Now Reading
Mazajā ģildē sācies lekciju cikls ar lektoru Andreju Mūrnieku “Nākotne – pagātnē?!”

Mazajā ģildē sācies lekciju cikls ar lektoru Andreju Mūrnieku “Nākotne – pagātnē?!”

Jau vairākus gadus Rīgā, Mazajā ģildē notika publisko lekciju cikls ikvienam interesentam “Domāsim kopā”. Turpinot aizsākto ideju, šogad ir sācies jauns lekciju cikls, kura nosaukums ir “Nākotne – pagātnē?!”. Atšķirībā no “Domāsim kopā” jaunajā ciklā ir paredzētas viena lektora un cikla autora Latvijas Universitātes docent Andreja Mūrnieka uzrunas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.

Pirmā tikšanās notika janvāra vidū par tēmu “Kas programmē cilvēka uzvedību?”, bet A. Mūrnieks aicina apmeklēt nākamo lekciju “Vai reliģija kavē cilvēces attīstību”, kas Mazajā ģildē norisināsies trešdien, 6. februārī, no pl. 18.30 līdz 20.30. Lekcijā tiks piedāvāti dažādi skaidrojumi par garīgo meklējumu nozīmi cilvēces pastāvēšanas gaitā un mūsdienās.

Šī gada pirmajos četros mēnešos ir ieplānotas vēl četras tikšanās. 20. februāra tikšanās tēma būs “Kā veidojās cilvēks un kultūra?”, 6. marta – “Vai civilizācija ir pretstats kultūrai?”. 20. martā tiks meklēta atbilde uz jautājumu “Vai pasaule ir iluzora?”, bet 10. aprīlī cikla pirmo daļu noslēgs lekcija “Vai pasaule ir dievišķa?”.

Lekcijas vienmēr notiks trešdienās, pēc tām būs parredzēts laiks jautājumiem un diskusijām. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Cikla “Nākotne – pagātnē?!” autors skaidro, ka savās lekcijās piedāvās  sistemātisku ieskatu galvenajos pagrieziena punktos cilvēces attīstības gaitā. “Ciklā tiks skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav atrisinātas un izprastas. Lekcijās tiks apskatīti viedokļi par cilvēces veidošanās un attīstības cēloņiem un tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē, lai to labāk izprastu. Kā dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”,” raksta A. Mūrnieks. Tāpat lekciju nosaukumi norāda, ka katrreiz tiks meklētas atbildes uz dažādiem, arī eksistenciāliem jautājumiem, piemēram, kuras problēmas ir kopīgas visai cilvēcei; kāpēc cilvēks meklē arvien jaunus izaicinājumus un nekad nav apmierināts ar jau sasniegto; vai tiešām reliģijas ir bijis galvenais cilvēces attīstību kavējošais faktors; kāpēc mūsdienās dzīves jēgas meklētājiem šķiet, ka patiesība meklējama Austrumos; kāpēc 20. gs. Eiropa piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē; kas sagaida cilvēci tuvākā nākotnē u.c.

Lekciju cikla turpinājums paredzēts nākamajā pusgadā – 2019. gada rudenī.

LRKB IC; Foto: Flickr

Scroll To Top