieciešama sabiedrības atveseļošana. Lai tā varētu notikt, ieslodzītie jāuzlūko kā cilvēki, kas dzīvojuši sabiedrībā un kļuvuši par noziedzniekiem. Ir jānošķir izdarītais ļaunums no paša cilvēka, jo mēs katrs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Ieslodzītais ir sabiedrības loceklis, un par viņu jāuzņemas atbildība gan Baznīcai, gan valstij.

Baznīcas misija ir iet pie sabiedrības atstumtajiem, tāpat kā to darīja Jēzus. Turklāt mīlot viņus, mēs mīlam pašu Kristu, atgādināja virskapelāns. Cietuma pastorālajā kalpošanā iesaistīto loma ir nest mieru, cerību un brīvības vēsti; pasludināt atpakaļceļu pie Dieva gan noziedzniekiem, gan cietušajiem; rūpēties par noziedzības mazināšanu; sekmēt izlīgumu starp upuri, noziedznieku un sabiedrību; saprast, kādi likumi darbojas pret cilvēka cieņu un mēģināt tos mainīt.

Cietumu pastorālās kalpošanas mērķis ir atjaunot ieslodzījuma vietā nonākušo cilvēku un pēc soda izciešanas palīdzēt viņam atgriezties sabiedrībā. Lai to varētu īstenot, katrā cietumā jābūt kapelānam, kurš organizē pastorālo darbu un sadarbojas ar priesteri. Kapelānam vajadzīga arī sava „atbalsta grupa” – draudzes locekļi vai citi brīvprātīgie, kas palīdz kalpošanā, norādīja Mārtiņš Krūklis.

Uz atsevišķām ieslodzījuma vietām jau tagad dodas brīvprātīgie. Piemēram, Jelgavas un Daugavpils Grīvas cietumus jaunieši apmeklē Ziemassvētkos. Liepājas cietumā kopā ar priesteri ar ieslodzītajiem tiekas brīvprātīgā. Tomēr, lai kalpošana būtu auglīgāka un pilnvērtīgu garīgo aprūpi varētu sniegt visos Latvijas cietumos, būtu jāiesaistās vairāk brīvprātīgo, secināja tikšanās dalībnieki.

Šī iemesla dēļ Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas Cietumu kapelānu dienests lūdz atsaukties cilvēkus, kuri vēlas iesaistīties cietumu kalpošanā darbā ar notiesātajiem ieslodzījumu vietā un bijušajiem ieslodzītajiem. Kalpot ieslodzītajiem var, pārdomāti sniedzot palīdzību cietumā, – iesaistoties sistemātiskā ieslodzīto garīgās atjaunošanas darbā, strādājot kopā ar kapelānu, kultūras labdarības projektos, vadot sociālo iemaņu atjaunošanas kursus, kā arī pielietojot savas spējas un talantus ieslodzīto rehabilitācijā. Savukārt ārpus cietuma var iesaistīties vēstuļu apmaiņā ar ieslodzītajiem, sniegt morālu palīdzību viņu radiniekiem; garīgu atbalstu atbrīvotajiem ieslodzītajiem, piemēram, iesaistot viņus lūgšanu grupās un draudzes dzīvē; palīdzēt ar padomu sociāli juridisku jautājumu risināšanā; piedāvāt kristīga psihologa konsultācijas; sniegt materiālu atbalstu, piemēram, ar pirmās nepieciešamības lietām, uz laiku nodrošinot dzīvesvietu, kļūstot par darba devēju u.c

Tiem, kas vēlas kļūt par brīvprātīgajiem, tiks piedāvāta apmācība, kā arī būs iespēja piedalīties rekolekcijās. Pirmās šāda veida rekolekcijas notiks jau nākamā gada februārī, Dzintaros. Iesaistīties cietumu kalpošanā var, sazinoties ar virskapelānu Mārtiņu Krūkli (tel. +371 29672638) vai Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāni Dainu Strelēvicu (+371 22302182).

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti