Ekumēniskā krustaceļa procesija Vecrīgā, 21.martā, Lielajā Piektdienā

Gājienā paredzētas 14 apstāšanās vietas pie dažādām draudzes baznīcām vai citām Vecrīgas vietām. Gājiena laikā tiks nests koka krusts un to pavadīs lāpu nesēji. Gājiena laikā tiks pārdomātas Jēzus Kristus dzīves pēdējās stundas no apcietināšanas brīža līdz miesas guldīšanai kapā. Apceres apstāšanās vietās sagatavos dažādu draudžu un kopienu locekļi, izmantojot teatrālus un citus pasniegšanas veidus. Starp apstāšanās vietām tiks dziedāti abu konfesiju populārākie ciešanu laika dziedājumi, kurus izpildīs apvienotais draudžu koris no dažādām draudzēm un konfesijām. Gājienam noslēdzoties visi tiek aicināti uz Kristus ciešanu dievkalpojumiem, kas tradicionāli notiek plkst. 15.00 – Jēzus ciešanu stundā. Krustaceļš (Via Crucis) ir viens no populārākiem tautas dievbijības vingrinājumiem Romas Katoļu Baznīcā un mūsdienās tas iegūst ievērību arī citās konfesijās. Parasti 14 apstāšanās, jeb staciju attēli ir izvietoti katrā katoļu dievnamā, bet var būt arī brīvdabas krustaceļi, kā piemēram Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā. Ticīgie cilvēki lielā gavēņa laikā, trešdienās un piektdienās kā arī citās dienās publiski vai individuāli dodas šajā ciešanu atceres ceļā, par palīgu izmantojot lūgšanu grāmatiņu, citu apceres tekstu vai apdomājot Kristus Ciešanas ar saviem vārdiem. Savu saturu krustaceļš smeļ gan Svēto Rakstu vietās, gan tradīcijas avotos (piem par tikšanos ar Veroniku). Apstāšanās vietas tradicionāli sauc par Stacijām (stationes), no kurienes arī nāk senais krustaceļa apzīmējums – krusta apstāšanās vietas (stationes Crucis).

Sīkāka informācija pa tālruni 26382126 (Ilmārs), vai pa epastu ilmarst@one.lv

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti