Aglonas svētki. Kas īpašs šī gada programmā?

11. augustā ar slimniekiem veltītu dienu aizsākās Aglonas svētku programma. 12. augustā svētvietā pulcējās ģimenes, kur dienas Sv. Mises laikā varēja atjaunot laulības solījumus, bet 13. augusts būs īpaši veltīts bīskapam Boļeslavam Sloskānam, kuram šogad aprit 120 gadu jubileja. Svētki piedāvā plašu dažādu pasākumu programmu un to mērķis ir palīdzēt svētceļniekiem padziļināt un nostiprināt savu ticību, jo īpaši šogad, kad visā Baznīcā svinam Ticības gadu.
Skaistu ticības liecību ar savu dzīvi mums ir sniedzis bīskaps Boļeslavs Sloskāns. Šogad viņam ir trīs jubilejas. 22. janvārī apritēja 80. gadadiena kopš bīskapa brīnumainās atbrīvošanas. 31. augustā godināmajam latviešu bīskapam aprit 120. dzimšanas diena. Savukārt pirms divdesmit gadiem 10. oktobrī viņš tika pārvests no Beļģijas uz Aglonas kriptu. Atzīmējot šīs jubilejas, 13. augustā plkst. 12 Jelgavas bīskaps emeritus Antons Justs Aglonas bazilikā svinēs bīskapa B. Sloskāna piemiņai veltītu Sv. Misi. Pēc tās bazilikas kriptā būs iespēja noskatīties režisores Dzidras Smiltēnas dokumentālo filmu „Lūgšana krustā”. Turpat arī visu svētku laikā varēs apskatīt „Pro Sanctitate” māsu sagatavoto bīskapam B. Sloskānam veltīto izstādi.
13. augustā ienāks lielākā daļa svētceļnieku, kas no dažādām Latvijas vietām uz Aglonu devās kājām. Plkst. 17 Aglonas ģimnāzijā Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles jauniešu grupa „Ex Animo” aicina visus uz slavēšanas koncertu. Bet plkst. 22 svētceļnieki pulcēsies uz pateicības vakaru Aglonas bazilikā. Tas ir viens no emocionālākajiem mirkļiem svētku laikā, kad svētceļnieki kopā izdzied dziesmas, kas ceļā uz Aglonu ir kļuvušas vismīļākās un sirdi uzrunājošākās, un liecina viens otram par to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvē šajā laikā.  
14. augustā no plkst. 15.30 līdz 16.50 bazilikas kriptā notiks „Katehēzes Aglonā”, kur ikviens varēs klausīties, jautāt, diskutēt un lūgties kopā ar Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI). Šī gada uzmanības centrā ir tēmas: „Katoliskās Baznīcas Katehisms: barība prātam un sirdij – kā to lasīt?”, „Kā mēs zinām, kas ir labs un kas ir ļauns?”, „Kāpēc laulāties? Vai ģimene ir izgājusi no modes?” un „Kāpēc ticēt? Kāpēc Kristus?”. Bērniem un jauniešiem savukārt notiks Euharistijas skola kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju un RARZI. Bērni ir aicināti uz RARZI un RKĢ telti, kur no plkst. 15.00 līdz 16.40 viņiem būs nodarbība „Kristus ir laimīgs mūs redzēt”. Bet jauniešiem no plkst. 17 līdz 19 bazilikas kriptā būs sarunas par svarīgāko, lekcija „Kas ir Euharistijas pielūgsme”, liecības un adorācija. Savukārt no plkst. 21 līdz 21.45 varēs dzirdēt Pasaules jauniešu dienu Brazīlijā dalībnieku liecības.
Visu svētku laikā Kustības „Dzīvības Straumes” teltī būs iespējams parakstīt Eiropas Pilsoņu iniciatīvu „Viens no mums”. Tās mērķis ir ierosināt noteikt Eiropas Savienības likumdošanā aizliegumu no ES fondiem līdzfinansēt darbības, kuru īstenošana prasa cilvēka embrija iznīcināšanu. Šo iniciatīvu aicina atbalstīt Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Savukārt Rīgas Metropolijas grāmatu galds aicina uz veco grāmatu izpārdošanu. Grāmatu cenas būs sākot no 10 santīmiem. Par samazinātu cenu varēs iegādāties tādus darbus kā „Mūsu ticības dārgmanta”, „Reliģijas filozofija”, „Katolicisma būtība”, „Katoļu Katehisms”, „Bīskaps Boļeslavs Sloskāns”, „Upuris par brāļiem”. Tāpat piedāvāto grāmatu klāstā būs vairākas Kardināla Juliāna Vaivoda grāmatas: „Homīlija visa gada svētdienām”, „Atpūtai un darbam”, „Īsas mācības visa gada svētdienām”, Henrika Trūpa „Katoļu Baznīcas vēsture”, Joņa Broka „Skaists myužs”, Janīnas Babres „Svētums nav greznība”, prof. Alekša Rubuļa „Evaņģēlija komentāri” un „Atklāsmes un komentāri” un daudzas citas.  
Katru gadu neatkārtojamas un īpašas ir tikšanās ar sen neredzētiem ticības brāļiem un māsām, bet vēl īpašākas ir tikšanās ar Kungu Jēzu Kristu Grēksūdzes sakramentā, pie Dievgalda, kā arī adorācijā. Tiem, kas vēl nezina, kā nokļūt uz Aglonu, informējam, ka 14. augustā no Rīgas uz Aglonu kursē vilciens (no Rīgas plkst. 15:25, Aglonas stacijā plkst. 19:55). Bet 15. augustā vilciens no Aglonas uz Rīgu atiet plkst. 16.  
Aglonas svētku programma
13.augusts – otrdiena
7.00 – Rīta Sv. Mise
9.00 – Dienas Sv.Mise
10.00 – Rožukronis
12.00 – Bīskapa B. Sloskāna piemiņai veltīta dienas Sv. Mise | Dokumentālā filma “Lūgšanu krustā”
15.00 – Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija
20.00 – Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22.00 – Svētceļnieku pateicības vakars bazilikā
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigīlija bazilikā
14.augusts – trešdiena
7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 – Dienas Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 – Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 – Dienas Sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 – Žēlsirdības kronītis
17.00 – Dienas Sv.Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI
18.00 – Dziedu Dievmātei X konkursa laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
22.00 – Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts Sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 adorācija bazilikā
15.augusts – ceturtdiena
7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 – Sv.Mise jaunatnei, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
10.00 – Sv.Mise svešvalodā (bazilikas kriptā (apakšējā baznīcā))
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti