Now Reading
Domnīca vecākiem skolotājiem un citiem interesentiem par vecāku un skolas sadarbību Siguldā

Domnīca vecākiem skolotājiem un citiem interesentiem par vecāku un skolas sadarbību Siguldā

25.novembrī plkst.14:00 Siguldas Katoļu Baznīcas pakalpojumu centrā.
Par izglītošanas procesu kā skolas un vecāku kopīgu darbu, kas balstīts savstarpējā cieņā un uzticībā.

Lektori dalīsies ar pieredzes stāstiem par skolas un vecāku sadarbību, kā arī tiks piedāvāti dažādi risinājumi, kā sasniegt labākus rezultātus veiskmīgas savstarpējas sadarbības nodrošināšanai. Kā atrast balansu starp pienākumiem, rezultātiem un cilvēciskām attiecībām un sadarbību? Par skolas un vecāku kompetencēm un to robežām, lomām un atbildībām.

Lektori:
Andrejs Mūrnieks (LU vadībzinātņu doktors)
Cilvēka savstarpējās attiecības, kas balstītas cieņā.

Lolita Ērgle (Mg paed., pedagogs)
Mīlestības teorija.

Kristaps Zaļais (Laurenču sākumskolas direktors)
Vecāku un skolas sadarbība – praktiskā pieredze.

Anna Jermakoviča (Rīgas Katoļu Ģimnāzijas direktore)
Vecāku un skolas sadarbība bērnu vērtībizglītībā.

Aicināts ikviens interesents!

Scroll To Top