Now Reading
Garīgā semināra rektora vēstule pirms Pūpolsvētdienas

Garīgā semināra rektora vēstule pirms Pūpolsvētdienas

Rīgā, 2013.gada 7.martā.

Godātie bīskapi, brāļi priesteri, diakoni!
Dārgā ticīgā tauta!

Vēršos pie jums kā Rīgas Garīgā semināra rektors, lūdzot atbalstu ar Pūpolu svētdienas kolekti. Ziemas laiks vēl neatkāpjas, un siltuma rēķini ir jānomaksā laikus. Atbalstot semināru, jūs atbalstāt topošo priesteru izaugsmes iespējas. Sirsnīgs paldies jums par šo atbalstu!

Nesen mūžībā aizgājušo dzejnieku un publicistu Imantu Ziedoni uzrunāja lūgšanas vārdi Dievam: „Svētī mani bagātīgi un paplašini manas robežas, lai tava roka ir ar mani!” (1 Laiku 4,10) Šīs robežas mūsu dzīvei un kalpošanai nosprauž virs šīs zemes atvēlētais laiks. Tās nosaka mūsu cilvēciskās, garīgās un intelektuālās iespējas, kuras varam izvērst vienīgi ar Dieva žēlastību ticībā, ka sastopam augšāmcelto Kristu un „Dievs ir tas, kas sakārto pat visgrūtākās, visneiespējamākās lietas”. Šo Dieva darbību apceram Jēzus Kristus Lieldienu noslēpumā, to sludinām un tās spēkā dzīvojam „dabā, darbā un Dievā – šajās dimensijās, dzīves trijādē” (no dzejnieka intervijām).

Šajā gavēņa laikā emeritētais pāvests Benedikts XVI ir atgādinājis drosmi atzīt savu spēku robežas un ļauties savas kristīgās dzīves paplašināšanai jaunās iespējās: ar lūgšanu un gandari sekmēt Baznīcas labumu. Pateikdamies par viņa līdzšinējo ticības liecinieka un pedagoga piemēru, mēs lūdzamies par jauno pāvestu, kas turpinās stūrēt Pētera laivu pa vēstures ūdeņiem. Mēs atbalstām viņu arī ar savu kristīgo pienākumu uzticīgu veikšanu. Šādi mēs visi ļaujam Dievam paplašināt savas robežas un pat mūsu cilvēciski mazais ieguldījums kļūst neizsakāmi vērtīgs mūžīgās mīlestības perspektīvā.
Ņemot vērā cilvēka spēju robežas un priesteriskā aicinājuma cēlumu, Latvijas Bīskapu konference š.g. 5. februārī ir apstiprinājusi Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgā semināra audzināšanas programmu, kas sniedz vadlīnijas nākamā priestera formācijai pašreizējos apstākļos, ietver atjaunotu līdzšinējo semināra regulu, iekļaujot to plašākas formācijas ietvaros.
Vēlreiz pateicamies visiem mūsu labdariem, kuri mūs atbalsta gan materiāli, gan ar lūgšanu un savas dzīves upuri. Novēlam jums visiem, lai tuvie Lieldienu svētki, kad atceramies Kristus uzvaru pār grēku, nāvi un visu ļauno, vieš mūsu sirdīs cerību un paļāvību uz mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, kura rokās ir mūsu dzīves likteņloki.
Prieka un gaismas pilnus Kristus augšāmcelšanās svētkus vēlot –

Rīgas metropolijas Romas katoļu
Garīgā semināra rektors

pr. Pauls Kļaviņš

Scroll To Top