Now Reading
Klāra Ļubika: “Dialogs ir dzīve”

Klāra Ļubika: “Dialogs ir dzīve”

Dialogs ir „dzīve”- uzskata Klāra Ļubika. Itālijas Citt? Nuova izdevniecībā klajā nākusi Fokolāru kustības dibinātājas jaunākā grāmata ar nosaukumu “Dialogs ir dzīve”. Tajā autore atklāj savu bagāto darba pieredzi ekumenisma jomā. Viņas pirmā nozīmīgākā tikšanās notika 1967. gadā Ženēvā. Baznīcu Ekumeniskā padome Klāru Ļubiku aicināja uzstāties ar referātu par vienotības garīgumu. Ženēvā viņa ieradās vēl divas reizes: 1982. un 2002. gadā. Grāmatā tiek skaidrota šo ekumenisko tikšanos nozīme un tolaik kādā sarunā izteiktā frāze: „Dialogs mums ir dzīve”.

Grāmatas ievadvārdus uzrakstīja Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents kard. Valters Kaspers. „Ekumenisma garīgums palīdz pārvarēt mūsdienu pasaules radīto nogurumu un slikto noskaņojumu. Tas stiprina cerību nākotnei”. Fokolāru kustības ekumeniskā darbība aizsākās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, Klāras Ļubikas pirmajā braucienā uz Vāciju, kur iepazinās ar dažiem luterāņiem un protestantiem. 1961. gadā Romā viņa nodibināja kristiešu vienotības centru „Uno”.

Klāra Ļubika ir tikusies ar Austrumu un Rietumu Baznīcu vadītājiem, tostarp Kenterbērijas arhibīskapiem un Konstantinopoles patriarhiem. Jaunā grāmata iznākusi sērijā „Ekumeniskie pieraksti”. Tās 102 lappusēs atspoguļota Fokolāru kustības darbība. Grāmatā publicētas arī vairākas fotogrāfijas no Klāras Ļubikas vizītes Ženēvā.

LRKBIC

Scroll To Top