Now Reading
Katoļu baznīcas bīskapi gandarīti par Aglonas svētku atspoguļojumu presē

Katoļu baznīcas bīskapi gandarīti par Aglonas svētku atspoguļojumu presē

LRKB Informācijas centrs ziņo, ka kardināls Jānis Pujats, kopā ar pārējiem  katoļu baznīcas bīskapiem, ir gandarīts par šī gada svētkiem Aglonā un īpaši izsaka pateicību visiem, kuri darbojās plašsaziņu jomā, lai atspoguļotu svētku norisi. „Gandarījums par to, ka daudzi žurnālisti apzinājušies Aglonas svētku nozīmi, pēc pašu iniciatīvas piedalījās kopējā darbā, dodot tiem cilvēkiem iespēju sekot notikumiem, kuri paši nevarēja Aglonā ierasties,” teica J.Pujats, piebilstot, ka Aglona kļūst par vienu no Latvijas lielākajām atpazīstamības zīmēm.

„Šobrīd, kad cilvēkos ir tik daudz negatīvā, rodas vajadzība pēc garīgām lietām. To apliecināja Aglonas svētki, jo pat neskatoties uz to, ka tā nebija brīvdiena, svētkus apmeklēja tūkstošiem cilvēku. Ikviens meklē to, kas vajadzīgs katra sirdij: kurš meklē garīgās vērtības, tad tās arī atrod,” uzskata kardināls, piebilstot, ka arī šogad bija tādi, kas meklēja tikai tirgu un to tur, diemžēl arī atrada. 

Saskaņā arī SIA „Media Intelligence” apkopoto informāciju, Latvijas centrālajos preses izdevumos vien no 1. līdz 20. augustam bija pavisam 53 publikācijas laikrakstos Diena, Rīgas Balss, NRA, Latvijas Vēstnesis, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, 5 min, Vesti Segodņa, Telegraf; Čas, Ieva, Salda Dzīve, Rīgas Vilni, Patiesa Dzīve un daudzos citos. Savukārt ziņu aģentūru arhīvos aizvadītajā mēnesī bija atrodamas vairāk nekā 100 ziņas par Aglonas svētkiem. 

Nozīmīga bija arī TV un radio atsaucība. Daudz tika intervēti svētceļotāji, un tas ir sekmējis daudziem apņemties nākamgad pašiem doties svētceļojumā uz Aglonu. „Nav svarīgi, vai dodaties uz Aglonu no savas mājas, vai arī noejat tikai mazu ceļa gabaliņu. Svarīgi, lai cilvēks kaut uz brīdi noliek pie malas savu mobilo telefonu, ikdienas rūpes un iedams Aglonas virzienā izmeklē sevi, lai atrastu Dievam pēc iespējas vairāk vietas savā sirdī,” uzskata kardināls. 

Šogad pēc daudzajām publikācijām presē, virkni radio raidījumiem, tāpat TV rādītajam, var secināt, ka plašsaziņas līdzekļu darbs ir bijis nenovērtējams un, ka arvien pieaug interese par Aglonu. 

Arī tūrisma aptaujās, gan iedzīvotāju, gan arī profesionāļu, Aglona tika atzīta par vienu no populārākajiem un nozīmīgākajiem objektiem.


Informāciju sagatavoja:
LRKB Informācijas centrs
29444171

Scroll To Top