Now Reading
Informēs par energoefektivitātes darbos paveikto Klostera un O. Vācieša ielā

Informēs par energoefektivitātes darbos paveikto Klostera un O. Vācieša ielā

Noslēgušies 2016. gada beigās uzsāktie būvniecības darbi divos energoefektivitātes paaugstināšanas projektos Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksā un E. Sokolovska klīnikas jeb tagadējās Rīgas Katoļu ģimnāzijas vēsturiskajās telpās. Tāpēc Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija aicina interesentus ierasties uz atvērto informatīvo klātienes pasākumu – svinīgo projektu noslēgšanu, kas notiks trešdien, 31. oktobrī, pl. 10 Kūrijas telpās Mazajā Pils ielā 2.

Pasākuma laikā ikvienam apmeklētājam projektu īstenotāju pavadībā būs iespēja doties nelielā ekskursijā pa objektu Vecrīgā, saņemt informāciju par projektu īstenošanas gaitu un paveiktajiem darbiem, kā arī projektu rezultātā sasniegtajiem energoefektivitātes paaugstināšanas rezultātiem. Plānots, ka pasākumu apmeklēs Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Vides investīciju fonda pārstāvji, Asoc. profesors Dr.sc.ing. Aldis Greķis, abu objektu būvniecības ieceru autori (arhitektu biroja “LINIA” un “Palast Architekts” pārstāvji), kā arī projekta realizācijā iesaistītie speciālisti.

Jau ziņojām, ka Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija 2016. gada 23. augustā ar SIA “Latvijas vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēdza līgumu Nr. EKII-1/8 par projekta “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, kā arī līgumu Nr.EKII-1/9 par projekta “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

2016. gada 28. oktobrī tika parakstīts līgums ar SIA “NV Serviss” par būvniecības darbu veikšanu abos projektos – Mazās Pils ielas 2 un Klostera ielas 4 ēkā, kā arī O. Vācieša ielā 6, savukārt būvdarbi tikai pabeigti 20 mēnešus vēlāk, tas ir, pieņemšanas nodošanas akti par abu objektu pabeigšanu tika parakstīti 2018. gada 30. jūnijā. Projektu finansiāli atbalstīja Emisijas kvotu izsolīšanas instruments.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas ar ēku komplekss” divu ēku Mazā Pils ielā 2 un Klostera ielā 4 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai plānotās izmaksas bija vairāk nekā 698 000 EUR (t.sk. PVN 121 tūkst. EUR), no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms – 489 878,95 EUR. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas – vairāk nekā 176 000 kWh gadā, savukārt oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vairāk nekā 47 000 kg CO2/gadā.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “E. Sokolovska klīnikas, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzijas” vēsturiskās ēkas O.Vācieša ielā 6 lit.003 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai plānotās izmaksas veidoja vairāk nekā 711 000 EUR (t.sk. PVN 123 tūkst. EUR), no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma – 497 277,08 EUR. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas – vairāk nekā 205 000 kWh gadā, savukārt oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vairāk nekā 77 000 kg CO2/gadā.

Lai piedalītos 31. oktobra pasākumā, lūgums pieteikties līdz 30. oktobrim, rakstot uz e-pastu: ivars_kalvans@inbox.lv vai zvanot uz tālr.: +371 29 268 477.

LRKB IC

Scroll To Top