Pasaules Jauniešu dienu svinības palīdz atklāt aicinājuma nozīmi

Pasaules Jauniešu dienu laikā, kas jūlijā notiks Sidnejā, liela vērība tiks piegriezta aicinājumam uz laulību – norāda aģentūra Zenit. Kad divi katoļticīgie jaunieši no Parramattas diecēzes (Austrālijā) 2002. gadā devās uz šādu pašu saietu Toronto, Kanādā, vienīgais, ko viņi gaidīja, bija savas mīlestības un draudzības ar Dievu padziļināšana. Taču drīz vien izrādījās, ka Kungam ir citi plāni. Pat ja bija uzauguši vienā diecēzē, Antonijs un Sonia līdz tam nekad nebija tikušies. 2002. gadā, tieši Pasaules Jauniešu dienu laikā, Toronto, viņi iepazinās, pēc diviem gadiem noslēdza laulību, šodien jau audzina divus bērnus: divgadīgo Džesiku un 5 mēnešus veco Katrīnu.

„Kad kādu satiekam pasaulīgā vidē, vajadzīgs laiks, lai izprastu, kādas vērtības viņa dzīvē ieņem galveno vietu un, kam viņš tic”, liecina Antonijs un Sonia. Turpretī iepazīšanās šādā „Jauniešu dienu pasākumā padara lietas vienkāršākas”. Abi jaunieši varēja vieglāk atvērties cits citam, apzinoties, ka abus vieno kopīga jau ģimenē ieaudzinātu vērtību sistēma. Abi ir praktizējoši katoļi. „Tas mūsu nākotnei bija liels pluss”, viņi atzīst, „jo pamats, uz kādu gribam veidot savu ģimeni, mums katram bija skaidrs”. Antonija un Sonias Holmsu satikšanās pieredze tikai vēl vairāk apstiprināja Jauniešu dienu organizētāju lēmumu saieta laikā pievērst īpašu uzmanību aicinājumam uz dzīvi laulībā.

Mūsdienu sabiedrībā daudziem nav izpratnes par laulību kā sakramentu – atzīst Sonia. „Tādēļ ir svarīgi parādīt, ka laulība ir aicinājums. Tās ir saistības uz visu dzīvi – kā to māca katoļu Baznīca”. „Pēc manām domām”, saka Antonijs, „tas ir ļoti nozīmīgs solis”. „Ar jēdzienu aicinājums daudzi saprot aicinājumu uz reliģisko dzīvi. Pēdējais, bez šaubām, ir vienreizējs ticības izpausmes veids, tā ir atbilde Dieva aicinājumam, bet nedrīkstam arī aizmirst aicinājumu uz laulību”. Sakramentālā laulība ir būtisks pamats sabiedrībai.

Antonijs uzsver, ka laulības reliģisko aspektu nedrīkst aprobežot tikai ar dievnama apmeklēšanu. Tas ir īpašs kopējs ikdienas dzīves veids. Svarīgi, lai abiem kristīgajiem laulātajiem būtu stingri ticības pamati. Līdz ar to, nedrīkstam mazvērtēt draudzes lomu un tās atbalstu.

Pasaules Jauniešu dienu laikā Antonijs un viņa sieva ir gatavi dalīties ar citiem jauniešiem par aicinājuma uz laulību lielumu un cēlumu. Tiem, kuri atrodas uz meklējumu ceļa, viņi vēlas palīdzēt atklāt, cik skaisti ir būt kristietim. Lielais saiets viņiem dos iespēju uzrunāt dažādus vienaudžus. Sonia norāda, ka katra tikšanās ar citiem aicina mūs ar lielu paļāvību atdot sevi Dieva rokās un ļaut, lai Kungs vada mūs pēc sava prāta.   

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti