Rīgas Garīgā semināra rektors aicina jaunekļus droši izšķirt savu aicinājumu

Augsti godātie Latvijas Bīskapi, Priesteri un Diakoni!
Dārgā Dieva Tauta!

Vēršos pie Jums kā Rīgas Garīgā semināra rektors laikā, kad, priecājoties par vasaras skaistumu, sirds un domas kavējas arī pie priesteru aicinājumu veicināšanas uzdevumiem, attiecībām ar Dievu. Katra aicinājuma nobriešanai nepieciešams garīgās dzīves gājums, it kā „auglīga augsne” (Mt 13: 23), kas ļautu aicinājuma „sēklai” iekrist zemē, iesakņoties un attīstīties. Katra cilvēka būtiskais aicinājums ir sasniegt pilnīgu kopību ar Dievu, īstenot Kristū ciešās vienotības un bērnu mīlestības attiecības ar savu Radītāju. Visiem cilvēkiem tiek piedāvāta līdzdalība dievišķajā dzīvē caur Baznīcas evaņģelizāciju, draudžu darbību, kristieša liecību. Kad cilvēks ticībās niedz personīgu atbildi Dievam, tad aizsākas svētdares process, kura ietvaros aicinājumi uz ordinēto priesterību nostiprinās, attīstās un nes augļus, nemitīgi rūpējoties par kristībā saņemto žēlastību.

Pilnīgu iekšējās dzīves attīstību un izvēli iestāties seminārā, lai kļūtu par priesteri, sekmē: rūpīga uzmanība pret Dieva Vārdu, kas palīdz izgaismot tās izvēles, kas var veicināt radikālāku sekošanu Kristum; aktīva līdzdalība sakramentos, īpaši Euharistijā, kas ir garīgās dzīves būtiskais kodols, kā arī visu aicinājumu avots un stiprinājums; gandares sakraments, kas, veicinot aizvien pilnīgāku sirds maiņu, šķīstī personīgās atdeves procesu Dieva plānam un nostiprina vienotības saites ar Kristu; personīga un liturģiska lūgšana, kas ļauj nemitīgi dzīvot Dieva klātienē; garīgā vadīšana, kas ir iedarbīgs līdzeklis Dieva gribas izšķiršanā, jo atbilde uz Dieva gribu ir sākums garīgam briedumam; mīlestība uz Jaunavu Mariju, kas ir īpaši zīmīga katra kristieša garīgajai un aicinājuma izaugsmei; visbeidzot, nodošanās askētismam, jo atbilde uz Dieva aicinājumu bieži ietver tādu atteikšanos un upuri, kas iespējams tikai caur veselīgu un līdzsvarotu askētisko praksi.

Visi šie līdzekļi garīgās dzīves attīstībai un priesteriskā aicinājuma izšķiršanai tiek piedāvāti semināristam viņa audzināšanas gados. Tomēr jau ģimenē un draudzē veidojas „auglīga augsne”, lai seminārā jaunieši varētu gatavoties ordinētai priesterībai. Pateicoties Jūsu garīgam un materiālam atbalstam, šovasar semināru beiguši un jūnija sākumā ordinēti četri jauni priesteri, savukārt 23 semināristi turpina savas Kristum sekošanas gaitas. Lūdzam viņus atbalstīt ar augusta kolekti. Ja iespējams, arī ar rudens augļiem…

Tomēr Kristum vajadzīgi aizvien jauni sekotāji, kas liecinātu par Viņu. Aicinām jauniešus droši izšķirt savu aicinājumu, kontaktēties ar savu prāvestu vai tieši ar Semināra vadību (tālr. 29457320) līdz 20. augustam. Jauno semināristu uzņemšana notiks 21. augustā plkst. 9:00 ar rakstisko eksāmenu Svētajā Vēsturē (eksāmenu par Bībeles tēmu) un mutisko eksāmenu katehismā.

Rīgas Garīgā semināra vadības un audzēkņu vārdā pateicos Jums par līdz šim sniegto atbalstu. Novēlu Jums Dieva svētību, kalpojot un darbojoties Viņa Valstības labā.

Ar cieņu,

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra rektors
pr. Pauls Kļaviņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti