Pāvels Odiņš

Pāvels Odiņš foto
Pāvels Odiņš
Kalpo kā prāvests:
Baltas Svētā Erceņģeļa Miķeļa kapela / draudze
Dagdas Vissvētās Trīsvienības draudze
Konstantinovas Svētā Krusta Paaugstināšanas lūgšanu vieta
Ludvikovas Svētās Agates draudze
Skaistas Svētā Antona draudze

Adrese: Asūnes iela 13, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674
Telefons: +371 29583026
E-pasts: pavulsodins@inbox.lv
Dzimis: 01.03.1961.
Ordinēts: 06.10.1985.

Scroll To Top