Now Reading
Sākusies Bīskapu Sinode par jauno evaņģelizāciju

Sākusies Bīskapu Sinode par jauno evaņģelizāciju

Svētdien, 7. oktobrī, ar Svēto Misi Svētā Pētera laukumā Vatikānā pāvests Benedikts XVI atklāja Bīskapu sinodes 13. ģenerālo asambleju, kas norisināsies līdz 28. oktobrim. Sinodes tēma ir „Jaunā evaņģelizācija kristīgās ticības tālāknodošanai”. Sinode pulcē garīdzniekus no visas pasaules, un Latviju tajā pārstāv Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Sinodes atkāšanas Sv. Misē 7. oktobrī pāvests pasludināja svēto Jāni no Krusta un svēto Hildegardi no Bingenas par Baznīcas doktoriem. 11. oktobrī Benedikts XVI inaugurēs Ticības gadu, 21. oktobrī kanonizēs 7 svētīgos, bet 28. oktobrī svinēs noslēguma Svēto Misi.

Sinodē par jauno evaņģelizāciju piedalās 262 dalībnieki no visiem kontinentiem: 103 no Eiropas, 63 no Amerikas, 50 no Āfrikas, 39 no Āzijas un 7 no Okeānijas. Dalībnieku vidū ir 6 patriarhi, 49 kardināli, 74 arhibīskapi, 120 bīskapi un 14 priesteri. Sinodē piedalīsies arī Anglikāņu kopienas vadītājs Kenterbērijas arhibīskaps Rovans Viljams, Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs I, Tezē kopienas vadītājs brālis Aloizs, Amerikas Bībeles apvienības prezidents Lamars Vests, Bāzeles (Šveicē) Universitātes Biocentra mikrobioloģijas profesors Verners Arbers un daudzi citi.
Kā uzskata Bīskapu kongregācijas prefekts Marks Ouelets, šai sinodei jākļūst par jauniem Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem. Kardināls Marks Ouelets, vēl kā Kvebekas arhibīskaps, piedalījās iepriekšējā Bīskapu Sinodē, kas bija veltīta Dieva Vārdam. Viņš pauž cerību, ka šī sinode liks Baznīcai pievērst lielāku uzmanību Kristum. „Ētisko mācību vajag balstīt uz Kristus – intervijā Vatikāna Radio teica kanādiešu kardināls. – Jaunā evaņģelizācija pirmām kārtām ir personiska tikšanās ar Kristu. Kad attiecības ar Kristu ir vājas, tad Baznīcā visas lietas kļūst problemātiskas, jo tām trūkst pamata” – piebilda kardināls Ouelets. „Ceru, ka Bīskapu Sinode atmodinās mūsos vēlmi stiprināt savu ticību, lai vestu pie Dieva tos, kuri ir attālinājušies no Viņa. Evaņģelizācijas darba rezultāts ir atkarīgs no attiecību ar Dievu kvalitātes. Tāpēc šai sinodei ir jākļūst par jauniem Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem. Gars attīra mūsu ticību un dāvā mums drosmi sludināt to mūsdienu pasaulē” – sacīja Bīskapu kongregācijas prefekts.
Kā raksta jezuītu priesteris Federiko Lombardi, uz Sinodi bīskapi ierodas ne tikai, lai runātu, bet arī lai klausītos – lai kopā klausītos Dieva Vārdu, un iepazītos ar citu bīskapu pieredzi, kas ir izkaisīti visā pasaulē, lai apmainītos ar jauno laiku valodu, kas ļauj saprasties, neraugoties uz milzīgajām situācijas un kultūras atšķirībām, un tādējādi rastu kopēju izpratni par būtiskajām lietām, kas vēstī par Baznīcas universālumu, tās „katoliciskumu”.
„Pazemīga un uzmanīga cita cilvēka uzklausīšana ļauj iet Svētā Gara skolā. Ja tas izcilā veidā ir noticis Vatikāna II koncilā, tad tam ir jānotiek arī šai Sinodē – tādā veidā, lai tā kalpotu kā patiess bīskapu koleģialitātes laiks, kurā bīskapi pulcējas ap pāvestu rūpēs par Baznīcas misiju,” raksta jezuītu tēvs Federiko Lombardi. Viņš atzīmē, ka „jaunās evaņģelizācijas” temats ir absolūti būtisks. „Bēdas man, ja es nesludināšu Evaņģēliju!” savā dedzīgajā tonī izsaucās svētais Pāvils. Nākamās trīs Sinodes nedēļas nevar būt salīdzināmas ar kādu studiju konferenci. Tām ir jābūt par garīgu laiku, ko intensīvi izdzīvo tas, kurš apzinās, ka uz spēles tiek likta pestīšanas vēsts, Jēzus pazīšana šodienas un rītdienas pasaulē, lai „cilvēka Dēls, kurš atgriezīsies uz zemes, sastop uz tās ticību”. „Bīskapi šai Sinodē uzklausīs cits citu. Viņi uzklausīs arī Gara balsi, un mēs esam aicināti par viņiem lūgties!” raksta tēvs Lombardi.
Vatikāna Radio/ www.news.va/ LRKB IC

Scroll To Top