Benedikts XVI: Boēcijs un Kasiodors – kultūru un dialoga tikšanās piemērs

Benedikts XVI katehēzes mācību veltīja diviem lieliem rakstniekiem un domātājiem, kuru radošā darbība ir atstājusi neizdzēšamas pēdas kristietības vēsturē. Pāvests uzsvēra, ka Boēcija un Kasiodora filozofiskā doma ir aktuāla arī šodien. Boēcijs piedzima 480. gadā Romā, bagātā ģimenē. Viens no viņa populārākajiem darbiem ir «De consolatione philosophiae». To uzrakstīja cietumā, jo bija netaisnīgi apvainots par līdzdalību sazvērestībā pret imperatoru Teodoriku. Balstoties uz ticību un gudrību, Boēcijs mēģina izprast savu ciešanu nozīmi. Pārdomājot kristiešu mācību, viņš nonāca pie slēdziena, ka “gudrību ļaunums nevar uzveikt”. Nomira cietumā 524. gadā.

Boēcijs latīniski tulkojis Aristoteļa darbus loģikā un rakstījis traktātus teoloģijā, mūzikas jautājumos un matemātikā. Savukārt 506. gadā Kalabrijā dzimušais Kasiodors veica daudzus atbildīgus uzdevumus karaļa Teodorika Lielā galmā. Viņš centās panākt, lai latīņu valoda ir romiešu kultūras valoda. 538. gadā nodibināja benediktiešu klosteri. Arī Kasiodors ir uzrakstījis daudzus traktātus par mūziku, vēsturi un teoloģiju.

Pāvests aicināja visus labas gribas cilvēkus aizstāvēt netaisnīgi notiesāto tiesības, kuri par saviem politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem nereti tiek pakļauti dažāda veida spīdzināšanai. Ikviens ieslodzītais, vienalga kāda iemesla dēļ ir nonācis cietumā, izjūt dzīves smagumu un dvēseles sāpes. To piedzīvoja arī Boēcijs, kurš tika mocīts aiz cietuma biezajām sienām. Taču arī tur viņš meklēja Dievu, „augstāko labumu, uz ko tiecas ikviens cilvēks pat to neapzinādamies”. Cietumā Boēcijs meklēja mierinājumu, meklēja gaismu, meklēja gudrību. Caur ciešanām viņš atklāja patieso labumu vērtību.

Sv. Pētera bazilikā pāvests tikās ar augstskolu studentiem no Itālijas un citām Eiropas valstīm. Viņš aicināja jauniešus dziļāk pārdomāt par mūsdienu kultūras un ētikas vērtībām. Benedikts XVI viņus uzrunāja latīņu valodā. Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti