Pāvests aicina jezuītus sludināt Evaņģēliju un aizstāvēt Katoliskās Baznīcas mācību

Benedikts XVI audiencē pieņēma Jēzus Sadraudzības ordeņa rīkotās 35. kongregācijas dalībniekus. „Jūs esat vajadzīgi Baznīcai. Tā aicina jūs sludināt Evaņģēlija vēsti tajos ģeogrāfiskajos punktos, kur citi to nespēj vai negrib darīt” – teica pāvests. Atbilstoši savam aicinājumam jezuīti ar savu darbu un lūgšanu piedalās Jēzus sūtībā. Sv. Ignācija no Lojolas un pirmo jezuītu vēlme bija palīdzēt dvēselēm. Ordeņa darbību raksturo kalpošana ticībai, cīņa par taisnīgumu, evaņģēlija ienešana vietējā kultūrā, starpreliģiju dialogs.

Pāvests atgādināja, ka Jēzus Sadraudzības ordenis dibināts ar mērķi „aizstāvēt un izplatīt ticību”. Jezuīti, paklausot pāvestam, veic atbildīgus uzdevumus Baznīcas misijas un izglītības jomā. Viņi kalpo lielākam Dieva godam. Jau no paša sākuma jezuīti devās uz tālām zemēm, lai sludinātu Evaņģēliju tautām un kultūrām, kuras to vēl nepazina. To darīja ar lielu dedzību un drosmi. Pāvests pieminēja sv. Francisku Ksaveru, Matteo Ricci, Roberto De Nobili un daudzus citus.

Taču šodien pasaulē ir jaunas tautas, kuras nepazīst Kristu. “Baznīcai ir ārkartīgi nepieciešami cilvēki ar dziļu un stipru ticību, augstu kultūru un jūtīgu sirdi pret citu cilvēku vajadzībām – teica pāvests. – Ir nepieciešami priesteri un reliģiozo ordeņu locekļi, kas ar savu dzīvi liecinātu un atklātu harmonijas starp ticību un saprātu, evaņģēlisko garu, ilgām pēc taisnības un darbības miera labā svarīgo nozīmi”.

Pāvests aicināja jezuītus ar degsmi kalpot Kristum un Baznīcai, veidot dialoga un sapratnes tiltus ar visām tautām, būt uzticīgiem sava ordeņa harizmai. „Mūsu pasaule ir skatuve, uz kuras nepārtraukti notiek cīņa starp labo un ļauno. Šodien pastāv daudz negatīvu spēku, kas nereti slēpjas zem objektīvisma, relatīvisma, hedonisma, praktiskā materiālisma maskas. Tādēļ aktuāls uzdevums ir stiprināt ticību un cerību, kā arī veicināt taisnību un mieru pasaulē” – teica pāvests.

“Aicinu visus ar apustulisko degsmi atbalstīt un aizstāvēt Katoliskās Baznīcas mācību, īpaši, kas attiecas uz jautājumiem, pret kuriem visvairāk vēršas mūsdienu sekularizētā kultūra. Tie ir: visu cilvēku atpestīšana Kristū, seksuālā morāle, laulība un ģimene. Šos jautājumus ir jāapspriež un jāpadziļina mūsdienu realitātes kontekstā, balstoties uz Baznīcas Maģistēriju, lai novērstu jebkura veida šaubas un neizpratni Dieva tautā” – skaidroja Svētais tēvs.

Benedikts XVI uzsvēra, ka šodien pasaulē pastāv arī jauni nabadzības un verdzības veidi, ko izraisa ekonomiskā nestabilitāte, globalizācija, egoisms, bruņotie konflikti. Par to viņš runāja Aparečidas svētnīcā, tiekoties ar Latīņamerikas valstu bīskapiem. Pāvests norādīja arī uz lūgšanas, sevišķi, garīgo vingrinājumu nozīmi. Ar prieku atzīmēja, ka pirms dažām dienām pats bija piedalījies jezuītu tēva, kard. Vanua vadītājās gavēņa rekolekcijās. Tikšanās noslēgumā pāvests pateicās bijušajam Jēzus Sadraudzības ordeņa ģenerālpriekšniekam Peteram-Hansam Kolvenbaham par ilgo un pašaizliedzīgo kalpošanu. Atgādinām, ka 35. kongregācijas laikā ir ievēlēts jauns jezuītu ordeņa propozīts t. Adolfo Nikolas.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti