Now Reading
Māte Terēze: “Es esmu zīmulītis Dieva rokās!”

Māte Terēze: “Es esmu zīmulītis Dieva rokās!”

Pāvests Benedikts XVI ir teicis, ka brīvprātīga kalpošana ir dzīves skola, kurā māca solidaritāti, gatavību dot ne tikai kaut ko, bet arī sevi pašu. Par šiem pāvesta vārdiem varēja pārliecināties brīvprātīgo kalpošanā iesaistītie, kuri sapulcējās 20. oktobrī, Vecrīgā, lai kopīgi lūgtos un dalītos savstarpējā pieredzē. Priesteris Modris Lācis Sv. Misē atgādināja, ka Ticības gads ir iespēja vairot karitatīvo darbu draudzēs, jo nav kristīgās liecības, nav jaunās evanģelizācijas bez rūpēm par vajadzībās esošajiem.

„Caritas Latvija” aicinājumam tikties atsaucās 40 žēlsirdības aktīvisti no Rīgas, Olaines, Saldus, Saulkrastiem, Cēsīm, Bebrenes un Rēzeknes. Divas trešdaļas dalībnieku jau bija savstarpēji sapazinušies „Caritas Latvija” rīkotajā apmācību programmā gada garumā, jo šīs organizācijas pamatuzdevumi ir karitatīvās kalpošanas veicināšana Latvijas Romas katoļu draudzēs un brīvprātīgo profesionāla izglītošana jeb formācija, kas turpināsies arī šogad semināru veidā Rīgā un pārējās diecēzēs.

Tikšanos atklāja Olaines draudzes prāvests Boguslavs, citējot pāvesta Benedikta XVI encikliku „Deus caritas est” un vēlreiz apliecinot, ka katrs kristietis ir aicināts veikt žēlsirdības darbus, kas izriet no Kristus parauga un Baznīcas kopīgās misijas. Daudzās Latvijas draudzēs šis aicinājums ir radis plašu atbalstu. Par Saldus draudzes “Caritas” grupas daudzveidīgo darbu un iniciatīvām projektu īstenošanā 3 gadu garumā stāstīja koordinatore Irēna Brinteniece. Ar interesi tika uzklausīta Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles “Caritas” grupas pārstāve Sarmīte Buka-Vaivade. Grupa darbojas jau pusotru gadu, un dažas no tās aktivitātēm, kā, piemēram, pārtikas lāde, ir devušas ierosmi darbam citās draudzēs. Savā pieredzē dalījās arī Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes un Rīgas Sv. Trīsvienības draudzes “Caritas” grupu pārstāves Dzidra Aleksandrova un Valda Ozoliņa. Par brīvprātīgo kalpošanu pensionāriem stāstīja Maruta Musta no Saulkrastiem, par palīdzību cietumā – Olaines draudzes pārstāve Tamāra Krēsliņa.

“Caritas” grupas savu kalpošanu nav lokalizējušas tikai savās draudzēs, bet palīdzība sniegta visiem apzinātajiem materiālās un humānās vajadzībās nonākušajiem: vecu un vientuļu cilvēku apmeklējumi mājās; zupas virtuves, pārtikas lādes, pārtikas paku piegāde; sadraudzības pasākumu un palīdzības akciju organizēšana; slimnīcu un pansionātu apmeklējumi; transporta nodrošinājums uz baznīcu cilvēkiem ar kustību traucējumiem; speciālistu (sociālā darbinieka, jurista, ārsta…) brīvprātīgu konsultāciju organizēšana. Palīdzības diapazons ir atbilstošs apzinātajām vajadzībām un brīvprātīgo resursiem.

„Caritas Latvija” koordinatore Egita Volinska uzsvēra, ka Caritas ir katra atsevišķa cilvēka un visas Baznīcas kopīgais darbs pārvērst mīlestību darbos. Brīvprātīgo pieredzes iegūšanas un kalpošanas iespējas ir ļoti plašas. Svarīgi, lai ir sirdis, kuras to saredz! Mūsu laiks un spējas ir ļoti nepieciešamas un gaidītas.

Egita Volinska, Dzidra Aleksandrova

Scroll To Top