Ticības padziļināšanas programma Jaunpiebalgā

Jaunpiebalgas katoļu dievnamā 4. novembra svētdiena tika aizvadīta Ticības padziļināšanas programmas (TPP) ietvaros. Tur viesojās Rīgas Garīgā semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš ar studentiem, kuri draudzei lietainajā novembra svētdienā sniedza iespēju novērst skatienu no tā, kā daba melanholiski iemieg ziemas miegā, un plaši atvērt savas sirds acis uz izlīgšanas un gandarīšanas ceļu, kas ved pie Kristus.

Programma sākās ar Vissvētākā sakramenta adorāciju, kurā visi vienojās skatienā, domās, lūgsnās uz Kristu. Pēc adorācijas sekoja 5. kursa seminārista Vitālija Filipenoka lekcija par Gandares sakramentu, kurā tika iztirzāti jautājumi par grēku, tā smagumu, grēka sekām dzīvē un mūžībā, par greksūdzes derīgumu, nožēlu un citiem svarīgiem aspektiem. Lekcijas laikā gūtie iespaidi, atskārtumi, pārdomas, tika pārspriesti mazajās darba grupās, kuru mērķis bija vēl spilgtāk izgaismot aktuālos jautājumus, tā kopīgi ieraugot patiesību tādu, kāda tā iedzīvinās katrā kristietī.

Dienas kulminācija bija Svētās Mises svinēšana pr. Paula vadībā, bet muzikāli krāšņāku šo dievkalpojumu rotāja semināristi ar savām balsīm un mūzikas instrumentiem. Vēl labu laiku pēc Sv. Mises visi vienā garā slavēja Dievu ar dziesmām, jo prieku, kas dzīvoja katrā cilvēkā, nebija iespējams paturēt sevī, – tas plūda pārpārēm no katra uz katru un katrā.

Seminārists Dāvis Ozoliņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti