Now Reading
2013. gada Gavēņa kalendārs

2013. gada Gavēņa kalendārs

Šodien sākas Lielais gavēnis – 40 dienas, lai sagatavotu sirdis Kristus augšāmcelšanās noslēpumam. Šogad pāvests Benedikts XVI vēstījumā Lielajam gavēnim aicina pārdomāt ticības un mīlestības attiecības. Pāvests uzsver, ka savu ticību varam bagātināt, vērīgāk ieklausoties Dieva Vārdā un piedaloties Sakramentos, bet „esam aicināti augt žēlsirdībā, Dieva un tuvākā mīlestībā, arī pateicoties konkrētajām norādēm attiecībā uz gavēšanu, gandarīšanu un žēlsirdības darbiem”.

Smeļot iedvesmu gan pāvesta aicinājumā veikt žēlsirdības darbus, gan iedvesmojoties no radio žurnālistes Daces Stirānes domas, ka gavēņa laikā varētu uz pusi mazāk naudas tērēt pusdienām, šogad Lielajā gavēnī aicinām daļu no dažādiem našķiem vai izklaidei neiztērētās naudas ziedot kādam konkrētam žēlsirdības darbam. Mums apkārt ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama palīdzība. Ir dažādas kustības un organizācijas, kuras veic labus darbus un kurām ir nepieciešams atbalsts. Iespējams, par daudzām no tām nemaz nezināt. Tāpēc laikā līdz Lieldienām katru dienu pastāstīsim par kādu vajadzību, organizāciju vai iniciatīvu, kuru varat atbalstīt ar savu gavēņa laikā ietaupīto.

LRKB IC

Pārdomām – no pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Savā pirmajā enciklikā es jau piedāvāju dažus elementus, lai izprastu ciešo saiti starp šiem diviem teologālajiem tikumiem – ticību un mīlestību. Ņemot par izejas punktu šo fundamentālo apustuļa Jāņa apgalvojumu: “Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums” (1 Jņ 4, 16), es atgādināju, ka “kristieša esības iesākumā nav lēmums par ētisku vai kādu citu izcilu ideju, bet gan tikšanās ar notikumu, ar Personu, kura dod dzīvei jaunu perspektīvu un ar to pašu nosaka izšķirošu virzību… Tā kā Dievs pirmais mūs ir iemīlējis (sal. 1 Jņ 4, 10), tad mīlestība vairs nav “bauslis”, bet atbilde uz mīlestības dāvanu, ar kādu Dievs pie mums nāk” (Deus Caritas est, n. 1).”

Tu vari palīdzēt “Caritas Latvija”

Organizācija “Caritas Latvija” aicina atbalstīt un iesaistīties tuvākmīlestības kalpojumā savā draudzē, veltot laiku tiem, kas ir kādās vajadzībās.

„Caritas Latvija” koordinatore Egita Volinska stāsta, ka, gavēnī ietaupot naudu uz pusdienu našķu rēķina, ir iespēja atbalstīt pārtikas kastes, kas šobrīd atrodas Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, Rīgas Sv. Franciska draudzē, Rīgas Vissv. Trīsvienības draudzē un Rīgas Sv. Alberta draudzē. Tajās var ielikt pārtiku, kas nebojājas, un tā tiks izdalīta draudzes „Caritas” grupas apzinātajiem trūcīgajiem cilvēkiem.

Tāpat var pārskatīt drēbju un apavu krājumus. To, kas vēl ir labs un derīgs, bet vairs nav nepieciešams, var ziedot „Caritas Latvija” ( info@caritas.lv), kas tālāk tās nogādās tiem, kam tās ir vajadzīgas.

Tuvākmīlestības darbus ikviens aicināts veikt ne tikai Adventā un Gavēņa laikā, bet visu gadu. Kļūstiet par Caritas brīvprātīgo draudzē vai ārpus tās! Jūsu talanti un veltītais laiks ir nepieciešams!

Par citām iespējām ziedot un citām draudzēm, kurās ir pārtikas kastes, var uzzināt mājas lapā www.caritaslatvija.lv.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Ticība ir personīga, visas mūsu spējas ietveroša piekrišana nesavtīgas un “kaislīgas” mīlestības, ar kādu Dievs mūs mīl un kas pilnībā parādījusies Jēzū Kristū, atklāsmei. Tā ir tikšanās ar Dievu, kurš ir Mīlestība, un tajā iesaistās ne tikai sirds, bet arī prāts: “Dzīvā Dieva iepazīšana ir ceļš, kas ved uz mīlestību, bet mūsu gribas “jā” Viņa gribai saista prātu, gribu un jūtas visu aptverošā mīlestības aktā. Tomēr tas ir process, kas paliek pastāvīgā attīstībā: mīlestība nekad nav “pabeigta” un izpildīta” (ibid., n. 17). No šejienes izriet tas, ka visiem kristiešiem un jo īpaši “mīlestības kalpojumos iesaistītām personām” ir nepieciešama ticība, “tikšanās ar Dievu Kristū, kura modina viņos mīlestību un atver viņu sirdis uz otru tā, lai tuvākmīlestība viņiem vairs nebūtu no ārpuses uzlikts bauslis, bet konsekvence, kas izriet no ticības, kura darbojas caur mīlestību” (ibid., n. 31a).”

Tu vari palīdzēt Iļģuciema sieviešu cietuma ieslodzītajām

Iļģuciema cietuma kapelāne Daina Strelēvica stāsta, ka cietuma iemītniecēm galvenā nepieciešamība ir citu cilvēku lūgšana par viņām, bet ikdienā ir nepieciešamas arī vairākas praktiskas lietas. Ieslodzītās sievietes būs pateicīgas gan par dažādām higiēnas precēm, piemēram, šampūniem, ziepēm, u.c., kā arī par aploksnēm un papīru vēstuļu rakstīšanai un dziju adīšanai. Sievietēm ir nepieciešamas arī telekartes „Top 10″ vai „Turbo”, jo mobilo tālruņu ieslodzītajām nav, tāpēc zvanīt saviem tuviniekiem viņas var no cietumā uzstādītajiem taksofoniem. Saziedotās mantas var atstāt „Caritas” birojā Katoļu ielā 16, Kūrijas grāmatu galdā vai arī var sazināties ar kapelāni D. Strelēvicu pa tālruni 22302182.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Visa kristīgā dzīve ir atbilde Dieva mīlestībai. Pirmā atbilde ir tieši ticība, ar kuru mēs, pilni izbrīnas un pateicības, pieņemam vēl nedzirdētu Dieva iniciatīvu, kas mūs apsteidz un liek tajā iesaistīties. Un ticības “jā” iezīmē draudzības ar Kungu spožas vēstures sākumu. Kungs piepilda visu mūsu dzīvi un piešķir tai pilnu jēgu. Tomēr Dievs neapmierinās tikai ar to, lai mēs pieņemtu Viņa nesavtīgo mīlestību. Viņš neaprobežojas tikai ar mūsu mīlēšanu, bet grib mūs pievilkt pie sevis. Viņš vēlas mūs patiesi dziļi pārveidot, lai mēs varētu ar svēto Pāvilu sacīt: Dzīvoju vairs nevis es, bet manī dzīvo Kristus (sal. Gal 2, 20).”

Tu vari palīdzēt Mārtiņmājai Liepājā 

Pirms 15 gadiem Liepājā tika izveidota palīdzības māja „Mārtiņmāja”, lai sniegtu atbalstu grūtībās nonākušām māmiņām un viņu bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām ģimenēm vai ģimenēm, kurās bērni cieš no vecāku alkohola atkarības. Grūtībās nonākušās ģimenes tur var saņemt pārtiku, ja nepieciešams medikamentus un ārsta konsultāciju, psihologa palīdzību, zīdaiņu aprūpei nepieciešamo (pamperus, putras utt.), pusdienas u.c. veida palīdzību. Ir iespēja par brīvu arī dzīvot uz vietas, līdz tiek rasts risinājums katri konkrētai situācijai.

Mārtiņmājai Liepājā var ziedot pārtiku, pamperus, higiēnas un saimniecības preces, kā arī rakstāmpiederumus skolai. Lai sīkāk uzzinātu par ziedošanas iespējām, jāsazinās ar Mārtiņmājas vadītāju Ivetu Jansoni pa tālruni 26093782 (Liepāja) vai arī ar valdes locekli Ināru Uzoliņu pa tālruni 29430349 (Rīga).

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

“Ticēt nozīmē pazīt patiesību un to pieņemt (sal. 1 Tim 2, 4); mīlēt nozīmē “staigāt” patiesībā (sal. Ef 4, 15). Ticot, nodibinām draudzību ar Kungu; mīlot, izdzīvojam un izkopjam šo draudzību (sal. Jņ 15, 14 s.). Ticība ļauj mums pieņemt Kunga un Mācītāja bausli; mīlestība dāvā mums to svētlaimi, ka varam īstenot šo bausli dzīvē (sal. Jņ 13, 13-17). Ticībā mēs tiekam dzemdināti kā Dieva bērni (sal. Jņ 1, 12 s.); mīlestība palīdz mums konkrētā veidā uzticīgi dzīvot saskaņā ar Dieva bērna stāvokli un ļauj nest Svētā Gara augļus (sal. Gal 5, 22). Ticība palīdz mums saskatīt dāvanas, ko labais un nesavtīgais Dievs mums uztic; mīlestība panāk to, ka šīs dāvanas nes augļus (sal. Mt 25, 14-30).” 
Tu vari palīdzēt Rīgas Katoļu ģimnāzijai
Rīgas Katoļu ģimnāzija 2012. gadā nosvinēja pastāvēšanas 20. gadadienu. Dažus gadus ģimnāzijas pāspārnē darbojas arī bērnudārzs. Liela nozīme skolā un bērnudārzā ir kristīgai audzināšanai, caur zināšanām un un pasākumiem cenšoties audzināt apzinīgus sabiedrības pilsoņus.  
Lai īstenotu šo darbu, skolai nepieciešama materiālā bāze. Patlaban būtiski ir labiekārtot darbmācības kabinetu zēniem, aprīkot datorklasi, izveidot ķīmijas un fizikas priekšmetu laboratoriju, iegādāties grāmatas bibliotēkai, kā arī palīdzēt trūcīgākajiem skolēniem segt mācību maksu, bet bērnudārza bērni priecāsies par atbilstoši iekārtotu spēļu laukumu.

Skolai var ziedot, izmantojot “Rīgas Katoļu ģimnāzijas atbalsta fonda” (Reģ. Nr. 40008162688) ziedojumu kontu LV23RIKO0002013177073. Papildu informācijai var zvanīt uz skolu pa tālruņiem 67611206 un 22842363, kā arī apmeklēt skolas mājaslapu www.rkgimnazija.lv.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Mēs nekad nevaram atdalīt ticību no mīlestības jeb vienu otrai pretnostatīt. Šie divi teologālie tikumi ir cieši saistīti un ir maldīgi saskatīt starp tiem pretstatu vai “dialektiku”. Patiesi, no vienas puses, tas, kurš tik ļoti uzsver ticības prioritāro un izšķirošo lomu, ka mazvērtē un pat gandrīz vai nonicina konkrētos žēlsirdības darbus, kā arī sašaurina mīlestību līdz vispārējam humānam aktam, rīkojas aprobežoti. Tomēr no otras puses, pārspīlēti iestāties par mīlestības un ar to saistīto darbu pārākumu, domājot, ka darbi aizstāj ticību, nozīmē rīkoties tikpat aprobežoti. Lai garīgā dzīve būtu veselīga, nepieciešams izvairīties gan no fideisma, gan arī no morālistiska aktīvisma.”

Tu vari palīdzēt Madonas katoļu draudzei

Aizvadītajā gadā naktī uz 23. novembri nodega Madonas katoļu draudzes saimniecības ēka, kurai pavisam nesen bija uzlikts jauns jumts. Nodega arī malka, briketes, trīs zāles pļāvēji, divi trimmeri, Šveices baznīcas dāvātais Krusta ceļš, vairāki svečturi, dažādi instrumenti, radiatori, celtniecības materiāli un citas lietas, kas tobrīd atradās ēkā.

Zvanot uz ziedojumu tālruni 90006285, var ziedot 1 latu nodegušās ēkas atjaunošanai. Ziedot var arī, pārskaitot naudu: Madonas Romas katoļu draudze, reģ. Nr. 90000463704, norēķinu konts LV19UNLA0095132107450. Atbalstīt var arī ar kokmateriāliem, celtniecības materiāliem, skārdu, sausu malku vai briketēm, kā arī ar savu darbu, piesakoties pie draudzes prāvesta Rihrda Rasnača (mob. tel. 29120606).

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Kristīgā dzīve ir nemitīga kāpšana satikšanās ar Dievu kalnā, lai pēc tam nokāptu lejā, izplatot mīlestību un spēku, ko sniedz šī tikšanās, un tādā veidā kalpotu saviem brāļiem un māsām ar paša Dieva mīlestību. Svētajos Rakstos redzam, ka apustuļu dedzīgā Evaņģēlija sludināšana, kas izraisa ticību, ir cieši saistīta ar mīlošu uzmanību, kalpojot nabagiem (sal. Apd 6, 1-14). Baznīcā jāpastāv līdzās un jābūt integrētām abām divām lietām – kontemplācijai un darbībai, ko zināmā mērā simbolizē māsu Marijas un Martas evaņģēliskie tēli (sal. Lk 10, 38-42). Prioritāte vienmēr pienākas attiecībām ar Dievu. Bez tam ir nepieciešams, lai patiesa evaņģēliska dalīšanās sakņotos ticībā (sal. 2012. gada 25. aprīļa Vispārējās audiences katehēze).”

Tu vari palīdzēt kustībai „Par dzīvību!”

Kustības „Par dzīvību!” paspārnē ir izveidojies Ģimeņu klubiņš,  kuru vada psiholoģe Dzintra Bušmane. Viņa norāda, ka kustības mērķis ir aizstāvēt cilvēka dzīvību, piemēram, palīdzot māmiņām, kuras gaida bērniņu, lai viņas neveiktu abortus. Tomēr bieži pēc tam izskan pārmetums, ka pēc bērna dzimšanas rūpes apstājas. Šī iemesla dēļ Ģimeņu klubiņā tiekas vecāki, kuri vēl gaida bērniņu vai kuriem bērni jau piedzimuši. Ģimenēm tiek sniegta arī palīdzība, jo lielākā daļa ģimeņu saskaras ar ekonomiskām grūtībām.

Ziedojot kustībai „Par dzīvību!”, tu atbalstīsi grūtībās nonākušās ģimenes. Saziedotā nauda tiks izmantota pamperu, rotaļlietu, papīra, zīmuļu, kā arī cepumu un tējas iegādei Ģimeņu klubiņa tikšanās reizēm.

Ziedot var biedrībai „Kustība “Par dzīvību!”” (Reģ. Nr. 50008046561), kas atrodas Rīgā, Klostera ielā 4, LV-1050. Bankas konts: LV41UNLA0002043469773. Par nepieciešamo palīdzību var uzzināt, arī zvanot pa tālruņiem: 67507267, 29352378, 27024699.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Reizēm tik tiešām tiek mēģināts jēdzienu “žēlsirdība” apzīmēt ar solidaritāti vai vienkārši ar humāno palīdzību. Turpretī ir svarīgi atcerēties, ka vislielākais mīlestības darbs ir tieši evaņģelizācija jeb “Vārda kalpošana”. Nav nevienas svētīgākas un, tātad, izcilākas žēlsirdības darbības sava tuvākā labā kā Dieva Vārda maizes laušana, Evaņģēlija Labās Vēsts atklāšana, ievadīšana attiecībās ar Dievu: evaņģelizācija veicina cilvēka personas izaugsmi viscēlākā un vispilnīgākā veidā. Dieva kalps pāvests Pāvils VI enciklikā Populorum progressio raksta, ka attīstības pirmais un galvenais faktors ir Kristus sludināšana (sal. n. 16).”

Tu vari palīdzēt Betlēmes žēlsirdības mājai

Katoļu ielā 14, Rīgā, jau otro gadu darbojas Betlēmes žēlsirdības māja, kuras mērķis ir piedāvāt mājvietu atkarībās nonākušiem cilvēkiem, palīdzot viņiem atbrīvoties no atkarībām. Māju ir izveidojis nodibinājums „Nova vita” un tā pārstāve Dana Anskaite teic, ka patlaban Žēlsirdības mājā notiek dažādi darbi – tiek uzlabota apsildīšanas sistēma, elektrosistēma, kā arī tiek plānots plašāks remonts, jo ēka ir ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī. Tāpēc ir nepieciešami dažāda veida materiāli remontam, kā arī darba rokas un profesionāļu padomi.

Ziedot Betlēmes Žēlsirdības mājas remontam var gan materiālus, gan savu darbu. Tāpat ir iespēja ziedot nodibinājumam „Nova vita” (Reģ. Nr. LV40008062920), kura adrese ir Katoļu ielā 14, Rīgā. Bankas konts: LV72HABA0551034255532 ar norādi Betlēmes žēlsirdības mājas remontam. Par iespējām ziedot materiālus un darbu pastāstīs Dana Anskaite (mob. 29221901).

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Vārdu sakot, visa izejas punkts ir Mīlestība un viss tiecas uz Mīlestību. Mums ir darīta zināma Dieva nesavtīgā mīlestība, pateicoties Evaņģēlija sludināšanai. Ja mēs to pieņemam ar ticību, tad piedzīvojam šo pirmo un absolūti nepieciešamo kontaktu ar dievišķo, kas spēj panākt, ka mēs “iemīlamies Mīlestībā” un pēc tam paliekam un pilnveidojamies šajā Mīlestībā, kā arī ar prieku nododam to tālāk citiem.”

Tu vari palīdzēt Betānijas dominikāņu māsām

Betānijas dominikāņu māsas aicina cilvēkus ar savām spējām un izglītību palīdzēt darbā un kalpošanā. 28. februārī  gaidāmas ap 1200 kastes humānās palīdzības. Saņemtās mantas – apģērbi, apavi, mēbeles un citas – tiks izliktas gan Sv.Jāzepa klostera drēbju namiņā, gan nogādātas Kalkutas māsām, gan draudzēs un sociālās aprūpes centros Latvijā. Māsas aicina palīgā spēcīgus cilvēkus, kuri 1. un/vai 4. marta pēcpusdienā varētu palīdzēt celt un nest kastes. Zvanīt māsai Nellijai pa tālr. 26324123 (pl. 9-17).

Māsas meklē cilvēkus ar atbilstošu muzikālo izglītību, kuri sestdienu pēcpusdienās varētu strādāt ar 5 – 12 gadus veciem bērniem, attīstot klausīšanās un muzicēšanas prasmes, kā arī mūziķi, kurš varētu pasniegt ģitāras un perkusiju spēli sievietēm Iļģuciema sieviešu cietumā 2 reizes mēnesī piektdienu vakaros. Tāpat būtu nepieciešams cilvēks, kurš varētu ievadīt datorā bibliotēkas datus, lai padarītu to pieejamu lielākam interesentu lokam.

Uzzināt sīkāk par kalpošanas iespējām var, zvanot pa tālr. 26177063 no pl. 9-17. Māsu aktivitātes var iepazīt arī mājaslapā: www.betanija-op.lv.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

“Ticība bez darbiem ir tāpat kā koks bez augļiem: šie divi tikumi ir būtiski savstarpēji saistīti. Gavēnis ar kristīgajai dzīvei domātajām tradicionālajām norādēm aicina mūs tieši uz to, lai mēs bagātinātu ticību, vērīgāk un vairāk klausītos Dieva Vārdu un piedalītos Sakramentos; bez tam vienlaikus esam aicināti augt žēlsirdībā, Dieva un tuvākā mīlestībā, arī pateicoties konkrētajām norādēm attiecībā uz gavēšanu, gandarīšanu un žēlsirdības darbiem.”
Tu vari palīdzēt Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm (Kalkutas māsām)
Kalkutas māsas, kuras ikdienā kalpo visnabadzīgākajiem, aicina pievienoties brīvprātīgos zupas virtuvē. Katru otrdienu un sestdienu pl. 14.30 uz zupas virtuvi pie māsām pulcējas līdz 220 bezpajumtnieku un nabadzīgu cilvēku, tāpēc papildu darba rokas ir nepieciešamas. Māsas norāda, ka iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama un nākt palīgā var nākt jebkurš uz Ludzas ielu 6/8.
Māsas tāpat palīdz aptuveni 100 grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, piedāvājot tām pārtikas pakas. Tāpēc tie, kuri gavēņa laikā var ietaupīt naudu, ik pa laikam atsakoties no našķiem, var iegādāties pārtiku un atnest to Kalkutas māsām, kuras to izdalīs trūcīgajām ģimenēm vai izmantos zupas virtuvē.

Kalkutas māsu klosteris atrodas Rīgā, Ludzas ielā 6/8, tālrunis: 67704869.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

“Ticība, kas ir dāvana un atbilde, atklāj mums patiesību par Kristu kā iemiesoto un krustā sisto Mīlestību, kurš pilnīgi un līdz galam izpildīja Tēva gribu un atklāja dievišķās žēlsirdības pret tuvāko bezgalīgo lielumu; ticība iedēstī sirdī un prātā stingru pārliecību, ka tieši šī Mīlestība ir vienīgā, kas uzvar ļaunumu un nāvi. Ticība aicina mūs raudzīties uz nākotni ar cerības tikumu, paļāvīgi gaidot Kristus mīlestības uzvaras piepildījumu.”
Tu vari palīdzēt Marijas leģionam 

Marijas leģiona pārstāve Zinaīda Raģele aicina pievienoties brīvprātīgos, kuri vēlētos kalpot slimniekiem slimnīcās. Papildinājumi leģiona rindās ir nepieciešami, jo slimnieku ir daudz. Nepieciešams veidot arī jaunas Marijas leģiona darbības vietas Latvijā, lai arī citur slimnieki saņemtu sirds siltumu un mīlestību, kā arī dzirdētu Labo Vēsti. Patlaban Marijas leģions aktīvi darbojas Rīgā, Alūksnē, Olainē un Ogrē, bet palīgi nepieciešami ne tikai šeit, bet arī citur. Lai uzzinātu sīkāk par iespējām kalpot Marijas leģionā, zvani Zinaīdai Raģelei pa tālruni 27830340.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

„Savukārt žēlsirdība liek mums ienākt Dieva mīlestībā, kas atklājusies Kristū; tā liek mums brīvi un apzināti nedalīti atdot visu sevi Debesu Tēvam un saviem brāļiem tāpat kā atdeva sevi Jēzus. Izlejot mūsos mīlestību, Svētais Gars panāk, ka mūsu sevis atdeve līdzinās paša Jēzus atdevei: tā ir dēla atdeve Dievam un brālīga atdeve katram cilvēkam (sal. Rom 5, 5).”

Tu vari palīdzēt Svētā Kamila lūgšanu grupiņai

Sv. Kamila lūgšanu grupiņā ir jaunietes, kuras dodas kalpot uz slimnīcu. Arī sv. Kamils savas dzīves laikā bija nedziedināmi slims un kalpoja citiem slimajiem, tāpēc arī svētais izvēlēts par grupas aizbildni. Sv. Kamila lūgšanu grupiņas pārstāve Marita Gavare stāsta, ka katra mēneša otrajā otrdienā jaunietes dodas uz Onkoloģijas centru, bet mēneša pirmajā un trešajā otrdienā – uz Gaiļezera slimnīcu, kur, dodoties pie slimajiem palātās, aicina viņus uz Sv. Misi, kā arī piedāvā iespēju doties pie priestera uz grēksūdzi, dāvina slimajiem Katoļu Baznīcas Vēstnesi, kā arī bukletus un cita veida informāciju. Ja kāds jūt aicinājumu šādā veidā kalpot slimniekiem, var kontaktēties ar Maritu pa tālruni 28631510.

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

“Attiecības starp šiem abiem tikumiem ir līdzīgas attiecībām starp diviem būtiskiem Baznīcas sakramentiem – Kristību un Euharistiju. Kristība (sacramentum fidei) ir pirms Euharistijas (sacramentum caritatis), bet tā ir vērsta uz šo pēdējo, kas ir kristīgās dzīves pilnība. Līdzīgi arī ticība ir pirms mīlestības, bet tā kļūst patiesi autentiska tikai tad, ja to vainago mīlestība. Viss sākas ar pazemīgu ticības atvērtību (ar apziņu, ka esam Dieva mīlēti), bet ir jānonāk pie mīlestības patiesības (pie prasmes mīlēt Dievu un savu tuvāko), jo mīlestība paliek mūžīgi un tā ir visu tikumu piepildījums (sal. 1 Kor 13, 13).”
Tu vari palīdzēt Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzei
Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, Klostera ielā 4 un Mazajā Pils ielā 2 līdz 2014. gada pirmajam ceturksnim plānots veikt apjomīgus remontdarbus. Draudze ir saņēmusi finansējumu projekta īstenošanai, tomēr ir nepieciešams arī papildu līdzfinansējums. Patlaban ir beigušies izpētes darbi, bet jau tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss par remontdarbu veikšanu. Baznīcai tiks atjaunots jumts, grīda, elektroinstalācijas un apkures sistēma. 

Draudze aicina atbalstīt remontdarbus gan ar ziedojumiem, gan materiāliem un darbu. Ziedojumus var pārskaitīt: Rīgās Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze, Rīga, Klostera iela 2, LV-1050, reģ. nr. 90000099163, konts: LV77HABA000140J051886 (draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss). Lai uzzinātu par iespējām ziedot materiālus, kā arī sniegt cita veida palīdzību, sazināties ar Māri pa tālruni 29442555. 

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2013. gada Lielajam gavēnim

“Kas attiecas uz ticības un žēlsirdības darbu attiecībām, viņu savstarpējo saistību varbūt vislabāk īsi raksturo kāds fragments no Svētā Pāvila vēstules efeziešiem: “Jo žēlastībā jūs esat pestītiticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne darbu dēļ, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa radība, Kristū Jēzū radīti labajiem darbiem, ko Dievs sagatavojis, lai mēs tanīs dzīvotu” (2, 8-10). Šeit varam redzēt, ka ikviena pestīšanas iniciatīva nāk no Dieva, no Viņa žēlastības, no Viņa piedošanas, kas tiek pieņemta ticībā; taču šī iniciatīva nevis ierobežo mūsu brīvību un atbildību, bet, tieši pretēji, drīzāk padara tās patiesi autentiskas un orientē uz žēlsirdības darbiem.”

Tu vari palīdzēt ieslodzītajiem 

Latvijas Cietumu kapelānu dienesta vadītājs Mārtiņš Krūklis gavēņa laikā aicina palīdzēt ieslodzītajiem cietumos. M. Krūklis stāsta, ka cietumniekiem ir nepieciešamas aploksnes, markas un papīrs vēstuļu sūtīšanai. Tāpat nepieciešamas ikdienas higiēnas preces, dzija, jo daudzi cietumnieki nodarbojas ar rokdarbiem, kā arī sveces.

Ņemot vērā, ka tuvojas Kristus augšāmcelšanās svētki, ieslodzītie būs pateicīgi arī par svētku atklātnītēm, kuras varētu sūtīt draugiem un tuviniekiem. Tai pat laikā M. Krūklis aicina neziedot vecas grāmatas un pārtiku.  

Lai nodotu šīs preces cietumniekiem, tās var nest uz “Caritas Latvija” biroju Katoļu ielā 14, Rīgā, kā arī var sazināties telefoniski ar M. Krūkli. Tālrunis: 29672638. 

No pāvesta Benedikta XVI vēstījuma 2012. gada Lielajam gavēnim

“Lielais gavēnis mums no jauna dod iespēju pārdomāt kristīgās dzīves būtību – mīlestību. Patiešām šis laiks ir labvēlīgs laiks, lai mēs ar Dieva Vārda un sakramentu palīdzību atjaunotu mūsu ticības – gan personiskās, gan kolektīvās – ceļu. Šo ceļu raksturo lūgšana un dalīšanās, klusums un gavēnis, gaidot Lieldienu prieku.”

Tu vari palīdzēt uzcelt Valmieras Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcu

2011. gada maijā Valmierā sākās jaunās baznīcas celtniecība, jo veco baznīcu vairs nebija iespējams lietot draudzes vajadzībām, un tā tika demontēta. Jaunā baznīcas ēka jau ir uzcelta, tajā notiek dievkalpojumi, taču ēka līdz galam vēl nav pabeigta – joprojām turpinās iekšdarbi. Katru piektdienas rītu baznīcā notiek aizlūgums par celtniecības darbiem, par ziedotājiem un tiem, kas piedalās baznīcas celtniecībā.  

Valmieras draudzes prāvests Lauris Malnačs pateicas visiem, kas jau ir ziedojuši baznīcas celtniecībai, bet tāpat teic, ka veicamo darbu vēl ir daudz un papildu palīdzība ir nepieciešama.  Tāpēc baznīcas celtniecībai var ziedot, pārskaitot līdzekļus Valmieras Romas katoļu draudzei (Reģ. Nr. 90000413879) uz kontu LV02HABA0551027418292.

Papildu informācija par Valmieras draudzi un baznīcu mājaslapā: www.katolis.lv/valmiera/.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Caritas in Veritate”

“Būdama cieši saistīta ar patiesību, mīlestība uzskatāma par cilvēka esības autentisku izpausmi un par fundamentāli svarīgu elementu cilvēku attiecībās – arī sabiedriskajā jomā. Tikai patiesībā mīlestība atmirdz un ir ticami īstenojama dzīvē. Patiesība ir gaisma, kas mīlestībai piešķir jēgu un vērtību. Tā ir gan prāta, gan ticības gaisma, caur kuru saprāts nonāk pie mīlestības dabiskās un pārdabiskās patiesības: tas to izprot kā atdošanos, pieņemšanu un kopību. Bez patiesības mīlestība noslīd sentimentalitātē. Tā kļūst par tukšu apvalku, ko var piepildīt ar jebko.”

Tu vari palīdzēt atjaunot Rīgas pils Dievmātes skulptūru

Pie galvenās ieejas Rīgas pilī atrodas Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga 1515. gadā uzstādītais Dievmātes tēls, kas ir dabiska lieluma smilšakmeņu augšcilnis. Šis viduslaiku Dievmātes attēls Rīgas pils cilnī ir saglabājies līdz mūsu laikiem, taču šodien tas ir kritiskā stāvoklī un draud sabrukt. Kritiskais ciļņa stāvoklis tika konstatēts jau 90. gadu beigās, bet tikai pirms neilga laika tika nodibināts Rīgas pils Dievmātes fonds, kura mērķis ir atjaunot Rīgas pils Dievmātes atpazīstamību un atdzīvināt tās godināšanu Latvijā. 

Fonds arī nodarbojas ar līdzekļu vākšanu gan Dievmātes, gan tās uzstādītāja Valtera fon Pletenberga skulptūru restaurācijai. Tu vari palīdzēt atjaunot skulptūras, ziedojot Rīgas pils Dievmātes fondam, Torņa iela 2b, Ķegums, Reģ. Nr. 40008193404, bankas konts: LV87UNLA0050019021567. Papildu informāciju var iegūt, rakstot uz e-pastu: rigaspilsdievmatesfonds@gmail.com. 

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Caritas in Veritate”

Caritas ir saņemta un dāvāta mīlestība. Tā ir žēlastība (charis). Tās avots ir sākotnējā Tēva mīlestība pret Dēlu Svētajā Garā. Tā ir mīlestība, kas no Dēla plūst lejup pie mums. Tā ir radoša mīlestība, no kuras mēs esam guvuši savu esību; tā ir pestījoša mīlestība, caur kuru mēs esam atdzimuši. Tā ir Kristus atklāta un īstenota mīlestība (sal. Jņ 13,1), kuru “Svētais Gars ielējis mūsu sirdī” (Rom 5,5). Kā Dieva mīlestības saņēmējiem cilvēkiem ir likts būt tuvākmīlestības nesējiem, un viņi ir aicināti paši kļūt par žēlastības līdzekļiem, lai izplatītu Dieva mīlestību un pītu tuvākmīlestības tīklus.”

Tu vari palīdzēt Vidzemes katoļu jauniešu centram

Vidzemes katoļu jauniešu centra ietvaros tiek organizēti dažādi pasākumi, kas jauniešiem ļauj dziļāk iepazīt Jēzu un par Vinu liecināt pasaulei. Ik gadu centra uzdevums ir arī  noorganizēt ekumenisko Krusta ceļu Lielajā piektdienā Vecrīgā, centrs organizēs Tezē Baltijas tikšanos 2014. gadā.   
No 8. līdz 10. martam Vidzemes katoļu jauniešu centrs organizēs līderu formācijas kursu. Tā mērķis iedrošināt gan jauniešus, gan tos, kuri sirdī jauni, veidot lūgšanu grupu savās draudzēs, īstenot apmācību lūgšanu grupu vadīšanā. Plānotas lekcijas par tēmām – līderisms, lūgšanu grupu vadīšana, Sv. Raksti, kā palikt Dieva mīklestībā, neskatoties uz ļaunumu, kas mums apkārt, kā palikt uzticamam Dievam un tam, ko daru. Nedēļas nogalē būs slavēšana, Tezē vakars, Sv. Mises, kā arī atpūtas un sportiskās aktivitātes.  
Lai šis seminārs izdotos pēc iespējas kvalitatīvaks, centrs lūdz atbalstīt pasākumu materiāli, piemēram, ar dārzeņiem un dažādiem produktiem, kā arī kancelejas precēm. Tāpat var sniegt finansiālu atbalstu, ziedojot nodibinājumam “Vidzemes katoļu jauniešu centrs”, Reg. Nr. 40008172046, M. Pils iela 2a, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV05UNLA0050016682724. Papildu informācijai sazinies ar Vidzemes katoļu jauniešu centru pa e-pastu vkjcentrs@gmail.com vai pa tālruni 29966227.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Caritas in Veritate”

„Mīlestība patiesībā – caritas in veritate – ir liels izaicinājums Baznīcai pasaulē, kur progresē un vēršas plašumā globalizācija. Bīstami mūsu laikos ir tas, ka cilvēku un tautu faktiskajai savstarpējai atkarībai trūkst atbilstošu savstarpējo ētisko sirdsapziņas un saprāta attiecību, no kurām izrietētu patiesi cilvēciska attīstība. Vienīgi ar prāta un ticības apgaismotu mīlestību ir iespējams sasniegt attīstības merķus, kam piemīt cilvēciskāka un cilvēciskojošāka vērtība.”

Tu vari palīdzēt sociālās aprūpes centram „Atsaucība”

Sociālās aprūpes centrs „Atsaucība” atrodas Rīgā, un organizācija „Caritas Latvija” lūdz atsaukties labus cilvēkus, kuri centra vajadzībām varētu ziedot un uzdāvināt zīmēšanas un rakstāmpiederumus, sadzīves lietas, piemēram, dezodorantus, krēmus, nelielus interjera priekšmetus, dziju u.tml., kā arī lietotus, bet darba kārtībā esošus datorus. Centra iemītnieki būs pateicīgi par dažādiem kārumiem (augļiem, saldumiem), rotaļlietām, galda spēlām, CD mūzikas diskiem, lietotiem sieviešu, vīriešu apģērbiem un apaviem, kā arī citām mantām.

Papildu informācijai sazinieties ar „Caritas Latvija” pa epastu info@caritas.lv, kā arī mantas var nogādāt „Caritas Latvija” birojā Katoļu ielā 14.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Tuvākā mīlestība balstās tieši tajā, ka mīlu Dievu un līdz ar Dievu arī citu cilvēku, kuru konkrētajā brīdī varbūt nemaz nepazīstu vai pret kuru nejūtu simpātijas. Tāda mīlestība var tikt realizēta vienīgi tad, ja tās izejas punkts ir intīma tikšanās ar Dievu, tikšanās, kas kļuvusi par gribu vienotību un kuru modina arī jūtas. Tieši tad es mācos lūkoties uz citu personu ne tikai vienīgi ar savām acīm un caur manām jūtām, bet arī no Jēzus Kristus perspektīvas. Viņa draugs ir mans draugs. (..) Es lūkojos ar Kristus acīm un varu dot otram daudz vairāk, nekā ārēji saredzams – viņam nepieciešamo mīlestības skatienu.”

Tu vari palīdzēt Vidzemes katoļu jauniešu centram

Vidzemes katoļu jauniešu centrs aktīvi meklē telpas centra darbībai. Telpas ir nepieciešamas, lai tajās varētu notikt gan komandas sapulces, gan atvērtie pasākumi, gan dažāda veida fakultatīvas nodarbības, piemēram, muzikālo instrumentu apmācība, evaņģelizācijas deju apguve, vokālās mākslas nodarbības, sportiskās aktivitātes uc. Jauniešu centrs lūdz atsaukties tos, kuriem ir zināmas kādas telpas, kuras varētu izmantot šim mērķim. Tāpat ir iespēja jau tagad atbalstīt telpu uzturēšanu finansiāli, ziedojot nodibinājumam “Vidzemes katoļu jauniešu centrs” (Reģ. Nr. 40008172046), M. Pils iela 2a, Rīga, LV-1050 uz bankas kontu: LV05UNLA0050016682724.

Papildu informācijai ar Vidzemes katoļu jauniešu centru var sazināties pa e-pastu vkjcentrs@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29966227. 

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Ja manā dzīvē pilnīgi trūkst kontakta ar Dievu, es citā cilvēkā varu vienmēr redzēt tikai citu un nespēšu atpazīt viņā Dieva tēlu. Ja savā dzīvē nemaz nevēršu uzmanību otram cilvēkam, cenšoties būt vienīgi “dievbijīgs” un izpildīt savus “reliģiskos pienākumus”, tad atsalst arī manas attiecības ar Dievu. Tad tās ir tikai “pareizas”, bet bez mīlestības. Vienīgi mana gatavība iziet pretī tuvākajam, lai parādītu viņam mīlestību, dara mani jūtīgu arī pret Dievu. Vienīgi kalpošana tuvākajam atver manas acis uz to, ko Dievs dara man, un uz to, kā Viņš mani mīl.”

