Now Reading
Tapušas dziesmas Latvijas priesteru – mocekļu piemiņai

Tapušas dziesmas Latvijas priesteru – mocekļu piemiņai

„Ja grauds zemē nomirs, tad tas nesīs daudz augļu”

Svētceļnieku grupas, kas 12. augustā satikās Višķu katoļu baznīcā, aizkustināja skaistās dziesmas, ko priesterim Vladislavam Litauniekam veltītajā lūgšanu vakarā dziedāja Gulbenes Vissv. Sakramenta draudzes svētceļnieki, bērnu balsīm savijoties ar karmelīšu māsu dziedājumu, ģitāras un vijoles skaņām. Tomēr „Himna priestera V. Litaunieka piemiņai” un „Veltījums Latvijas priesteriem – mocekļiem” nebija vienkārši muzikāli skaisti izpildītas dziesmas, – to vārdi bija dzīvi un dziļi. Gan vārdu, gan mūzikas autores ir Bērniņa Jēzus māsas karmelītes – Marija Stefana un Ksenija, kas kalpo Gulbenes katoļu draudzē.

Lūdzām māsu Marija Stefanu no Euharistiskā Jēzus pastāstīt par šo dziesmu tapšanu: „Jau visu šo gadu nesu sirds lūgšanā vēlmi doties svētceļojumā zem Latvijas priestera – mocekļa Vladislava Litaunieka karoga, kas šī gada svētceļojumā no Gulbenes tika brīnišķīgi realizēta,” stāsta m. Marija Stefana. „Mums Latvijā nav neviena kanonizēta svētā, tomēr svētie ir! Kā pr. Litauniekam veltītajā himnā dziedam: “Uz asinīm celta šī zeme…” Man šķiet svarīgi iepazīt mūsu zemes Dieva draugu dzīves liecības. Pr. V. Litaunieka dzīve liecina par daudzu tā laika priesteru un ticīgo ciešanām, upurgatavību un uzticību Kristum līdz pat nāvei. Viņa piemērs mūs katru var pamudināt vairāk mīlēt Kristu un uzticīgi sekot Viņam, un, neskatoties uz pasaulē valdošo kārtību, vienmēr palikt uzticīgiem draudzībai ar Viņu.”

Lai Latvijas kristiešiem atgādinātu par pr. V. Litaunieka un citu mūsu zemes mocekļu dzīves liecībām, māsa Marija Stefana un māsa Ksenija īstenoja vairākas idejas: svētceļojumu ar moto “Ja grauds zemē iekritis nomirs, tas nesīs daudz augļu” (Jņ 12,24), kura laikā svētceļnieki pārdomāja un meklēja atbildes uz jautājumiem, kas bija nozīmīgi arī pr. V. Litaunieka dzīvē: kāpēc pastāv ciešanas un kāda tām jēga; kā atpazīt Dieva gribu; ko nozīmē būt patiesam Kristus māceklim u.c. Svētceļojumam arī tapa himna – iepriekš minētā dziesma pr. V. Litaunieka piemiņai.

Pr. Litauniekam veltītajam lūgšanu vakaram Višķos tika izveidota saīsināta 19 minūšu versija režisora Jāņa Logina uzņemtajai filmai „Mācītājs” , tika izdotas kartītes ar pr. Litaunieka foto un lūgšanu, kā arī sagatavotas planšetes izstādei par svētīgo priesteri. Aglonas svētku laikā izstāde bija apskatāma bazilikā, 9. septembrī pr. Litaunieka piemiņas diena būs Gulbenes draudzē, tad izstāde būs klātesoša Alūksnē Vidzemes diecēzes Jauniešu dienās un pēc tam ir paredzēts, ka katru mēnesi tā viesosies kādā no Rīgas draudzēm.

Stāstot par otru dziesmu „Veltījums Latvijas priesteriem – mocekļiem”, māsa Marija Stefana atklāj: „Šī dziesma man atnāca pilnīgi negaidīti, divas dienas pirms iziešanas svētceļojumā. Man bija gadiem ilgs sapnis par dziesmu ar vārdiem no Atklāsmes grāmatas: “Lūk tie ir ietērpti baltās drānās, kuri ir nākuši no lielām ciešanām; un savas drēbes ir mazgājuši un Jēra Asinīs tās balinājuši.” Pienāca piemērotākais brīdis, lai tā taptu. Viņi ir tie, par kuriem Kristus runā Kalna svētībās, kuri iet… iet pretī Kristum. Dziesma ir šis Dieva draugu gājiens.”

LRKB IC, foto: Baiba Motivāne

***

Himna pr.V. Litaunieka piemiņai
Dziesmas vārdi: m. Ksenija
Mūzika: m. Marija Stefana

R: Ja grauds zemē nomirs E A Cis A fis H
Tad tas nesīs daudz augļu.

Uz asinīm celta šī zeme A H Cis
Lai Māras zemes dēli un meitas A H
Kā ziedi Debesīm plauktu
Savu smaržu izplatot

Kā grauds iesēts auglīgā zemē
Nomirst tāpēc, lai piedzimtu vārpa
Tāpat brāļi upurē sevi,
Lai Latvija atdzimtu

Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas
Tavā Sirdī ko saliekam
Lai tavu kalpu upuris klusais
Dziļu piemēru atstātu.

Veltījums Latvijas priesteriem – mocekļiem
Dziesmas vārdi un mūzika: m. Marija Stefana

R: Lūk, tie ir ietērpti baltās drānās, e D C e
kuri ir nākuši no lielām ciešanām C D G D
Un savas drēbes ir mazgājuši e D C e
un Jēra Asinīs tās balinājuši. Jēzū! C D G D e

Svētīgas ir sirdis, kuras deg e D C
Mīlestībā uz Dievu un Viņa baušļiem;
Svētīgas ir acis, kuras redz
Radītāja varenību un savu niecību. e D G D

Svētīgas ir rokas, kuras sēj
Jaunās Derības pestīšanas graudu,
Svētīgas ir svaidītās plaukstas,
kuras dziedē brūces ar miera balzāmu.

Svētīgas ir lūpas, ticības pilnas,
Patiesību, kas vēstī par Dieva Vārdu;
Svētīgas ir kājas, kuras meklē
Avi maldījušos tuksneša ērkšķos.

Svētīgi ir tie, kuri savu dzīvi
salikuši dāvanā Baznīcas labā;
Svētīgi ir pestīšanas kalpi,
Jaunās Derības drosmīgie tautas gani.

Scroll To Top