Grāmatas „Pilnības ceļš” atvēršanas svētki

15. oktobrī – svētās Avilas Terēzes piemiņas dienā – grāmatas „Pilnības ceļš” atvēršanas svētki Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē.
Terēzes dzīve ir kā svētceļojums, Dieva žēlastības dāvanām caurstrāvots pilnības ceļš, kuru ejot viņa atvērās kalpošanai Dievam un līdzcilvēkiem, iedziļinājās dvēseles cietokšņa dziļumos un piedzīvoja mīlestību, kura, cilvēku vairāk vienojot ar Dievu, mudina piepildīties ar Baznīcas garu un pilnībā veltīties Baznīcai. Pāvests Pāvils VI 1970. gada 27. septembrī, pasludinādams Terēzi par Baznīcas mācītāju, aicina labāk iepazīt viņas garīgo mantojumu, padziļināt lūgšanas izpratni, akcentējot viņas uzticīgo mīlestību pret Baznīcu.  
Apveltīta ar īpašām Svētā Gara dāvanām, inteliģenci, mistisko pieredzi, gandarītājas garu, atvērtību pasaulei un neizsakāmām organizatores spējām, Terēze izmainīja ne tikai Spānijas, bet visas pasaules garīgo karti.  Savas dzīves laikā viņa nodibina trīsdesmit divus klosterus un atjauno klostermāsu uzticību Karmela klostera Regulai.
Ar savu paraugu un atstātajiem padomiem Terēze mudina nebaidīties būt Dieva bērnam, uzticēties Viņam jebkādos apstākļos, ziedoties un sadegt Baznīcas godam: „Ak, dvēsele, jo vairāk tu cīnīsies, jo vairāk varēsi pierādīt savu mīlestību pret Dievu. Un jo vairāk tu reiz priecāsies, būdama kopā ar savu Iemīļoto laimē, kurai nebūs gala.”  
Avilas Terēze ir lūgšanas skolotāja. Lūgšana ir visas kristīgās dzīves neizsīkstošs avots, ceļš uz sirds atjaunotni. „Dievs ir jāatceras vēl biežāk, nekā mēs elpojam,” saka svētais Gregors no Nazianzas. Taču lūgšanas ceļš nav iespējams bez lūgšanas skolotāja, garīgās skolas un bez gatavības lūgšanu atklāt un ļaut tai sevi pārveidot. „Jo vairāk mēs apzināmies Viņu, ar kuru sarunājamies, jo auglīgāka ir mūsu lūgšana,” saka svētā Terēze.
Lasītājiem tiek piedāvāts pirmais Avilas Terēzes darbs latviešu valodā. Lai arī svētā dzīvoja un rakstīja pirms vairāk nekā 500 gadiem, viņas atstātais mantojums arī šodien ir palicis tikpat jauns un nozīmīgs, saglabājot savu vērtību un aktualitāti. Terēzes darbi Dvēseles pils, Dzīve un Pilnības ceļš tiek uzskatīti par garīgās teoloģijas šedevriem, tiem vienmēr būs paliekoša, īpaša vieta garīgās literatūras pasaulē. 
Priesteris Andris Kravalis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti