Now Reading
Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par diakonu iesvētīs Renāru Birkovu

Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par diakonu iesvētīs Renāru Birkovu

7. jūnijā, pl. 18.30 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku Sv. Misē diakona svētības saņems Rīgas Garīgā semināra (RGS) audzēknis Renārs Birkovs. Šis ir īpaši skaists notikums Rīgas arhidiecēzē, kur pēdējo reizi diakona ordinācija notika pirms četriem gadiem.

Semināra 5. kursa students Renārs Birkovs ir no Rīgas Sv. Terēzes draudzes. Absolvējis Rīgas Katoļu Ģimnāziju un Mazo semināru, kurā vidusskolēnus sagatavo studijām Rīgas Garīgajā seminārā. Izvēli kļūt par priesteri Renārs saista ar pirmo svēto Komūniju, ko saņēma jau bērnībā. Vēlāk sāka arī piekalpot pie altāra, un šī kalpošana viņam deva iespēju padziļināt izpratni par priestera aicinājumu.

„Man diakona svētības nozīmē ļoti daudz, jo priesterība ir tas, uz ko mani aicina pats Dievs. Par to šajos seminārā pavadītajos gados esmu pārliecinājies caur dažādiem notikumiem, lielākiem vai mazākiem pārbaudījumiem, skatoties uz sava garīgā tēva un citu priesteru piemēru un saņemot no viņiem iedrošinājumu, kā arī caur regulāru lūgšanu dzīvi cenšoties atpazīt Dieva gribu attiecībā uz mani,” atzīst Renārs Birkovs. „Apzinos, ka ar diakona svētībām manā dzīvē iesākas jauns posms, kas tajā pat laikā ir manas līdzšinējās dzīves turpinājums,” saka topošais diakons.

Diakoni Kristus sūtībā un žēlastībā ir līdzdalīgi īpašā veidā. Ordinācijas sakraments viņus iezīmē ar zīmogu, kuru nevar neviens izdzēst un kas dara viņus līdzīgus Kristum, kurš kļuva „diakons”, tas ir, – visu kalps. Bez visiem citiem pienākumiem, kas tiem veicami, diakonam ir jāpalīdz bīskapam un priesteriem dievišķo noslēpumu svinēšanā, īpaši Euharistijas svinēšanā un tās izdalīšanā; asistēt Laulības sakramentā un to svētīt, sludināt Evaņģēliju un sprediķot, vadīt bēres, kā arī veltīt sevi dažādiem žēlsirdības darbiem. (KBK 1570)

LRKB IC

Scroll To Top