Tu vari palīdzēt Daugavpils Jēzus Sirds draudzei

Jau vairāk nekā divus gadus Daugavpils Jēzus Sirds draudzē darbojas Mātes Terēzes brīvprātīgo palīgu grupa, kuras mērķis ir sniegt palīdzību tiem, kas trūkumā, kas ir vientuļi un cieš. Grupiņa dodas gan uz cietumiem, gan apmeklē bērnus, kas mācās speciālās iestādēs vai dzīvo bērnunamos, gan slimniekus slimnīcās, kā arī rīko nometnes un palīdz trūcīgām ģimenēm. Viena no grupas iniciatīvām ir sestdienas virtuve. Kā stāsta viena no grupas pārstāvēm Ināra, sestdienās pl. 12 uz draudzes virtuvi nāk aptuveni 15 trūcīgi cilvēki, kuriem tiek vārītas pusdienas. Tā ir arī sava veida evaņģelizācija un “sirds pabarošana”, jo pirms ēšanas tiek lasīti Svētie Raksti, notiek dažādas pārrunas. 

Ināra stāsta, ka tikai daži cilvēki ir no draudzes, pārējie ir uz ielām uzrunātie, kā arī tie, kas uzzinājuši par iespēju draudzē paēst no citiem. Tai pat laikā grupas pārstāvji aicina arī citus cilvēkus, kuri ierauga Daugavpilī kādu trūcīgo, piedāvāt šo iespēju. Sestdienas virtuvi Jēzus Sirds draudzē var atbalstīt gan ar pārtiku, gan arī finansiāli un ar darbu. Par iespējām palīdzēt var uzzināt, zvanot Inārai pa tālruni 29621537.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Dieva mīlestība un tuvākā mīlestība ir nedalāmas – tas ir viens bauslis. Abas šīs mīlestības tomēr smeļ dzīvību no mīlestības, kas nāk no Dieva, kurš pirmais mūs ir mīlējis. Tātad runa jau vairs nav tikai par “bausli” no ārpuses, kas mums uzspiež kaut ko neiespējamu, bet gan par nesavtīgas mīlestības pieredzi no iekšpuses, un šajā mīlestībā, saskaņā ar mūsu dabu, mums jādalās ar citiem. Mīlestība pieaug mīlot. Mīlestība ir “dievišķa”, jo nāk no Dieva un saista mūs ar Dievu, bet šis vienojošais process pārveido mūs par “Mēs”, kas pārvar mūsu šķelšanos un dara, ka kļūstam viens tā, ka beidzot Dievs ir “viss visiem” (sal. 1 Kor 15, 28).”

Tu vari palīdzēt Dāvidam Krūmiņam Liepājā

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēni un skolotāji šā gada martā un aprīlī aicina piedalīties labdarības akcijā “Tev, Dāvid!”, kuras mērķis ir savākt līdzekļus sava skolasbiedra 2. klases skolēna Dāvida Krūmiņa operācijai. Skolotāji un skolēni vēlas palīdzēt Dāvidam īstenot viņa sapni – iespēju staigāt. Akcijas noslēgums plānots 18. aprīlī pl. 18 Liepājas Olimpiskajā centrā, kad visi 130 skolēni piedalīsies uzvedumā “Meža gulbji”. Ziedot Dāvida operācijai var ar fonda “Ziedot” starpniecību mājaslapā www.ziedot.lv, kā arī pārskaitot naudu uz bankas kontu LV95HABA0551006150241 ar norādi “Atbalsts Dāvidam Krūmiņam”. Papildu informācija arī Liepājas Katoļu pamatskolas mājaslapā www.katolupamatskola.lv.  

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Deus Caritas est”

„Bieži visdziļākas ciešanu cēlonis ir tieši Dieva trūkums. Tas, kurš Baznīcas vārdā praktizē caritas, nekad necentīsies uzspiest citiem Baznīcas ticību. Viņš zina, ka mīlestība savā tīrībā un nesavtībā ir vislabākā liecība par Dievu, kuram ticam un kurš pamudina mūs mīlēt. Kristietis zina, kad ir piemērotākais laiks runāt par Dievu un pamatoti jāklusē un jāļauj runāt vienīgi mīlestībai. Viņš zina, ka Dievs ir mīlestība (sal. 1 Jņ 4,8) un Viņš kļūst klātesošs tieši tad, kad netiek darīts nekas cits, kā vienīgi mīlēts.”

Tu vari palīdzēt Subates katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādei „Miera nams”

„Miera nams” Subatē darbojas jau kopš 1994. gada. Aprūpi un sociālo palīdzību iestādē saņem ap 30 cilvēku, kuriem svētkos un reizi mēnesī tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties Sv. Misē. Pansionātam ir nepieciešams atbalsts 2. korpusa ēkas jumta nomaiņai, fasādes atjaunošanai un telpu iekšējam remontam.

Ziedot var nodibinājumam „Caritas Latvija” (Reģ. nr. 40008086191), Juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797 vai Subates Romas katoļu draudzei (Reģ. nr. 90000283501), konta numurs: LV84UNLA0005000701306. Ziedot ar norādi „Subates Miera namam”.

Par papildu iespējām palīdzēt interesēties pa tālruni 65462517.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Deus Caritas est”

„Ir pienācis brīdis, lai aktīvisma un daudzu karitatīvajā darbā iesaistītu kristiešu sekularizācijas fakta priekšā apliecinātu lūgšanas svarīgumu. Saprotams, ka kristietis, kurš lūdzas, negrib izmainīt Dieva plānus vai koriģēt to, ko Dievs paredzējis. Viņš ilgojas ko vairāk – tikšanos ar Jēzus Kristus Tēvu, lūdzot, lai Viņš būtu klātesošs viņā un viņa darbā ar Gara iepriecinājumu. Draudzība ar Dievu-Personu un ļaušanās viņa gribai sargā cilvēku no degradācijas, glābj viņu no fanātisku teroristisku doktrīni verdzības. Autentiski reliģiska nostāja ir tāla no sevis nostādīšanas Dieva-Tiesneša lomā, Viņa apsūdzēšanas par to, ka Viņš pieļauj nelaimes bez žēluma par savām radībām.”

Tu vari palīdzēt ekumeniskā Krustaceļa organizēšanā Vecrīgā

Jau vairākus gadus, noslēdzot Lielo gavēni, Vecrīgas ielās tiek rīkots ekumenisks Krustaceļš. Tajā klātesošajiem ir iespēja simboliskā veidā piedalīties Kunga ciešanu ceļā, meditējot un pārdomājot notikumus no Jēzus Kristus dzīves, kurus ataino vairāki mums labi zināmi aktieri.

Pasākuma organizētājs – Vidzemes katoļu jauniešu centrs – norāda, ka pasākums jau top, taču joprojām ir jāveic gan vairāki tehniski darbi, gan jānodrošina pasākuma apskaņošana, kā arī jāsarūpē līdzekļi, lai pateiktos aktieriem un pasākuma režisoram. Tāpēc Vidzemes katoļu janiešu centrs aicina atbalstīt Krustaceļu, ziedojot nodibinājumam “Vidzemes katoļu jauniešu centrs” (Reģ. Nr. 40008172046), M. Pils iela 2a, Rīga, LV-1050 uz bankas kontu: LV05UNLA0050016682724 ar norādi „Krustaceļam”.

Tāpat ir nepieciešami brīvprātīgie, kas Krustaceļa laikā rūpētos par kārtību vai palīdzētu citos darbiņos. Papildu informācija un pieteikšanās pa tālruni 29966227.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Deus Caritas est”

„Ticība, cerība un mīlestība ir nedalāmas. Praksē cerība izpaužas pacietības tikumā, kas, darot labu, nevājinās pat šķietamas neveiksmes priekšā, un pazemībā, kura akceptē Dieva noslēpumu un paļaujas uz Viņu pat tumsībā. Ticība norāda mums Dievu, kurš devis mums savu Dēlu un modina mūsos uzvarošu pārliecību, ka tā ir patiesība: Dievs ir mīlestība! Tādējādi Viņš pārvērš mūsos nepacietību un mūsu šaubas drošā cerībā, ka Dievs tur savās rokās pasauli un ka, neraugoties uz jebkādu tumsu, Viņš uzvar, kā to satriecošos tēlos priecīgi ilustrē Apokalipse.”

Tu vari palīdzēt Betlēmes žēlsirdības mājai

 „Betlēmes žēlsirdības mājai” Rīgā, Katoļu ielā 14, šobrīd akūti ir nepieciešams kurināmais. Ja kādam ir lieka malka, briketes vai ogles, lūgums ziedot to Betlēmes mājai. Betlēmes mājas puiši paši ir gatavi malku sagatavot, ja tas būtu nepieciešams, vai aizbraukt tai pakaļ.

Tāpat var ziedot naudu ar norādi „malkas iegādei” uz „Caritas Latvija” (Reģ. Nr. 40008086191) bankas kontu: LV46HABA0551008657797

Sīkāka informācija pa e-pastu info@caritas.lv vai pa tālruni 20032459.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Ticība, kas apzinās Jēzus uz krusta pārdurtajā sirdī atklāto Dieva mīlestību, no savas puses provocē mīlestību. Tā ir gaisma – būtībā vienīgā – kas vienmēr no jauna izkliedē tumšās pasaules krēslu un dod mums drosmi dzīvot un darboties. Mīlestība ir iespējama, un mēs varam to realizēt, jo esam radīti pēc Dieva līdzības. Dzīvot mīlestībā un tādējādi panākt, lai dievišķā gaisma sasniedz pasauli – tieši uz to es gribētu mudināt šajā enciklikā.”

Tu vari palīdzēt Slokas Romas katoļu baznīcai

No 2009. gada decembra Raiņa ielā 91a, Jūrmalā, sākās jaunas baznīcas celtniecība. Ēka jau ir uzcelta un 2011. gada 24. decembrī tā tika konsekrēta, un Jūrmalas Kauguru mikrorajona, kā arī tuvējās apkārtnes iedzīvotāji jaunajā baznīcā svin Sv. Mises. Tomēr joprojām turpinās ēkas iekšdarbi. Kā stāsta draudzes prāvests Andris Blūms, patlaban baznīcā nepieciešams uzstādīt ugunsdrošības sistēmu un zibensnovedēju.

Lai atbalstītu Slokas baznīcas celtniecības projektu, ziedojumu var pārskaitīt Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centram (Reģ. Nr. 40008069666) uz bankas kontu: LV19HABA0551003218814, norādot mērķi: Slokas Romas Katoļu baznīcas celtniecībai”.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Deus Caritas est”

„Praktiskā darbība paliek nepietiekoša, ja tajā nav pamanāma mīlestība uz cilvēku, mīlestība, kura pārtiek no tikšanās ar Kristu. Dziļa, personīga līdzdalība otra vajadzībās un ciešanās tādejādi kļūst par sevis dāvāšanas veidu: lai dāvana nepazemotu otru, man viņiem jādod ne tikai  kaut ko savu,  bet arī sevi pašu. Man dāvanā ir jābūt klātesošam kā personai.”

Tu vari palīdzēt Svētās Marijas no Nācaretes Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolai

Jau kādu laiku Latvijā darbojas Svētās Marijas no Nācaretes Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas filiāle. Tās mērķis ir palīdzēt kristiešiem augt ticībā pašiem, sagatavoties Evaņģēlija vēsts nešanai citiem un kļūt par līderiem draudzēs, lūgšanu grupās un kopienās. Patlaban Evaņģelizācijas skolas Oāzes kalpotāju komandai ir radusies doma par savas apskaņošanas aparatūras iegādi evaņģelizācijas skolas un Oāzes pasākumu vajadzībām, jo evaņģelizācijas, kā arī apmācību un cita veida pasākumi skolā tiek organizēti bieži.

Lai palīdzētu evaņģelizācijas skolai, ziedojumu var pārskaitīt priesterim Arnim Maziļevskim (Pers. kods: 130968-12057) ar norādi „Evaņģelizācijas skolas aparatūrai” uz bankas kontu: LV89PARX0004243470001.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

Tas, kurš palīdz, pamana, ka tieši tādā veidā arī viņam tiek palīdzēts. Fakts, ka viņš var palīdzēt, nav ne viņa nopelns, ne arī iemesls lepnumam. Šis uzdevums ir žēlastība. Jo vairāk kāds iesaistās citu labā, jo vairāk viņš saprot un pieņem Kristus vārdus: Mēs esam nederīgi kalpi (Lk 17, 10). Jo viņš atzīst, ka darbojas nevis sava pārākuma vai lielāka sekmīguma dēļ, bet tādēļ, ka Kungs viņu apdāvina. Brīžiem vajadzību pārmērs un savas darbības ierobežotās iespējas var viņu pakļaut vilšanās kārdinājumam. Bet tieši tad viņam palīdzēs apziņa, ka galu galā viņš ir vienīgi darbarīks Kunga rokās. Tad viņš atbrīvosies no iedomas, ka viņam pašam un personīgi noteikti jārealizē pasaules labošana.

Tu vari palīdzēt Rikavas pagasta Caritas grupai

Rikavas pagastā darbojas Caritas grupa, kura rūpējas par tiem, kuriem visvairāk ir nepieciešama palīdzība. Patlaban Rikavas Caritas grupa vēlas iegādāties veļasmašīnu, lai palīdzētu izmazgāt drēbes trūcīgajiem, kā arī cilvēkiem, kuriem veļasmašīnas nav.

Ziedot šim mērķim var, pārskaitot naudu uz Caritas Latvija kontu ar norādi “Rikavas pagasta Caritas grupai”. Nodibinājuma “Caritas Latvija” (Reģ. Nr. 40008086191) bankas konta numurs ziedojumiem ir: LV46HABA0551008657797.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“(..) dzīvs kontakts ar Kristu ir noteicoša palīdzība, lai paliktu uz pareizā ceļa: neiekrist lepnībā, kas mazina cilvēka nopelnus un īstenībā neko neceļ, bet drīzāk nojauc; neatkāpties, jo atkāpšanās neļautu nest mīlestību un tādējādi kalpot cilvēkam. Lūgšana kļūst pilnīgi konkrēta nepieciešamība kā veids, kā arvien no jauna smelt spēkus no Kristus. Tas, kurš lūdzas, nezaudē laiku pat tad, ja viss norāda uz steidzamas iejaukšanās vajadzību un mudina mūs vienīgi uz darbošanos. Dievbijība nevājina cīņu ar tuvākā nabadzību vai pat nelaimi. Svētīgā Terēze no Kalkutas ir izteiksmīgs piemērs tam, ka Dievam lūgšanā veltīts laiks ne tikai netraucē sekmīgai un operatīvai tūvākmīlestībai, bet īstenībā ir tās neizsmeļams avots.”

Tu vari palīdzēt Medumu un Bebrenes draudzes zupas virtuvēm

Abās draudzēs, kas atrodas Jelgavas diecēzē, jau no 2010. gada darbojas zupas virtuves, kurās trūcīgie divas reizes nedēļā var saņemt siltu ēdienu. Abās vietās pēc ēdiena nāk aptuveni 10 līdz 15 cilvēki. Ir arī cilvēki, kuri paši nevar atnākt, tāpēc ēdiens viņiem tiek nogādāts mājās. Zupas virtuves draudzes uztur no līdzekļiem, kurus ticīgie ziedo konkrēti šim mērķim. 

Tu vari atbalstīt Bebrenes un Medumu draudzes zupas virtuvi, ziedojot produktus vai arī naudu. Tuvāku informāciju sniegs priesteris Arnis Maziļevskis pa tālruni 29397048.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Ja runa ir par līdzstrādniekiem, kuri praktiski izpilda karitatīvo darbu Baznīcā, tad būtiskais jau tika pateikts: viņi nedrīkst iedvesmoties no pasaules pārveidošanas ideoloģijām, bet tiem jāvadās no ticības, kura darbojas caur mīlestību (sal. Gal 5, 6). Tām vispirms ir jābūt Kristus mīlestības skartām personām, kuru sirdis ir iekarojis Kristus ar savu mīlestību, modinot tajās tuvākmīlestību. Viņu darbību iedvesmojošam kritērijam ir jābūt teikumam no Otrās vēstules korintiešiem: “Kristus mīlestība mūs skubina” (5, 14). Apziņai, ka Viņā pats Dievs ir upurējies par mums līdz pat nāvei, ir jāvedina mūs nedzīvot vairs pašiem sev, bet Viņam, un kopā ar Viņu citiem.”

Tu vari palīdzēt Ērgļu pansionātam

Ērgļu pansionāts lūdz palīdzēt 32 gadus vecai sievietei, kura mitinās pansionātā un kurai nepieciešams pretizgulējumu matracis. Ziedot ir iespējams uz nodibinājuma “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Matracim”. “Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est”

“Kas mīl Kristu, mīl Baznīcu un ilgojas, lai Baznīca arvien vairāk būtu tās mīlestības izpausme un darbarīks, kura izstaro no Viņa. Ikvienas katoļu karitatīvās organizācijas līdzstrādnieks ilgojas sadarboties ar Baznīcu un ar bīskapu, lai Dieva mīlestība izplatītos pasaulē. Ar savu līdzdalību Baznīcas mīlestības praktizēšanā viņš grib būt Dieva un Kristus liecinieks, un tieši tādēļ grib nesavtīgi darīt labu cilvēkiem.”

Tu vari palīdzēt Līvbērzes katoļu draudzei

Līvbērzes Svētā Jāzepa Romas katoļu draudze atrodas netālu no Jelgavas. Jau kādu laiku draudzē dzīvo un kalpo Inga, kura kā brīvprārīgā velta laiku bērniem, jauniešiem un pārējiem draudzes locekļiem, muzicējot, piedaloties draudzes evaņģelizācijas projektos, kā arī izvadājot jauniešus pēc pasākumiem uz mājām. Viena no lielākām draudzes rūpēm patlaban ir mašīna. Draudzei ir 1989. gada mašīna un 1992. gada mikrobusiņš, kuri bieži jāremontē, kā arī daudz līdzekļu tiek tērēti degvielas iegādei. Tāpat draudze 1. maijā rīko Sv. Jāzepa festivālu, kurā aicina piedalīties, kā arī to atbalstīt. Festivāls ir sadraudzības pasākums, kurā galvenais ir radīt lūgšanu vidi ar dažādām katram vecumam piemērotām aktivitātēm. 

Ja vēlies atbalstīt Līvbērzes draudzi, ieskaties mājaslapā www.svetajazepacentrs.lv, kā arī vari ziedot jau minēto pasākumu un vajadzību atbalstam Līvbērzes Romas katoļu draudzei (Reģ. Nr. 90000662537) uz bankas kontu: LV73HABA0551032757058.

No pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Caritas in Veritate”

“Vienīgi auglīgs dialogs starp ticību un prātu spēj padarīt efektīvāku tuvākmīlestības darbu sabiedrībā un veido pienācīgos ietvarus, lai veicinātu brālīgu sadarbību starp ticīgajiem un neticīgajiem kopējam mērķim – strādāt taisnīguma unmiera labā. Pastorālajā konsitūcijā “Gaudium es Spes” koncila tēvi saka: “Kā ticīgie, tā neticīgie gandrīz vienprātīgi uzskata, ka pasaulē viss jāvirza uz cilvēku kā centru un virsotni.” Ticīgajiem pasaule nav aklas nejaušības, nedz arī nepieciešamības, bet Dieva plāna produkts. No tā izriet ticīgo pienākums apvienot savus pūliņus ar visu labas gribas cilvēku – citu reliģiju piederīgo vai neticīgo – centieniem, lai mūsu pasaule patiešām atbilstu Dieva plānam: dzīvot vienā saimē Radītāja pārraudzībā.”

Tu vari palīdzēt Grašu bērnu ciematam

Grašu bērnu ciemats atrodas Cesvaines novadā, tajā patlaban trīs mājās dzīvo aptuveni  24 bērni. Ciematam ir doma veidot ceturto māju bērnu vajadzībām, kam ir nepieciešami finansiāli ieguldījumi. Tāpat Grašu bērnu ciemats aicina atsaukties cilvēkus un ģimenes, kas vēlētos kādu nedēļas nogali pavadīt ar Grašu ciemata bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Ir iespējams nedēļas nogalē palikt Grašos, kā arī laiku ar bērniem pavadīt turpat uz vietas. Pastāv arī iespēja, vienojoties ar ciemata administrāciju, ar bērniem doties ārpus teritorijias.

Par iespēju pavadīt laiku ar bērniem interesēties, zvanot pa tālruņiem 64852702 vai 64852081. Finansiāla atbalsta sniegšanai: Fonds Grašu bērnu ciemats (Reģ. Nr. 40003270213), Grašu pils, Cesvaine, LV 4871, konta numurs: LV37NDEA000008002158.

No pāvesta Franciska homīlijas, uzsākot Romas bīskapa petrīnisko kalpojumu

Sargāt visu radību, radības skaistumu, kā tas tiek pateikts Radīšanas grāmatā un kā to ir darījis svētais Francisks no Asīzes: tas nozīmē cienīt ikvienu Dieva radību un vidi, kurā dzīvojam. Tas nozīmē sargāt cilvēkus, rūpēties par visiem, par katru personu ar mīlestību, īpaši jau bērnus, vecos, tos, kas ir visvājākie un bieži vien atrodas mūsu sirds tālākajos nostūros. Tas nozīmē rūpēties vienam par otru ģimenē: laulātie savstarpēji sargā viens otru, arī kā vecāki rūpējas par bērniem un ar laiku arī bērni kļūst par vecāku sargātājiem. Tas nozīmē veidot patiesu draudzību, kurā paļāvībā sargājam viens otru, cieņā un labajā. Būtībā cilvēkam ir uzticēts sargāt visu. Tā ir atbildība, kas attiecas uz visiem. Esiet Dieva dāvanu sargātāji!

Tu vari palīdzēt Rīgas Sv Terēzes no Bērna Jēzus “Caritas” grupai

Rīgas Terēzes draudzes “Caritas” grupas lielākā rūpe patlaban ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī gados vecie cilvēki, kuri paši līdz dievnamam atnākt nespēj. Tāpēc draudzes aktīvisti jau ir organizējuši īpašu lekciju par Dieva Vārdu un ticību vecajiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, viņus atvedot uz draudzi. Plānots nākamo tādu lekciju rīkot aprīļa beigās vai maija sākumā. Lai cilvēkus nogādātu līdz draudzei, ir nepieciešami cilvēki, kuriem ir automašīnas, jo nereti šie cilvēki nespēj paši iekāpt autobusos vai arī vispār nestaigā. Tāpēc “Caritas” grupa lūdz atsaukties brīvprātīgos, kas uzņemtos tādu kalpojumu. Būs prieks arī tad, ja cilvēki būtu gatavi palīdzēt biežāk – atvest nespējīgos cilvēkus uz baznīcu arī svētdienās un svētku dienās.

Terēzes draudze arī lūdz atsaukties cilvēkus, kas prot samurēt krāsni un varētu veltīt savu laiku šim darbam. Par to būs pateicīga kāda vientuļā sieviete.

Lai palīdzētu, jāsazinās ar Aldu Zaharāni pa tālruni 2633177.

No pāvesta Franciska homīlijas, sākot Romas bīskapa petrīnisko kalpojumu

“Es ļoti lūdzu visus, kuriem ir atbildīga loma ekonomiskajā, politiskajā vai sociālajā jomā, kā arī visus labas gribas vīriešus un sievietes: būsim radības “sargātāji”, dabā ierakstītā Dieva plāna sargātāji, viens otra un vides sargātāji! Nepieļausim, lai iznīcības un nāves zīmes pavada šīs mūsu pasaules ceļu! Bet, lai “sargātu”, mums jārūpējas par mums pašiem! Atcerēsimies, ka naids, skaudība, augstprātība aptraipa dzīvi! Tāpēc sargāt nozīmē būt nomodā par mūsu jūtām, mūsu sirdi, jo tieši no turienes iznāk labie vai ļaunie nodomi: tie, kas ceļ, un tie, kas iznīcina! Mums nav jābaidās no labestības, nedz arī no mīļuma!”

Tu vari palīdzēt māsām kalponēm Ķīpsalā

Jau ilgāku laiku māsu kalpoņu klosterī darbojas zupas virtuve – katru vakaru pl.19 trūcīgie cilvēki var nākt, lai saņemtu siltu ēdienu. Tie ir cilvēki, kas dzīvo netālu no klostera, kuriem nav darba, kā arī slimie, kuriem ēdiens tiek nogādāts mājās. Tu vari atbalstīt zupas virtuvi gan ar produktiem, gan ziedojumu.

Klosteris ir atvērts arī cilvēkiem, kas šeit vēlas pavadīt laiku lūgšanā, saprast svarīgus dzīves jautājumus, saņemt garīgo vadību. Te notiek arī rekolecijas. Viena no lielākajām māsu rūpēm šobrīd ir apkures sistēmas (apkures katla) remonts. Turklāt lielus līdzekļus prasa mājas apsildīšana.

Tu vari ziedot zupas virtuvei vai klostera apkurei, ziedojumus ieskaitot BVJM māsu kalpoņu Latvijas delegatūras kontā: LV79HABA0551034481416 ar norādi “zupas virtuvei” vai “apkures katlam”. Māsas jau iepriekš pateicas visiem labas gribas cilvēkiem un piemin savās lūgšanās visus labdarus. Sīkāka informācija par māsu kalpoņu darbu Latvijā mājaslapā www.kalpones.lv.

No pāvesta Franciska 14. marta homīlijas kardināliem

“Mēs varam iet, cik vien gribam, mēs varam celt daudzas lietas, bet, ja neapliecinām Jēzu Kristu, tas nekam neder. Kļūsim par nevalstisku aprūpes organizāciju, bet ne jau par Baznīcu, Kunga līgavu. Kas notiek, ja nebūvējam uz akmens? Notiek tas, kas notiek bērniem pludmalē, kad tie ceļ smilšu pilis: viss sabrūk, tas neiztur. Kad neapliecinām Jēzu Kristu… man nāk prātā Leona Bluā teiktais: „Kas nelūdz Kungu, lūdz sātanu.” Kad neapliecinām Jēzu Kristu, apliecinām sātana pasauli, ļaunā pasauli.”

Tu vari palīdzēt Rīgas Sv. Franciska draudzei 

Jau vairākus gadus Rīgas Sv.Franciska draudzē darbojas pārtikas lāde, kurā var ziedot pārtiku trūcīgām ģimenēm, kuras tiek apzinātas ar Kalkutas māsu palīdzību. Reizi mēnesī pārtikas paku līdz ar to saņem aptuveni 60 ģimenes. Ja vēlies palīdzēt trūcīgajām ģimenēm, ievieto rīsu, makaronu vai citu produktu, kas nebojājas, paku pārtikas kastē Sv. Franciska draudzē vai arī citā draudzē, kurā ir izveidota īpaši šim mērķim domātā kaste.

No pāvesta Franciska homīlijas, uzsākot Romas bīskapa petrīnisko kalpojumu

“Trīskāršam jautājumam, ko Jēzus uzdod Pēterim par mīlestību, seko trīskāršs aicinājums: gani manus jērus, gani manas avis. Nekad neaizmirsīsim, ka patiesa vara ir kalpojums un, ka arī pāvestam, lai īstenotu varu, ir arvien vairāk jāīsteno kalpojums, kas sasniedz savu spožo virsotni uz krusta; viņam ir jāraugās uz svētā Jāzepa pazemīgo, konkrēto, ticības bagāto kalpojumu, kā Jāzepam jāizstiepj rokas, lai sargātu visu Dieva tautu, un ar mīlestību un mīļumu jāuzņem visa cilvēce, īpaši visnabadzīgākos, visvājākos, vismazākos, tos, kurus Matejs piemin pēdējā tiesā par tuvākmīlestību: izsalkušos, izslāpušos, svešiniekus, kailos, slimos, apcietinātos (sal. Mt 25, 31-46). Tikai tas, kurš kalpo ar mīlestību, spēj sargāt!”

Tu vari palīdzēt Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēniem izveidot atpūtas telpu

Projektu nedēļas ietvaros, kas notika februāri, viena skolēnu grupa izveidoja projektu par skolēnu atpūtas telpas izveidošanu. Aizvadītajā gadā līdzīga telpa bija iekārtota skolas pagrabstāvā, kur tika izveidots jauniešu centrs “Katakombas”, tomēr mitruma dēļ šīs telpas izmantot vairs nav iespējams un būtu nepieciešams papildu remonts. Tāpēc skolēni nolēma iekārtot tādu telpu skolas jaunajā korpusā. Lai veiktu nepieciešamos darbus, Katoļu ģimnāzijas skolēnu padome lūdz atbalstīt telpas izveidi ar materiāliem. Ja kādam pēc remonta ir palikušas paletes, beica, laka, skrūves, PVA koka līme, smilšpapīrs (flekša), tos var ziedot skolai. Tāpat skolēni teic, ka telpas iekārtošanai ir nepieciešami biezi audumi, 4 lieli riteņi un dzeltena, pelēka, sarkana, zila, violeta, zaļa un balta krāsa. Ja tev ir iespēja un vēlies atbalstīt ģimnāzijas skolēnu iniciatīvu, zvani pa tālruni 67601613 vai raksti uz dianameksa@inbox.lv.

No pāvesta Franciska uzrunas Vatikāna diplomātisko misiju vadītājiem
“Viens no Romas bīskapa tituliem ir “Pontifex” jeb tas, kurš veido tiltus, tiltus ar Dievu un starp cilvēkiem. Tāpēc es vēlos, lai mūsu dialogs palīdzētu veidot tiltus starp visiem cilvēkiem tā, lai katrs otrā ieraudzītu nevis ienaidnieku, nevis konkurentu, bet brāli, kurš ir jāuzņem un jāapskauj. (..) Starp cilvēkiem nevar uzbūvēt tiltus, ja tiek aizmirsts Dievs. Tai pat laikā nevar izdzīvot patiesas attiecības ar Dievu, nepievēršot uzmanību otram.”
Tu vari palīdzēt Līvbērzes Romas katoļu draudzei
Jau rakstījām par Līvbērzes Svētā Jāzepa draudzi un draudzes vajadzībām. Ņemot vērā, ka draudzes mājā bieži notiek tikšanās gan jauniešiem un bērniem, gan arī pieaugušajiem, kā arī tiek rīkoti lielāki pasākumi, kā piemēram, Svētā Jāzepa festivāls, tad tādām tikšanās reizēm ļoti noderētu lielie termosi un ūdens vārāmās kannas. Draudze jau iepriekš pateicas par atbalstu. Lai sazinātos ar draudzi, zvaniet pa tālruni 26635424 (pr. Aleksandrs Stepanovs).

No pāvesta Franciska homīlijas Palmu svētdienā

“Neesiet nekad skumju mākti cilvēki, jo kristietis nekad par tādu nedrīkst kļūt! Nepieļaujiet, lai jūs jebkad pārņem mazdūšība! Mūsu prieks nerodas no tā, ka mums pieder daudzas lietas, bet gan tāpēc, ka esam satikuši Personu – Jēzu -, kas ir mūsu vidū. Mūsu prieks rodas pārliecībā, ka nekad neesam vieni, pat visgrūtākajos brīžos, arī tad, kad dzīvē saskaramies ar šķēršļiem un grūtībām, kuru ir daudz un kas šķiet nepārvarami. Tādos brīžos piezogas ienaidnieks, Sātans, kurš nereti tēlo eņģeli, un mums teic savu vārdu. Taču neklausieties viņā! Sekosim Jēzum! Mēs sekojam, ejam līdzās Jēzum, bet mums arī jāzina, ka Viņš mūs pavada un ceļ uz saviem pleciem. Tieši tajā rodas mūsu prieks, tā ir cerība, kura mums jāienes šai pasaulē. Un neļaujiet, lai cerība, kuru dāvā Jēzus, jums tiktu nozagta!”

Tu vari palīdzēt Evai

Evai ir tikai 32 gadi, taču viņai ir smaga slimība, kuras rezultātā ļoti bojājas zobi. Evai ir nepieciešama zobu protēze, kuras izmaksas ir 150 lati. Patlaban Evai nav nepieciešamo līdzekļu šādas protēzes iegādei. Tāpēc, ja vēlies palīdzēt, ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Evas zobu ārstēšanai”. 

“Caritas Latvija” rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.  

No pāvesta Franciska homīlijas Palmu svētdienā

“Bet mēs visi zinām un jūs (jaunieši) to ļoti labi zināt, ka Karalis, kuram sekojam un kurš mūs pavada, ir ļoti īpašs. Viņš ir Karalis, kas mīl līdz pat krustam, kas māca mūs kalpot un mīlēt. Un jūs nekaunieties no Viņa krusta! Tieši pretēji, apskaujiet to, jo jūs jau esat sapratuši, ka, tikai dāvājot sevi, izejot no sevis, ir iespējams iemantot patiesu prieku, un ka ar Dieva mīlestību Viņš uzvarēja ļauno.”

Tu vari palīdzēt Rīgas Svētās Trīsvienības draudzes Caritas grupai

Draudzē ir vairāki brīvprātīgie, kuru redzeslokā ir gan trūcīgas ģimenes, gan vientuļie cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība. Lai palīdzētu Caritas grupai, vari ziedot produktus pārtikas lādē. Produkti pēc tam tiek izdalīti trūcīgajiem cilvēkiem. Palīdzot maznodrošinātajām ģimenēm, vari ziedot arī sadzīvē nepieciešamas lietas, arī mēbeles, apģērbu.

Draudzes Caritas grupas atbildīgā persona ir Valda Ozoliņa, tālr. 26065836.

No pāvesta Franciska uzrunas 27. marta vispārējā audiencē

Lielajā nedēļā, sekojot Jēzum, jājūt ne tikai sirds aizkustinājums. Izdzīvot Lielo nedēļu kopā ar Jēzu nozīmē iemācīties iziet pašiem no sevis. Kā jau sacīju aizvadītajā svētdienā, tas nozīmē iziet pretī citiem, doties uz eksistences tālākajām robežām, iziet pirmajiem pretī saviem brāļiem un māsām, īpaši pretī tiem, kas ir vistālāk, tiem, kas ir aizmirsti, tie, kuriem ir visvairāk nepieciešams, lai kāds viņus saprot, nomierina, palīdz. Šodien ir tik ļoti nepieciešams aiznest citiem dzīvā Jēzus, kurš ir žēlsirdīgs un bagāts mīlestībā, klātbūtni!

Tu vari palīdzēt Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzei

Olaines katoļu draudzē kalpo kapucīnu tēvi. Ir uzcelta baznīca, taču ēkas iekšdarbi vēl turpinās, tāpēc kapucīnu tēvi lūdz atbalstīt turpmākos darbus baznīcā. Patlaban lielā rūpe ir altāra un prezbitērija izveide.

Ja vēlies atbalstīt Olaines Katoļu baznīcas iekšdarbu veikšanu, ziedojumus var parskaitīt: Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzei, Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov., LV – 2114, Reģ. Nr. 99500001920, Nod. maks. kods:  99500001920. Bankas konts: LV30HABA0551007229760.

No pāvesta Franciska uzrunas 27. marta vispārējā audiencē

“Izdzīvot Lielo nedēļu nozīmē arvien vairāk saprast Dieva loģiku, kas ir Sirds loģika, kura visupirms nav sāpju un nāves loģika, bet tā ir mīlestības un sevis došanas loģika, kura dāvā dzīvību. Tas nozīmē saprast Evaņģēlija loģiku. Tas nozīmē sekot un būt līdzās Kristum, palikšana ar viņu pieprasa “iziešanu”, iziešanu. Iziešanu no sevis, atstājot aiz sevis pierasto un pagurušo ticības praktizēšanas veidu, kas var ievest kārdināšana ieslēgties pašiem savās shēmās, kuras noved pie tā, ka tiek aizvērti horizonti Dieva radošajai darbībai. Dievs ir “pametis” pats sevi, lai būtu starp mums, Viņš nolaida savu telti mūsu vidū, lai dāvātu mums savu žēlsirdību, kura glābj un dāvā cerību. Arī mēs, ja vēlamies Viņam sekot un palikt ar Viņu, nedrīkstam būt apmierināti paliekot 99 aitu aplokā, mums ir “jāiziet”, kopā ar Viņu jāmeklē pazudusī un vistālākā avs. To labi atcerieties – “jāiziet” pašiem no sevis kā Jēzum, kā Dievam, kurš “izgāja” no sevis, lai būtu Jēzū, bet Jēzus “izgāja” no sevis, lai būtu ar mums.”

Tu vari palīdzēt Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsām un Ludzas katoļu draudzei

Euharistiskā Jēzus māsas Ludzā palīdz trūcīgajiem, jo tādu Ludzā ir daudz. Cilvēkiem tiek sarūpēta pārtika, bet citi paši nāk un klauvē pie durvīm, lūdzot pēc palīdzības. Tāpat palīdzību māsas cenšas sniegt vientuļajām mātem, kā arī vientuļiem un nespējīgiem veciem cilvēkiem, sarūpējot pārtiku, kā arī citas ikdienā nepieciešamas lietas. Vasarās māsas rīko bērnu nometnes bērniem no trūcīgām un sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. To rīkošanai parasti tiek meklēts atbalsts, apzinot vietējos uzņēmējus.

Tu vari palīdzēt māsām, ziedojot pārtiku trūcīgajiem vai arī palīdzot finansiāli bērnu nometņu rīkošanā. Lai palīdzētu, raksti uz e-pastu: sandrasje@inbox.lv vai zvani pa tālruni: 29387125 māsai Brigitai.

No pāvesta Franciska uzrunas Krustaceļā pie Kolizeja

“Jēzus Krusts ir Vārds, ar kuru Dievs atbildēja uz pasaules ļaunumu. Reizēm mums šķiet, ka Dievs neatbild ļaunumam, ka paliek klusumā. Patiesībā Dievs ir runājis, ir atbildējis, un Viņa atbilde ir Kristus Krusts – Vārds, kas ir mīlestība, žēlsirdība, piedošana. Tā ir arī tiesas spriešana, Dievs mūs mīloši vērtē (tiesā). Ja pieņemšu Viņa mīlestību, būšu glābts, ja atteikšos, tikšu notiesāts – nevis no Dieva puses, bet no sevis paša, jo Dievs netiesā, Viņš tikai mīl un glābj.”

Tu vari palīdzēt savam tuvākajam

Šodien apciemo savu kaimiņu, kurš ir vientuļš, tuvinieku, kuru sen neesi saticis, kādu, kurš tev šķiet ienaidnieks. Iepriecini to, kuram ir vientuļi vai skumji, kura lielākā vajadzība ir mīlestība, sapratne vai palīdzībai pastiepta roka. Neesi vienaldzīgs! Esi miera, mīlestības, žēlsirdības, sapratnes un prieka nesējs tur, kur valda skumjas un sāpes!

Scroll To Top