Latviešu valodā izdots pirmais mācību līdzeklis bērnu sagatavošanai sakramentiem

Septembrī Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) izdeva katehēzes mācību komplektu “Mana Pirmā Svētā Komūnija – katehēze Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta pieņemšanai”. Izdevums tapa vairāku gadu garumā un tam ir liels autoru kolektīvs: māsa Diāna Cērmane OP, priesteris Aleksandrs Stepanovs, Lolita Ērgle, tēvs Sergejs Ivanovs OP, māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Ingrīda Trups-Kalne un Iveta Gaile, mākslinieki Mārtiņš Krūklis un Dina Ābele.
Doma par šāda līdzekļa nepieciešamību radās, kad toreizēja Katehētikas institūta direktors vēl bija priesteris Paskāls Marija Jerumanis. Viss sākās ar to, ka bija nepieciešams sagatavot mācību programmu, lai sagatavotu bērnus Pirmās Svētās komūnijas saņemšanai, tas ir, Euharistijai un grēksūdzei. Toreiz māsa Sofija, Ingrīda Trups-Kalne un tēvs Sergejs OP sāka gatavot programmu. Pēc tam programmas autori saprata, ka sagatavotajai programmai ir nepieciešams mācību līdzeklis, jo jebkurā mācību priekšmetā, lai to varētu labi mācīt, vajadzīgs mācību līdzeklis. Kad par RARZI direktoru kļuva Zbigņeva Stankevičs, radās iespējas rakstīt projektus un piesaistīt līdzekļus tostarp arī šīs iniciatīvas īstenošanai.
Lai uzzinātu vairāk par pirmo katehēzes mācību komplektu latviešu valodā, aicinājām uz interviju vienu no tā autorēm, RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāju Lolitu Ērgli.

No kā sastāv katehēzes mācību komplekts?
Katehēzes mācību komplekta sastāvā ir mācību grāmata, kurā ir stāsti, jautājumi, galvenā atziņa, lūgšana. Un darba burtnīca, kur ir uzdevumi, kas kognitīvi un emocionāli palīdz izprast grāmatas tekstu. Trešā grāmata ir katehēta grāmata, kas ir metodiskais līdzeklis katehētam abu mācību līdzekļu izmantošanā. Tajā ietverti dažādi padomi un piemēri katehēzes nodarbībām.
Kāda ir grāmatu struktūra?
Struktūra balstās mazliet vienkāršotā programmā. Sākumā bija pārrunas, kā labāk programmu atspoguļot bērnam – vairāk atspoguļot bērna dzīves notikumus vai arī drīzāk Svēto Rakstu tekstus viņa dzīves kontekstā. Palikām pie tā, ka vairāk jāatspoguļo Sv. Rakstu teksti, bet saistība ar bērna ikdienu parādās jautājumos un uzdevumos.
Sākumā bērns iepazīst Veco Derību – stāstu par Ābrahamu, Mozu, 10 Dieva baušļiem. Pēc tam seko Jaunā Derība un tās stāsti, kā arī sakramenti, īpaši uzsverot grēksūdzi un Vissvētāko altāra sakramentu. Grāmatā ir 36 nodarbības. Orientējāmies uz ideālo variantu, ka sagatavošanās Pirmajai Svētajai komūnijai ir deviņu mēnešu garumā. Apzināmies, ka ne visur tā notiek. Zinām, ka ne viss tiks izmantots tieši tā, kā plānots, bet vēlamies, lai šis mācību līdzeklis ir kā drošs un stabils pamats katehēzei, kurš varēs kalpot jebkurā draudzē.
Grāmata ir ne tikai mācību līdzeklis, bet arī kompakta rokasgrāmata. Grāmatai ir pielikumi ar pamatlūgšanām, īsu skaidrojumu par sakramentiem, 2 pielikumi par 10 baušļiem, likumiem labai dzīvei un Kunga lūgšanu “Tēvs mūsu”. Šie divi pielikumi noderēs sirdsapziņas izmeklēšanai, jo tajos ir atbilstoši mūsdienu situācijai apkopoti apgalvojumi un jautājumi, lai sagatavotos grēksūdzei. Arī zem katras Tēvreizes daļas ir jautājumi, kas palīdz izmeklēt sirdsapziņu. Darba burtnīcā arī ir pielikumi, piemēram, Svētās Mises liturģijas teksti, kurus vecāki ar bērnu var pārlasīt dialogā, lai bērnam pēc tam vieglāk būtu sekot Sv. Misē. Te ir arī lūgšanas ikdienai, katehisma kopsavilkums, baušļi, liturģiskie priekšmeti, tērpi, karte, kuru var aizpildīt.
Mācību līdzeklī ietvertās tēmas ir tikai daļa no visa katehēzes procesa, kur ir arī lūgšana, drāma, dziesmas. Tā ir neliela, bet droša daļa, pamats, uz kura var būvēt katehēzes nodarbību. Tā kā mums bija arī teoloģisko konsultantu veikta nopietna pārbaude, varu apgalvot, ka tas ir drošs katolisks mācību līdzeklis bērniem.
Kādai auditorijai mācību līdzekli radījāt?
Ievadā rakstām, ka mērķauditorija ir bērni vecumā no 8 līdz 10 gadiem, kuri gatavojas sakramentiem, un katehēti, jo zinu, ka tieši katehēti ļoti gaidīja šo izdevumu, jo neapšaubāmi ir vieglāk, kad tev priekšā ir mācību līdzeklis. Otra svarīga auditorija ir vecāki, jo viens no mūsu uzdevumiem ir katehēzes procesā iesaistīt vecākus. Sadarbība ar vecākiem ir svarīga tāpat kā skolā, jo bez sadarbības vēlamos rezultātus ir grūti sasniegt. Tāpēc katehēzes darba burtnīcā ir 8 vēstules vecākiem – piemēram, par gavēni, Adventu, Sv. Misi -, kurās vecākiem uzsveram, cik nozīmīga ir viņu loma, ka svarīgi, lai ģimene šo sagatavošanās laiku izdzīvo kā svētkus un iesaistītos. Tur ir praktiski padomi, piemēram, kā pavadīt Adventa laiku vai svinēt svētdienu. Vēstules es rakstīju, ietverot teoriju, bet lielā mērā balstījos un dalījos savā pieredzē, kad auga mani bērni. Vēlamies, lai vecāki nav pasīvi malā stāvētāji, kas atved un aizved bērnu no katehēzes nodarbības, bet nezina, kas tur notiek.
Grāmata ir lielisks izglītošanas līdzeklis arī ģimenēs, kur ir jaunāki vai arī vecāki bērni, lai mācītos, atkārtotu, padziļinātu zināšanas, lai to pāršķirstītu kopā ar vecākiem.
Vai, strādājot pie materiāla izveides, izmantojāt citu valstu pieredzi?
Jā, mums katehēzes centrā ir daudz grāmatu svešvalodās. Pēdējā, kas nonāca man rokās, bija Īrijā izdota grāmata. Tur arī bija Bībeles stāsti. Ļoti līdzīga struktūra un arī aicinājums piedalīties vecākiem.
Kur grāmatas varēs iegādāties un cik tās maksās?
Grāmatas nopērkamas pie mums RARZI, Kūrijas grāmatu galdā Rīgā, kā arī par tām var interesēties draudžu grāmatu galdos. Katehēta grāmatas cena RARZI ir 2 lati, mācību grāmata bērnam maksā 1,50 latus, bet darba burtnīca – 1,10 latus. Centāmies, lai grāmatas pēc iespējas nonāk pie lietotāja un nebūtu pārāk dārgas.
Vai nākotnē plānojat šo komplektu papildināt?
Ja ir sākums, būs arī turpinājums. Šai vecuma grupai varētu būt atbalsta materiāli, kaut kādi vizuāli materiāli. Bet tagad lielais mērķis ir sagatavot programmu un līdzekli Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Tā būtu jau pusaudža vecumam atbilstoša programma ar citu metodisku pieeju. Taču vispirms ir jātop programmai, uz kuras balstoties var izdot mācību līdzekli.
Vēl noslēgumā vēlos pieminēt, ka nesen biju Skolu muzejā, kur bija vācu un latviešu ābeču izstāde. Muzeja vadītājs konstatēja, ka mūsdienu ābecēs neparādās tradicionālās ģimenes tēma, jo ir dažādas ģimenes. Mūsu izdotais komplekts arī ir mācību līdzeklis, tā ir Baznīcas ābece, un mums ir skaisti attēlota tradicionālā ģimene. Tāpēc nolēmu, ka vienu eksemplāru uzdāvināsim šim muzejam, lai viņi redz, ka tomēr ir vēl mācību līdzekļi, kuros tradicionālais ģimenes modelis tiek pieminēts.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti