?Ģimene – vai vērtība arī šodien?

17. maijā Rīgas domē norisinājās IV starptautiskais Rīgas ģimenes forums “Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”. Visas dienas garumā ar referātiem uzstājās gan pašmāju speciālisti, gan ārvalstu viesi, kuriem rūp ģimene, tās vērtība sabiedrībā, jaunatnes izglītība vērtību jomā un cieņa pret dzīvību.

Konferences pirmajā sesijā vārds tika dots ārvalstu viesiem. Ungārijas Republikas Sociālo, ģimenes un jaunatnes lietu ministrs Miklos Solteszs stāstīja par to, kā pirms diviem gadiem ievēlētā Ungārijas valdība sper soļus ģimenes aizsardzības virzienā. Viņš norādīja, ka galvenie mērķi ir atbalstīt ģimenes gan finansiāli, gan sociāli. Kā piemēru var minēt to, ka Ungārijā ir paaugstināts apjoms un pagarināts pabalsta izsniegšanas laiks bērna audzināšanai mājās, jauniešu izglītības sistēmā ir iekļauta nepieciešamība sagatavot viņus ģimenes dzīvei, bet sievietes, kas gatavojas veikt abortus, tiek iedrošinātas bērnus labāk nodot adopcijai. Šo un citu darbību rezultātā dzimstība astoņu mēnešu laikā Ungārijā paaugstinājusies par 3,5%, bet abortu skaits 2011. gadā samazinājās par 5%. M. Solteszs aicināja ikvienu foruma dalībnieku iedvesmoties no mātes Terēzes piemēra un ar drosmi cīnīties par tādām vērtībām kā ģimene un dzīvība.

Pasaules ģimeņu kongresa pārstāvis Kristofers Garmušs uzsvēra to, cik svarīgi ir saglabāt tradicionālo ģimenes modeli. Runājot par draudiem ģimenei, viņš uzsvēra, ka ģimenes pretinieki ir vienoti, turpretī mēs, kas esam par ģimenes vērtībām, nereti neprotam kopīgi definēt sasniedzamos rezultātus un kopīgi cīnīties. Arī tie, kas cīnās par homoseksualitāti, kas aicina izbaudīt savu seksualitāti ārpus laulības, patiesībā cīnās par dabiskās ģimenes iznīcināšanu. K. Garmušs atzīst, ka risinājums ir tikai viens – popularizēt ģimeni, tās vērtību. Tas nav viegli, bet nedrīkst baidīties pat tad, ja šīs vērtības patlaban sabiedrībā nav populāras. „Daudzos gadījumos oponēt pret viltus idejām nav politiski korekti. Runāšana par to nepadarīs jūs īpaši populārus, tomēr tas ir jādara, jo nekā nedarīšanas sekas ir pārāk drausmīgas,” sacīja Garmušs.

Turpinot dzīvības tēmu, Demogrāfisko pētījumu institūta direktors Igors Beloborodovs no Krievijas uzsvēra, ka tieši bērni ir daudzu demogrāfisku problēmu risinājums pasaulē.

Foruma otrajā un trešajā sesijā vārds tika dots pārsvarā Latvijas pārstāvjiem, kuru vidū bija mediķis, psihologs, Saeimas deputāts, Rīgas domes pārstāvis un citi.

Vairāki runātāji uzsvēra izglītības nozīmi. Latvijas Pedagogu domes vadītājs Andrejs Mūrnieks sacīja, ka Latvijas izglītības sistēmā skolēniem kaut kādā mērā tiek pastāstīts par profesijas izvēli un brīva laika izvēli, bet praktiski nekas netiek mācīts par vērtību izvēli un sociālās vides (savas ģimenes) veidošanu, kas ir ļoti būtiski aspekti jaunieša turpmākajā dzīvē. Tāpēc ir nepieciešams veidot dzīves vai ģimenes mācības priekšmetu skolēniem, kā arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību popularizēt vērtības, bet valdības līmenī īstenot ģimenēm draudzīgu politiku.

Turpinot šo tēmu, Saeimas deputāts Imants Parādnieks, kurš ir Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs, sacīja, ka nedrīkstam brīnīties par nepareizo lietu kārtību un haosu pasaulē, jo paši pie tā esam vainīgi. Esam paši aizmirsuši, ka no pienākuma izriet tiesības un nevis otrādi, ka no ģimenes dzimst bērni, ka pēc mīlestības seko seksuālas attiecības. Un nevis otrādi. Tāpēc ir nepieciešams mainīt virzienu un pārdomāt vērtības, kas ir bijušas būtiskas latviešu tradīcijā vienmēr. Šodien jāpanāk, lai tikums un gods ir nevis vecmāmiņai pašsaprotama lieta, bet ikviena jaunieša stilīga un moderna attieksme pret dzīvi, sacīja I. Parādnieks. Deputāts arī dalījās savā idejā godināt Latvijas daudzbērnu ģimenes, piešķirot tām īpašas goda ģimenes apliecības, ar kurām minētās ģimenes locekļi varētu saņemt īpašas atlaides.

Forums ir izskanējis, nedaudz žēl, ka tas pulcē lielākoties vienas un tās pašas sejas. Pēc konferences noslēguma tās vadītāja Irēna Kondrāte uzsvēra, ka izvēlētais virziens ir pareizs un atpakaļ ceļa vairs nav, jo „aiz mums stāv mūsu tautas, mūsu bērnu likteņi.” Asociācijas „Ģimene” valdes priekšsēdētāja Ilona Bremze pēc foruma sacīja, ka asociācija cerīgi skatās uz nākamo gadu un nākamā gada forumu, jo darbs noteikti būs jāturpina. „Jūtu lielu gandarījumu, ka esam paklausījuši iekšējai balsij un iesaistījušies šajās aktivitātēs ne tikai personiskā, bet arī politiskā līmenī. Un situācija ir nesalīdzināmi labāka, salīdzinot ar laiku pirms četriem gadiem. Cik mēs tad bijām bikli un taustījāmies, mēģinājām saprast, vai ejam pareizā virzienā! Šodien, dzirdot Ungārijas un Lietuvas pieredzi, saprotam, ka esam izvēlējušies pareizo virzienu. Prieks, ka forumā piedalījās politiķi, kas mūs atbalsta. Mums jāiet tālāk un domāju, ka rezultāti būs. Šodien nav gandarījuma par to, ka daudzas lietas vēl neredzam praksē, bet tai pat laikā redzu, ka aktivizējušās pašvaldības. Ticu, ka arī augstākajā politiskajā līmenī būs šīs pozitīvās tendences,” cerības pilna ir I. Bremze.

Viņai gandarījums arī par to, ka konferences rezolūciju, kura paredz vairākus atbalsta pasākumus ģimeņu situācijas uzlabošanai un ģimenes dzīves popularizēšanai, jau atbalstīja Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijā. Nākamais solis būs šīs idejas virzīt augstākajos politikas līmeņos. Tā paredz tādus punktus, kā, piemēram, izstrādāt ģimenes atbalsta un aizsardzības likumu, kas par valsts pamatvērtībām atzītu ģimeni, kas balstīta laulībā, un bērnus; noteikt ģimenes, bērna un demogrāfijas atbalsta politiku par ilgtermiņa prioritāti Latvijas Nacionālās attīstības plānā, kā arī fi nanšu plānošanas dokumentos; palielināt fi nansējumu demogrāfijas politikai līdz 2% procentiem no IKP jau 11. Saeimas laikā; izstrādāt apmācību programmas skolām, kas vērstas uz personības atbildības, dzīves prasmju, valstisko, tikumisko un ģimenes vērtību apguvi; izstrādāt un īstenot reemigrācijas politiku, lai tuvākajos gados vismaz puse aizbraukušo sa-vas darba un dzīves gaitas nolemtu saistīt ar Latviju un atgrieztos, u.c.

Ilze Mežniece

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti