Now Reading
Satikšanās patiesībā un mīlestībā

Satikšanās patiesībā un mīlestībā

25. – 26. aprīlī Bruknas muižā notika Laulāto tikšanās animatoru rekolekcijas “Dialoga labā vēsts”. Tā bija iespēja mājās atstāt rūpes, būt kopā un veltīt laiku laulības saišu stiprināšanai, dalīties vīram ar sievu, Debesu Tēvu un animatoru starpā baudīt savstarpējo sadraudzību.
Kopā bijām 14 aimatoru pāri no Rīgas, Ērgļiem, Liepājas, Jelgavas, Dagdas un garīgie padomdevēji – tēvs Juris Krisūns un priesteris Agris Kovāns. Būtiski, ka šīs rekolekcijas notika laikā, kad animatori Latvijā kalpo, vadot neskaitāmas saderināto grupas, vairākas rekolekcijas, piedalās mazajās grupās, koordinē pasākumus. Tam nepieciešams spēks un Dieva žēlastība, ko varējām atgūt, izdzīvojot šo brīnišķīgo rekolekciju programmu.
Animatori liecināja, ka, izdzīvojot šīs dienas, bija jūtama pakāpeniska “iešana dziļumā”, kas palīdzēja sakārtot savas attiecības un veltīt laiku Dievam. Piedzīvojām sirsnību, patiesas liecības un pieku sirdī par to, cik esam dažādi un vienlaicīgi skaisti, jo katrā pārī Dievs iespiež Savu attēlu un darbojas, ja vēlamies sekot Viņam, ejot savstarpējās uzklausīšanas, pieņešanas un piedošanas ceļu.
Dievam esam bezgala pateicīgi, ka animatoru kopienā jūtam savstarpēju pazemību, vienam otra pieņemšanu, vēlēšanos dalīties ar citiem, kas ir būtisks rādītājs tam, ka kā animatoru kopiena ejam pie Dieva pa savas garīgās attīstības ceļu – dialogu. Pēc piedzīvotā animatori Nikolajs un Mārīte no Dagdas raksta: “Paldies Dievam par Tēvišķo mīlestību, ko sajutām ik brīdi. Paldies par labestību un iejūtību no brāļu un māsu puses. Paldies par to, ka mūsos atjaunojās dialogs, stiprinājāmies garā un spējām ieraudzīt problēmas sakni un nosaukt vārdā to, kas mums traucē būt atvērtiem Dieva darbībai un vienam pret otru.”
Pateicība Debesu Tēvam par priestera Agra Klovāna un tēva Jura Krisūna atbalstu, Baznīcas patiesību padziļināšanu, mudinājumu ikreiz uzticēties Dieva vadībai mūsu dzīvēs! Paldies Dievam par mīlestību, ko varam piedzīvot no brāļiem un māsām, pateicība par laulības aicinājumu, caur kuru pasaulē var izplatīties mīlestība bez nosacījumiem!
Laulāto tikšanās animatori Uldis un Daina Žurilo

Scroll To Top