Now Reading
Martā RARZI Katehētikas centrs un Kristīgo skolotāju asociācija rīkos rekolekcijas katehētiem

Martā RARZI Katehētikas centrs un Kristīgo skolotāju asociācija rīkos rekolekcijas katehētiem

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs un Kristīgo skolotāju asociācija martā sākumā rīkos rekolekcijas kristīgiem skolotājiem un katehētiem “Kristīgā skolotāja un katehēta identitāte mūsdienu sabiedrībā”, kuru viens no galvenajiem mērķiem būs stiprināt skolotāju un katehētu garīgo dzīvi un sadraudzību.

Kā informē RARZI Katehētikas centra vadītāja Lolita Ērgle, mūsdienu situācijā tāda tikšanās un stiprinājums katehētiem ir nepieciešams, lai viņi varētu palikt uzticīgi apustuļa Pāvila aicinājumam: “Un nepiemērojieties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!” (Rom12,2) Viņa arī paskaidroja, ka ideja par nepieciešamību rīkot rekolekcijas katehētiem, kristīgiem skolotājiem, ieskaitot tos skolotājus, kuri bērniem māca kristīgo mācību, radās pēc katehētu semināra un kristīgās mācības skolotāju tālākizglītības kursiem, kas notika aizvadītā gada rudenī. Toreiz kursu dalībnieki ieteica, ka rekolekcijas ir nepieciešams.

Rekolekcijas no 1. līdz 2. martam notiks Latvijas kristīgo nometņu centrā “Gančauskas”, kas ir skaista vieta Gaujas krastā, Līgatnes pagastā. Komentējot rekolekciju norisi, to organizatori raksta: “Neilgais rekolekciju laiks ir iecerēts kā uzkāpšana Tabora kalnā kopā ar Kungu, lai, piedzīvojot Kunga apskaidrošanos, tiktu apskaidroti arī mēs un ar Dieva acīm saskatītu mūsu aicinājuma lielumu. Un tad Kunga stiprināti dotos lejā pie tiem, kurus Dievs mums ir uzticējis.”

Rekolekciju laikā iecerētas lekcijas, kopīgas lūgšanas, laiks klusumam, Sv. Mise un sadraudzība.

Pieteikties rekolekcijām iespējams līdz 22. februārim, sazinoties ar Lolitu Ērgli (tel. 29527064, e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv) vai Margaritu Savicku (tel. 29542767, e-pasts: margsa@inbox.lv).

LRKB IC

Scroll To Top