Diskusijā pārrunās “sistēmas bērnu” iespējas pēc pilngadības sasniegšanas

Piektdien, 7. decembrī, pl. 10, Klostera ielā 5, Vecrīgā, notiks konference-diskusija “Vai “sistēmas bērnam” ir dzīve pēc sistēmas?”, kuras mērķis ir apzināt, kādi resursi ir pieejami bērniem, kuri ir absolvējuši bērnu namus vai sasnieguši 18 gadu vecumu un vairs nedzīvo audžuģimenēs vai institūcijā, kā arī apzināt reālo situāciju, kas ar šiem jauniešiem notiek pēc institūcijas atstāšanas un kādi uzlabojumi nepieciešami, lai veicinātu šo jauniešu integrāciju sabiedrībā. Pasākumu rīko biedrības “Svētās Ģimenes māja” un “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem”, sadarbībā ar nodibinājumu “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds”.

Pasākumā piedalīsies Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, kas informēs, kādu atbalstu saņem ārpusģimenes aprūpē esoši bērni pēc pilngadības saniegšanas. Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere informēs par Tiesībsarga novērojumiem attiecībā uz dzīvi pēc sistēmas.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja un pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne un Rīgas pašvaldības bērnu un jaunieša centra direktors Kaspars Jasinkevičs uzstāsies ar prezentāciju  “Rīgas pašvaldības atbalsts jauniešiem pēc  ārpusģimenes aprūpes (pašreizējā situācija un nākotnes vīzija)”. Diskusijā piedalīsies arī Rīgas bērnu un jauniešu centra absolvents Ingus Laizāns. Diskusijas moderators būs Ansis Bogustovs.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas ir viens no trim Latvijā ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem ārpusģimenes aprūpes veidiem bērniem, ja viņu vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. Atbilstoši bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana ir prioritāra, vērsta uz katra konkrētā bērna labāko interešu izvērtēšanu un nodrošināšanu.

Ikvienas institūcijas veiktajām darbībām jābūt vērstām uz bērna individuālajām vajadzībām. Lai to iedzīvinātu, ir nepieciešama patiesa iedziļināšanās katra bērna reālajā situācijā, lai ievērotu virkni ne tikai nacionālajās, bet arī starptautiskajās tiesību normās nostiprināto principu, tostarp, bērna tiesības tikt uzklausītam visās ar viņu saistītajās administratīvajās procedūrās, bērna tiesības uz pilnvērtīgu attīstību un atbilstošu sociālo vidi, un dzīves apstākļiem, bērna tiesības zināt savu identitāti un citas.

Konference tiek organizēta ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.

Bīskapa Boļeslava Sloskāna fonds; Foto no Bāreņu svētdienas Svētās Ģimenes mājā

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti