6. Zemgales Jauniešu dienas Jelgavā – prieka un līksmības piepildītas

Četras dienas Jelgava bija Zemgales diecēzes jauniešu centrs, kurā no 12. līdz 15. jūlijam risinājās šīs vasaras pozitīvākais garīgais piedzīvojums – 6. Zemgales Jauniešu dienas (ZJD). Šī gada Jauniešu dienu devīze bija „Priecājieties vienmēr Kungā” (Flp 4,4), tās organizēja Jelgavas katoļu draudze ar mērķi veicināt jauniešu garīgo atdzimšanu un kristīgo vērtību nostiprināšanu, kā arī saliedēt kristīgajā kopienā. Šķiet, tieši prieks bija tas, ar kādu noskaņu tika rīkotas šīs jauniešu dienas, jo smaidi un līksmība Dieva priekā atmirdzēja visu šo dienu garumā.

Jauniešu dienu svinīgā atklāšana tika atzīmēta ar Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska un Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa, emeritus vadīto Sv. Misi 12. jūlijā Jelgavas katoļu katedrālē. Dievkalpojuma noslēgumā jaunieši sveica bīskapu E. Pavlovski Jauniešu dienu dalībnieku kārtā, savukārt bīskapu A. Justu 52. priesterības gadadienā, dāvājot ZJD īpašos kreklus. Jāatzīmē, ka tas bija īpašs saviļņojums bīskapam E. Pavlovskim, kurš Jauniešu dienās piedalījās pirmo reizi. Bīskapi savukārt sirsnīgi sveica 6. Zemgales jauniešu dienu himnas autoru Oskaru Stāmeru un ZJD logotipa autori Elzu Jarānu, vēlot daudzas Dieva žēlastības un prieku sirdī.

6. Zemgales Jauniešu dienu programma bija ļoti interesanta un piepildīta dažādām līdz šim neredzētām aktivitātēm, tādā veidā piesaistot gan tos jauniešus, kas ZJD apmeklēja pirmo reizi, gan tos, kuri ierodas atkārtoti.

Ierastais „Sadraudzības vakars” tika veidots kā spēļu un jauniešu saliedēšanās vakars, kura laikā jaunieši varēja iepazīties tuvāk viens ar otru, kā arī dalīties savos smieklos un Kunga priekā ar bīskapiem, priesteriem, klostermāsām, semināristiem un pārējiem dalībniekiem.

Pirmo reizi Latvijas Jauniešu dienu vēsturē kā viena no daudzajām interešu grupām tika piedāvāta arī grupa, kuras ietvaros varēja iepazīties ar kristīgo kalpošanas darbu, misijām Nacionālajos Bruņotajos spēkos (NBS), lai labāk izprastu, kā ir būt kristietim armijā. Šo interešu grupu vadīja NBS Kapelāna dienesta kapelāns virsleitinants Ilmārs Kravalis, NBS Apvienotā štāba virsseržants Vitālijs Donskihs, NBS seržants Valdis Barčevskis un NBS Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadets Miķelis Skudra un karavīri. Jāatzīmē, ka tieši šī interešu grupa iemantoja vislielāko popularitāti, tādā veidā parādot, ka jauniešiem ir aktuāli izdzīvot savu aicinājumu – būt kristietim ikvienā darba vidē savā ikdienā, arī armijā. Lielu interesi izraisīja arī Marka Jermaka, portāla „Delfi” žurnālista, vadītā interešu grupa par puišu – meiteņu attiecībām un seksualitātes nozīmi kristīgajā skatījumā. Par savu ikdienu, darbu ar trūcīgajiem stāstīja arī Mātes Terēzas no Kalkutas ordeņa māsas, kuras atzīmēja, ka Kalkuta nepastāv tikai Indijā, bet gan it visur mums apkārt. Organizācijas „Caritas Latvija” pārstāvji dalījās savā pieredzē darbā ar patversmēs, pansionātos, dažādos sociālajos centros un citās sabiedrībai nozīmīgās vietās esošajiem cilvēkiem, kur īpaši nepieciešams atbalsts un mīlestība. Interešu grupās tika rastas atbildes uz tādiem šobrīd aktuāliem jautājumiem kā okultisms, maģija, joga, horoskopi, kā arī dziļāk izprasta Euharistijas un Izlīguma sakramenta nozīmība. Jauniešu dienu laikā ikviens tika aicināts apzināties savu kristīgo aicinājumu – veltīties ģimenes dzīvei, vai pilnībā atdoties Dievam, sekojot savam aicinājumam uz garīgo kārtu – būt par priesteri, mūku vai klostermāsu. Paldies māsai Brigitai no Ludzas, pr. Ilmāram Tolstovam, pr. Arnim Mazeļevskim un Kalkutas māsām par darbu un interesanto stāstījumu ZJD Interešu grupās!

Liela nozīme ZJD ietvaros bija arī Sv. Misēm, kas tika svinētas kopā ar draudzi, ierastajos dievkalpojumu laikos. Katra dievkalpojums atšķīrās arī ar muzikālo sniegumu, par kuru rūpējās gan Jelgavas jaunieši, gan Ludzas pārstāvi, gan Sarkandaugavas katoļu baznīcas koris.

Kā īpaša liecība un garīgs pārdzīvojums bija piektdien, 13. jūlijā bīskapa Antona Justa, emeritus vadītais Krustaceļš, apcerot godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna gaitas un ciešanas, tam sekojošā Krusta pagodināšana un Vissvētākā Sakramenta pagodināšana īpašā atmosfērā (sveces un speciāli šim vakaram veidots gaismu noformējums). Pārsteidzoši, bet pēc pašu jauniešu vēlēšanās, tika rīkota arī Vissvētākā Sakramenta adorācija no pusnaktij līdz pat sešiem no rīta. Šāda atsaucība Zemgales Jauniešu dienās bija pirmo reizi. Pateicība Dievam par žēlastībām, ko ikviens saņēmām šajā vakarā!

Lielu pārsteigumu un dziļu saviļņojumu radīja ZJD noslēguma koncerts, piedaloties jaunajiem mūziķiem un ZJD dalībniekiem no Jelgavas draudzes Katrīnei Bindrei un Edgaram Kreilim no grupas „Bilde no rītdienas”, grupai „ The One” un grupai „Ex Animo”. Daudziem šis muzikālais vakars bija kā īpaša liecība kristiešu vienotībai un dažādībai, kur spējam slavēt ar savu talantu.

Uz Zemgales Jauniešu dienām tika aicināti dalībnieki no visas Zemgales diecēzes jeb reģiona, tādēļ organizatori īpaši bija padomājuši par orientēšanās aktivitātēm Jelgavas pilsētas ielās. ZJD dalībnieki tika sadalīti vairākās komandās un devās dažādu kontrolpunktu meklējumos, kur katrā no tiem vajadzēja izpildīt iepriekš sagatavotu uzdevumu.

Lai gan ZJD organizē Jelgavas katoļu draudze, tajās piedalīties varēja ikviens, neatkarīgi no savas konfesionālās piederības. Jauniešu dienu noslēgumā tika secināts, ka daudziem no dalībniekiem šīs ir bijušas pirmās Jauniešu dienas mūžā, daudzi nav pat kristīti un nepieder nekādai draudzei, taču, ZJD noslēdzoties, ir pārsteigti, kā mainījies viedoklis gan par kristiešiem, gan katoļu Baznīcu kopumā, laužot vairākus stereotipus. Viņi atzīst, ka ir gatavi aktīvi iesaistīties Baznīcas darbībā, rīkot dažādus pasākumus, sevišķi muzikālus, lai caur tiem evaņģelizētu un nestu Dieva Vēsti ikvienam. Baznīcā jādzīvo ar prieku!

ZJD organizatoru vārdā īpaša pateicība visiem Jauniešu dienu dalībniekiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem, ikvienam par veltīto laiku, spēku un pašaizliedzīgo darbu, kā arī lūgšanām! Lai Dieva prieks un mīlestība mājo Jūsu sirdīs!

Dace Indrika
ZJD koordinatore

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti