Now Reading
Latvijas katoliskās mācību iestādes uzņem audzēkņus

Latvijas katoliskās mācību iestādes uzņem audzēkņus

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, plaši atvērtas ir katoliskās izglītības mācību iestāžu durvis: skolēnus gaida Rīgas Katoļu ģimnāzija, studēt gribētājus – Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un nākamos priesterus – Rīgas Garīgais seminārs.

Rīgas Katoļu ģimnāzija ir īpaša ar individuālo pieeju katram bērnam, jo klases veido ne vairāk kā 15 skolēni. No šī mācību gada, sākot ar 6. klasi, būs iespēja mācīties itāliešu valodu. Ģimnāzija sadarbojas ar karmelītu vadītu skolu, kas atrodas Adro pilsētā – Itālijas ziemeļos. Jaunajā mācību gadā ir paredzēti projekti, kuru ietvaros notiks skolēnu apmaiņas braucieni. Ģimnāzijā katru darba dienu darbojas jauniešu centrs “Katakombas”, kur skolēni var kopā mācīties, atpūsties, komunicēt, diskutēt, apgūt kaut ko jaunu un skatīties filmas, – informēja Rīgas Katoļu ģimnāzijas pārstāve Ilze Mežniece

Rīgas Katoļu ģimnāzija jaunajam mācību gadam uzņem skolēnus no 1. līdz 12. klasei Pieteikties iespējams katru darba dienu no pl. 10.00-14.00. Papildu informāciju var saņemt, zvanot Diānai Mekšai, Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas darbā pa tālr. 26394426.

„Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir akadēmiska mācību iestāde, kuras mērķis ir konsekrēto personu un laju formācija, kas veicina viņu apzinīgu un aktīvu iesaistīšanos evaņģelizācijas darbā, profesionālu iesaistīšanos Baznīcas kalpojumā un sabiedrības dzīvē saskaņā ar kristīgām vērtībām. Studējot RARZI, katolis var iegūt intelektuālo un garīgo formāciju, lai Atklāsmes gaismā spētu kompetenti atbildēt uz mūsdienu cilvēku aktuālajiem jautājumiem, integrējot filozofijas, humanitāro, sociālo un reliģijas zinātņu atziņas,” intervijā „Katoļu Baznīcas Vēstnesim” atzīst RARZI studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne. Informācija par RARZI studiju programmām pieejama šeit. Pieteikties studijām visās studiju programmās var no 20. līdz 24. augustam Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3. stāvā RARZI birojā no 10.00 līdz 19.00. Iestājpārrunas notiks sestdien, 25. augustā M. Pils ielā 2.

Rīgas Teoloģijas institūta profesionālā bakalaura studiju programma “Teoloģija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kuras ietvaros tiek sagatavoti augsti kvalificēti katoļu teologi, priesteri. Šobrīd šo programmu apgūst un ceļu uz priesterību veic 23 Rīgas Garīgā semināra audzēkņi. Jaunieši, kas jūt aicinājumi uz priesterību, ir aicināti kontaktēties ar savu prāvestu vai tieši ar Semināra vadību (tālr. 29457320) līdz 20. augustam. Jauno semināristu uzņemšana notiks 21. augustā ar rakstisko eksāmenu Svētajā Vēsturē un mutisko eksāmenu katehismā.

LRKB IC

Scroll To Top