Now Reading
Iznākusi Verlenda grāmata „100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām”

Iznākusi Verlenda grāmata „100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām”

Tēva Žozefa Marijas Verlenda grāmata ir aktuāla ikvienam lasītājam, kurš vēlas izprast kristīgās antropoloģijas pamatus daudzo jauno reliģisko kustību kontekstā. Kas ir ķermenis, dvēsele, gars? Kas ir nāve un kas notiek ar cilvēku pēc nāves? Augšāmcelšanās un reinkarnācija, psihoanalīze un reliģija, lūgšana un austrumu meditācijas prakses, garu pasaule un ezoteriskais okultisms – tie ir jautājumi, uz kuriem tēvs Žozefs Verlends atbild, pamatojoties uz savu personisko pieredzi un zināšanām par hinduisma un budisma reliģiskajām tradīcijām un atklājot ezoteriskās un okultās prakses bīstamību cilvēka patiesības meklējumos.

Pagājušā gadsimta 70. gados jaunais zinātnieks Žaks Verlends (vārdu Žozefs Marija viņš pieņēma vēlākā dzīves posmā, iestājoties Svētā Jāzepa ģimenes mūku brālībā) savu garīgo ceļu aizsāka ar iniciāciju transcendentālajā meditācijā, tad viņš devās uz Himalajiem, kur četrus gadus padziļināti nodarbojās ar jogu. Tieši Himalajos Verlends saprata, ka viņu aicina Kristus. Pēc atgriešanās Eiropā viņš nonāca kāda ezoteriska strāvojuma ietekmē. Tikai pēc gada, kura laikā Verlends praktizēja enerģētiskās terapijas, viņš saprata, ka tās nav savienojamas ar ticību Kristum. 1983. gadā Verlends kļuva par priesteri un mūku Svētā Jāzepa ģimenes mūku brālībā Francijā. Pildot pasniedzēja pienākumus Lionas Katoļu universitātes Filozofijas fakultātē, Arsas Garīgajā seminārā un Francijas Starpklosteru studiju centrā, viņš vienlaikus nodevās jauno reliģisko strāvojumu kritiskiem pētījumiem.

Grāmatas pamatā ir Žozefa Verlenda radio tiešraides sarunas ar klausītājiem pēc Parīzes Dievmātes katedrālē nolasītajām lekcijām par kristietību un jaunajām reliģiskajām kustībām. Tāpēc darbā saglabāts dzīvās sarunas jautājumu un atbilžu formāts, kas to dara pieejamu un viegli uztveramu ikvienam lasītājam. Verlenda grāmatas izdevumu latviešu valodā sagatavoja Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI). Darbu no franču valodas tulkoja Inese Gagaine.
Verlenda grāmata “100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām” tiks prezentēta šo piektdien, 10. janvārī, pēc Sv. Mises pl. 16.30 Klostera ielā 4, Liepas zālē. Atvēršanas svētkos grāmatu būs iespējams iegādāties par zemāku cenu. 
Žanete Narkeviča,
RARZI Grāmatu biroja vadītāja  
Scroll To Top