Now Reading
Valsts prezidents Nacionālajai bibliotēkai nodod pāvesta Franciska dāvinātās grāmatas

Valsts prezidents Nacionālajai bibliotēkai nodod pāvesta Franciska dāvinātās grāmatas

Ceturtdien, 4. oktobrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis nodeva Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam pāvesta Franciska dāvinātās grāmatas. Savas apustuliskās vizītes Latvijā laikā pāvests Valsts prezidentam dāvināja četras paša sarakstītas grāmatas.
Centrālais no dāvinājuma darbiem ir enciklika “Laudato Si” – “Esi slavēts”. Tā veltīta rūpēm par kopējām mājām – planētu Zemi, iekļaujot arī dziļu skatījumu uz cilvēku, viņa dzīves un darbības aspektiem. Kā centrālo šīs enciklikas jautājumu var uzskatīt: Kādu pasauli mēs gribam nodot tālāk tiem, kuri dzīvos pēc mums – bērniem, kuri aug?
Savukārt apustuliskais pamudinājums “Evangelii gaudium” – “Evanģēlija prieks” tiek dēvēts par pāvesta Franciska darbības programmu un stāsta par Romas katoļu Baznīcas misiju mūsdienu pasaulē. Apustuliskais pamudinājums “Amoris laetitia” – “Mīlestības līksme” piedāvā pāvesta pārdomas par ģimeni un laulību mūsu laikmeta izaicinājumu priekšā, bet apustuliskais pamudinājums “Gaudete et exsultete” – “Priecājieties un līksmojiet” ir pāvesta aicinājums katram cilvēkam savos visvienkāršākajos ikdienas darbos iet svētuma ceļu.
Vizītes laikā R. Vējonis un Francisks apmainījās arī ar oficiālajām dāvanām. Pāvests Francisks Valsts prezidentam dāvināja mozaīku “Mater Ecclesiae” – “Baznīcas Māte”, savukārt par Latvijas oficiālo dāvanu pāvestam kļuva īpašs Indriķa Hronikas sējums.
Valsts prezidenta Kanceleja; Foto: Ojārs Jansons
Scroll To Top