Now Reading
Slavēšanas vakars Smiltenē

Slavēšanas vakars Smiltenē

Smiltenes katoļu draudze kopā ar Gulbenes katoļu draudzi jau vairākus mēnešus reizi mēnesī rīko slavēšanas pasākumus. Pēdējos trīs mēnešos slavēšana un aizlūgšana notika ģimenes koka dziedināšanas nodomā. Pirmā daļa ticīgos kopā pulcināja jau jūlija beigās, taču pēdējā tikšanās reize bija svētdien, 22. septembrī. Neskatoties uz attālumu, slavēšanu apmeklēja ne tikai vietējie katoļi, bet arī Gulbenes un Jaunpiebalgas ticīgie.

Pirmā slavēšana šai triju lavēšanas vakaru ciklā bija kā lūgšana par ģimenes koka saknēm – tā bija veltīta vecvecākiem un vecākiem. Jau pirmajā tikšanās reizē Smiltenes baznīcā valdīja patīkama atmosfēra, to tādu padarīja atbilstoši iekārtotā telpa un Vissvētākais Sakraments, kura priekšā notika ikviena no slavēšanas reizēm. Otrā slavēšana bija par stumbru jeb skolotājiem, audzinātājiem un sabiedrību kopumā, taču trešā un pēdējā slavēšanas reize bija lūgšana par zariem – radiniekiem, draugiem un paziņām. Katrs ticīgais slavēšanu apmeklēja ar saviem nodomiem un cerībām.

Smiltenes draudzes aktīvists Andris Dūmiņš pastāstīja, ka doma rīkot slavēšanas vakarus radās jau pērnā gada Adventa laikā, kad uz Gulbeni atbrauca karmelītu māsa Ksenija no Gulbenes. Tad notika slavēšanas vakars, un smiltenieši nolēmuši, ka arī paši varētu sarīkot kaut ko līdzīgu. Tā radās doma tikties reizi mēnesī – vienu svētdienu Gulbenē, otru – Smiltenē.
Slavēšanas laikā ik reizi tiek izvēlēta kāda tēma un trīs Svēto Rakstu lasījumi. Pēc tam priesteris paskaidro, kā konkrētajā fragmentā katrs var ieraudzīt sevi, lai ievadītu klātesošos lūgšanā un pārdomās. Vissvētākā Sakramenta priekšā klātesošie arī dzied dziesmas, pateicas un slavē.
Smiltenes draudzei šie vakari ir kļuvuši nozīmīgi, tāpēc smiltenieši plāno organizēt tos arī turpmāk.
Ance Lauva-Salnāja, LRKB IC, foto: Andris Dūmiņš
Scroll To Top