Iznākusi grāmata „Krusta ceļš kopā ar godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu”

Izdevniecība „Mieram tuvu” ir izdevis šim laikam ļoti atbilstošu mazu grāmatiņu „Krusta ceļš kopā ar godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu”, kurā ir apkopoti priestera Andra Marija Jerumaņa izraudzīti bīskapa Boļeslava Sloskāna rakstu fragmenti un sagatavotas Krusta ceļa apceres. Šī grāmatiņa ļauj iepazīt godināmā bīskapa dzīves ceļa gājumu, domas un izpratni par ciešanu garīgo jēgu.

„Kas ir vajātāji? Tie ir herētiķi, bezdievji, atkritēji no ticības, visi, kas dzīvo saskaņā ar miesu. Viņi vajā Dieva kalpus, jo tie nav no šīs pasaules. Visļaunākie vajātāji ir tie, .. kas ir mums vistuvāk un kas ir saņēmuši visvairāk Dieva žēlastības. Svešinieki nevar nodarīt ik lielu ļaunumu. Kungu Jēzu nodeva māceklis – apustulis, uz kuru Viņš bija pilnīgi paļāvies. Brālis nodos brāli, tēvs – bērnus, bērns – tēvu, tas ir, nodos savējie,” – šādu B.Sloskāna rakstu fragmentu A.M.Jerumanis ir izvēlējies Krusta ceļa pirmajai stacijai „Kungu notiesā uz nāvi”, kuras apcerē raksta „.. negodīgi apsūdzēts par spiegošanu, viņš (B.Sloskāns) tika attālināts no sava ganāmpulka Baltkrievijā, aizvests uz Maskavas cietumu, vairākus mēnešus ieslodzīts pilnīgā vientulībā un visbeidzot notiesāts uz trim gadiem koncentrācijas nometnē Solovkos, bet vēlāk uz vēl trim gadiem Sibīrijā”.

Grāmatiņas ievadā iekļauta īsa godināmā bīskapa biogrāfija, savukārt noslēgumā – lūgšana par Boļeslava Sloskāna beatifikāciju, kurai Imprimatur 2005.gadā ir devis V.Em. Kardināls Jānis Pujats. „Mieram tuvu” arī aicina lasītājus informēt izdevuma redakciju par saņemtajām žēlastībām. Katras Krusta ceļa stacijas sākumā ir ievietotas fotogrāfijas no dažādiem bīskapa dzīves posmiem.

Grāmatu „Krusta ceļš kopā ar godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu” var iegādāties Rīgas Metropolijas kūrijas grāmatu galdā (Rīgā, Mazā Pils ielā 2a), draudžu grāmatu galdos, kā arī „Mieram tuvu” tīmekļa vietnē.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti