Now Reading
Par LKSAA „Dzintars” 2012. gada kongresu Bruknā

Par LKSAA „Dzintars” 2012. gada kongresu Bruknā

Augsti godātie Latvijas Bīskapi, Priesteri un Diakoni!
Dārgā Dieva Tauta!

Vēršos pie Jums kā Rīgas Garīgā semināra rektors laikā, kad, priecājoties par vasaras skaistumu, sirds un domas kavējas arī pie priesteru aicinājumu veicināšanas uzdevumiem, attiecībām ar Dievu. Katra aicinājuma nobriešanai nepieciešams garīgās dzīves gājums, it kā „auglīga augsne” (Mt 13: 23), kas ļautu aicinājuma „sēklai” iekrist zemē, iesakņoties un attīstīties. Katra cilvēka būtiskais aicinājums ir sasniegt pilnīgu kopību ar Dievu, īstenot Kristū ciešās vienotības un bērnu mīlestības attiecības ar savu Radītāju. Visiem cilvēkiem tiek piedāvāta līdzdalība dievišķajā dzīvē caur Baznīcas evaņģelizāciju, draudžu darbību, kristieša liecību. Kad cilvēks ticībās niedz personīgu atbildi Dievam, tad aizsākas svētdares process, kura ietvaros aicinājumi uz ordinēto priesterību nostiprinās, attīstās un nes augļus, nemitīgi rūpējoties par kristībā saņemto žēlastību.
Pateicoties apvienības biedra, Saldus prāvesta Andreja Mediņa atsaucībai kongress notika viņa vadītās biedrības „Kalna svētību kopienas” apsaimniekotajā „Bruknas muižā”, kas ir garīgās atdzimšanas centrs cilvēkiem, kas nonākuši atkarībās. Pēc principa Ora et labora, tātad ar nepārtrauktu darbu un lūgšanu cilvēki te atbrīvojās no narkomānijas, alkohola, spēļu un citu atkarību sērgas. Garīgajā centrā turpat divdesmit cilvēki meklē sev ceļu atdzimšanai un jaunai dzīvei. Tādēļ katru dienu trīs stundas tiek pavadītas uz ceļiem lūgšanā, darbu steigā reizēm pat dārza dobē. Neatņemama dzīves sastāvdaļa ir nakts vidū celties, piedalīties adorācijas lūgšanās un tikai tad atgriezties gultā, lai krātu spēkus nākamajam darba cēlienam. Garīgais centrs iztiek bez psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, saimnieciskā personāla, arī bez valsts pabalsta, jo paši strādā, visu paveic tikai dažu brīvprātīgo atbalstīti un prāvesta Andreja Mediņa vadīti.

Šī gaisotne LKSAA „Dzintars” 2012. gada kongresu padarīja par kaut ko īpašu, un kulmināciju tam visam deva divi dievkalpojumi sestdien V.E. bīskapa Antona Justa vadībā, bet svētdien pr. Andreja Mediņa divu stundu dievkalpojums ar inspirējošo gaisotni aizskrēja kā vējš. Gaisotni izjust var tikai klāt esot, un katram būtu jādodas ne tikai uz svētvietām tālās zemēs, bet arī uz dievnamiem Latvijā, piemēram, uz kapelu, kura iekārtota „Bruknas muižas” senajos pagrabos. Kapelā visi ienāk bez apaviem, priesteris Sv. Misi celebrē basām kājām un dievlūdzēji, sasēdušies riņķī gar sienām vai nometušies uz paklājiem uz ceļiem turpat altāra priekšā, aktīvi un personīgi iesaistās dievkalpojumā.
Kongresu sestdienas rītā atklāja LKSAA prezidents Valdis Labinskis, tad tika ievēlēts goda prezīdijs ar trim bijušajiem prezidentiem – Oļģertu Balodi (no Ņujorka), Barbu Tuziku un Uldi Vērdiņu (abi no Rīgas). Pagodināti tika arī seši no pirmajiem 11 dzintariešiem, kas 1992. gada 17. augustā Rīgā kļuva par pilntiesīgiem apvienības biedriem Latvijā. Visi saņēma piemiņas dāvanu – LKSAA „Dzintars” tapušo CD „Laiku i myuža roksti” par latgaliešu rakstnieku Antonu Rupani un viņa piemiņas saglabātāju – dzejnieci un dzintarieti Paulīni Zalāni. Ar klusuma brīdi tika pieminēts Kanādā 98 gadu vecumā mūžībā aizgājušais apvienības biedrs Salomons Gabrāns, bet nedaudz vēlāk, pasniedzot krāsas un cepuri, apvienībā tika uzņemta studente Lelde Balode. Atklāšanas pasākuma akadēmisko runu teica apvienības biedre, Latvijas Nacionālas Bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, par to, kas jau notiek un kas vēl darāms, lai veicinātu bērnu lasītprasmi un lasīt prieku.
Pēcpusdienā sekoja biedru pilnsapulce, kurā piedalījās aptuveni 30 pilntiesīgi biedri, bet liels skaits citu, īpaši no ārzemēm, bija pārstāvēti ar pilnvarām. Atbilstoši šobrīd jau tradīcijai biedru pilnsapulci vadīja bijušais apvienības prezidents Uldis Vērdiņš. Vecais prezīdijs atskaitījās par iepriekšējo divu gadu darbību un saņēma visumā pozitīvas atsauksmes, īpaši par jaunajām idejām attiecībā uz kongresa rīkošanu ārpus Rīgas un arī Draudzības konventu, kas pagājušajā gadā pirmo reizi notika Dievmātes svētkos Aglonā. Biedri nolēma, ka tradīcija ir turpināma. Tādēļ šogad 14. augustā dzintarieši atkal pulcēsies „Maizes muzejā”. Ziņojumi tika nolasīti no visām Latvijas, kā arī Kanādas un ASV vienībām. Biedru pilnsapulce atbrīvoja veco prezidiju un ievēlēja jauno, kurš vadīs apvienības darbus nākamos divus gadus. Par LKSAA „Dzintars” prezidentu ievēlēts Valdis Labinskis, bet līdzas viņam darbosies Diāna Raģele, Diāna Golubecka, Lelde Balode, Kārlis Litaunieks un Uldis Vērdiņš. Ievēlētas tika arī citas apvienības amatpersonas.
Vakarā sekoja „Mediju forums”, kuru vadīja katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapa sekretāre Irēna Pujāte, referātu nolasīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis (NEPLP) Dainis Mjartāns, bet diskusijās piedalījās Vatikāna Radio korespondents Aigars Brikmanis un students Edgars Skutels. Sarunu centrā bija – kas darāms, lai katoļu Baznīca ar masu saziņas līdzekļu palīdzību sabiedrības apziņā varētu nostiprināt ticības pamatus. Apvienības biedra Daiņa Mjartānu ievēlēšanu NEPLP atbalstīja arī LKSAA „Dzintars”. Vakars noslēdzās ar vietējās mūziķes Evas koncertu, kurā skanēja arī deju mūzika. Tas pavisam drīz pārvērtās rotaļās, kurās labprāt gāja arī dzintariešiem līdzi atbraukušie bērni un jaunieši.
Svētdien Latvijas Universitātes vadošās pētnieces un lektores, apvienības bijušās prezidentes Ineses Runces vadībā sekoja referātu cikls „Laji Baznīcā”. Trīs stundu pasākumā piedalījās referenti no Rīgas, Zemgales un Latgales: Jānis Valtervitenheims, Terezija Lasmane, Edgars Skutels, Digna Tarvida, Maija Upeniece un Valdis Labinskis. Referāti bija ļoti daudzveidīgi – sākot no personīgas pieredzes līdz filozofiskām pārdomām- un atklāja laju darba visai plašo diapazonu. Izskaņā „Kalnu svētības kopienas” pārstāve izrādīja muižu, pēc armēņu vecas katedrāles parauga topošo kapelu un muižas dārzus, kuri rada pils sajūtu. Kongress noslēdzās ar lūgšanu un himnu „Dievs, svētī Latviju!”
LKSAA „Dzintars” ir četras nodaļas ASV, trīs Latvijā un viena Kanādā. Organizācija dibināta 1947. gadā Vācijā un nu jau 20 gadus darbojas Latvijā, kur pašlaik no aptuveni 250 biedriem puse arī dzīvo. Kopš darbības uzsākšanas Latvijā šis bija pirmais „Dzintars” kongress ārpus Rīgas.

Valdis Labinskis, Barbas Tuzikas fotogrāfijas

Fotogrāfijās: 1. Bīskaps Antons Justs un priesteris Andris Mediņš celebrē Svēto Misi kongresa dalībniekiem; 2. Dzintarieši un Bruknas kopienas cilvēki klausās pr. A. Mediņu; 3. Referāti svētdienas rītā (no kreisās V.Labinskis (Jersika), Maija Upeniece (Rēzekne), Digna Tarvida (Jelgava) un Inese Runce (Rīga)); 4. Kamēr pieaugušie klausās referātus, bērniem ir citas nodarbības.  
Scroll To Top