Iznākusi grāmata par sportu un ticības dzīvi

Sestdienas, 19. janvāra, pievakarē biedrība “Uzvara, kas iedvesmo” aicina uz grāmatas “Patiesā uzvara: trenēties un trenēt” atvēršanas svētkiem un pateicības vakaru. Grāmata ir dāvana Latvijas simtgadē visiem tiem, kurus interesē sports, norāda biedrības pārstāvji, papildinot, ka izdevumā ir iekļauta Jaunā Derība jaunajā tulkojumā, 32 sportā iesaistītu cilvēku dzīvesstāsti par uzticēšanos Jēzum Kristum un palīgmateriāli, kas palīdz saprast, kā lasīt Bībeli un garīgi attīstīties gan sportā, gan ārpus tā.

Grāmatā savās liecībās un pārdomās par sportu dalās dažādu konfesiju un sporta veidu pārstāvji. Grāmatas lasītāji viņu vidū citastarp atradīs arī Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča liecību. Šo cilvēku stāstos atklājas, kā viņi sapratuši, ka ne sports un panākumi vien, bet gan Jēzus Kristus viņu dzīvēs ienes patieso jēgu un piepildījumu. 

Grāmatu papildina pielikumi ar plānu Jaunās Derības regulārai lasīšanai, atsaucēm uz rakstu vietām, kas var būt noderīgas sportā iesaistīto cilvēku dažādās dzīves situācijās, kā arī palīgmateriāli cilvēkiem, kas vēl nav iepazinuši Dievu par to, kā uzsākt ticības skrējienu. Tāpat izdevumā ir ietverti pieci dzīvi izmainoši principi sportā, kas palīdz labāk saprast, kā pagodināt Dievu ar savu dzīvi gan sporta laukumā, gan ārpus tā.

“Bieži vien sportisti nodala savu ticības dzīvi un sporta dzīvi. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem veidot veselīgu skatījumu uz ticības un sporta dzīves apvienošanu – palīdzēt ieraudzīt, ka ticības dzīve un sporta dzīve savstarpēji var bagātināt viena otru, jo sporta vidē ir daudz iespēju praktizēt tās patiesības, kas atklātas Jaunajā Derībā, un piedzīvot to, kā Dievs maina raksturu, taču pastāv arī riska faktori – sports var kļūt par elku cilvēka dzīvē un Dievs tiek uztverts kā līdzeklis panākumu gūšanā u.tml. Ir svarīgi apzināties gan pozitīvo, gan negatīvo sportā,” norāda biedrības pārstāve Gunita Tālberga.

Viņa arī atgādina, ka Jaunajā Derībā – 1Kor 9:24-27; 2Tim4:7-8; Ebrejiem 12:1-2 – ticības dzīve tiek salīdzināta ar skrējienu sacīkstēs, “tādēļ lasītājus, kuri vēl nav iepazinuši Jēzu Kristu, aicinām uzsākt šo ticības skrējienu savā dzīvē, savukārt lasītājiem, kuri jau pazīst Jēzu Kristu, atgādinām, ka šis skrējiens nav sprints, bet gan maratons, tādēļ nepieciešama garīgā disciplīna ikdienas dzīvē, lai varētu šo skrējienu labi pabeigt”.

Pateicības un prezentācijas vakars notiks 19. janvārī no pl. 17 līdz 19 Rīgā, Ūnijas ielā 99. Lai piedalītos pasākumā, jāreģistrējas vietnē: https://docs.google.com/. Vakara gaitā interesenti dāvanā varēs saņemt grāmatu “Patiesā uzvara: trenēties un trenēt”. Izdevums arī pēc prezentācijas nenonāks pārdošanā, to varēs saņemt dāvanā, rakstot uz e-pastu: sportsplus.lv@gmail.com vai sūtot SMS uz tālruņa numuru: 29968833. Ja kādam tomēr ir vēlēšanās nodot savu ziedojumu, to var izdarīt biedrības “Uzvara, kas iedvesmo” (reģ. nr.: 40008219826 ) bankas kontā:  LV89HABA0551037935503 organizācijas nākamajam projektam – mājaslapas sportsplus.lv attīstībai.

Biedrība “Uzvara, kas iedvesmo” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķi ir integrēt Evaņģēlija vēsti un tās iemiesotos ētikas un morāles principus sportā, sekmēt personības harmonisku attīstību, veicinot izaugsmi fiziskajā, emocionālajā, sociālajā, garīgajā un intelektuālajā jomā, veicināt sporta attīstību Latvijā. Jēzus Kristus uzvara pār nāvi un grēku ir tā, kas iedvesmo mūs sasniegt uzvaras dzīvē un sportā.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti